Asociația Obștească “Perspectiva” anunţă tender privind procurarea pubelelor și a urnelor stradale pentru gunoi în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

Distribuie prietenilor:Tender bunuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind procurarea pubelelor și a urnelor stradale pentru gunoi în cadrul proiectului „EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

 1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva",
 2. C/F: 1010620000640
 3. Obiectul achiziției: pubele și urne stradale pentru gunoi.
 4. Data publicării anunțului: 01.12.2020
 5. Sursa alocației: Asociația Obștească "Perspectiva" este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul "EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat", mun. Cahul, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”.
 6. Termen de livrare: 60 zile calendaristice
 7. Locul livrării: mun. Cahul, str. Prospectul Republicii 17, of. 40
 8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
 9. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
 10. Asociația Obștească "Perspectiva" invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție a pubelelor și a urnelor stradale pentru gunoi specificate în tabelul de mai jos.

Nr.

LOT

Denumirea materialelor

 Cantitatea

Specificații tehnice

1.

Pubele

650

Fabricat conform standardului european DIN EN 840

Material: plastic
Volumul: 120 l
Numărul de roți: 2
Diametrul roții: 200mm
Material roată: cauciuc
Culoare: preferabil verde, se acceptă și alte culori, dar se va coordona cu beneficiarul
Dimensiuni: 56x48x94 cm
Greutate: 9,5 kg

Capac cu mâner: Da

Termen de garanție: 2 ani

2.

Urne stradale pentru gunoi

50

Material: plastic
Volumul: 50 l
Culoare: portocaliu
Dimensiuni minime: 30x40x70 cm
Forma corpului: dreptunghiulară

Capac: Da

Termen de garanție: 2 ani

 1. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:
 • Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform formularul ofertei (F1.1), specificații tehnice (F2.1) și specificații preț (F2.2);
 • Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extrasdin registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;
 • Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;
 • Certificat de conformitate;
 • Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.
 1. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:
  1. telefonul: +373 60 77 97 00
  2. E-mail: [email protected]
  3. Numele și prenumele persoanei responsabile: Nicolae Mocanu
 1. Depunerea ofertelor:
 • Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 15:00, data 15.12.2020.
 • Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:
 1. Personal în plic sigilat la: AO Perspectiva, str. Prospectul Republicii 17, of. 40, mun. Cahul, MD-3909, Republica Moldova. Plicul va fi marcat "COP LOT 1 sau 2, [denumirea ofertantului]";
 2. Electronic la adresa: [email protected], indicându-se în subiectul mesajului "COP LOT 1 sau 2, [denumirea ofertantului]".
 • Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.
 • Ofertele întârziate vor fi respinse.
 • Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

Nicolae Mocanu

Președinte AO Perspectiva                        ___________________ L.Ș.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.