Invitație pentru prezentarea ofertelor de preț - Procurare multicopter cu accesorii

Beneficiar: Asociaţia Obştească „Asociația Republicană pentru Ințiative Sociale „ARIS”.
Surse de finanțare: AO „ARIS” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „Promovarea gestionării raționale a deșeurilor vegetale în municipiul Edineț”, în colaborare cu Primăria municipiului Edineț, în perioada august 2020-februarie 2021, prin acordul de grant N-02/2020.

Asociaţia Obştească „ARIS” anunță lansarea concursului de oferte pentru achiziționarea unui lot de echipament.

 1. Multicopter cu accesorii:

1.1. Multicopter – 1 unitate, conform următoarelor specificații tehnice:

 • Ecran: Unghiul de vizualizare: 94°
 • Parametrii de bază
 • Tip multicopter: Quadrocopter
 • Număr de elice: 4
 • Senzori: Vision Positioning
  GPS Positioning
  3-axis (pitch, roll, yaw)
 • Durata zborului: 30 min
 • Viteză maximă pe verticală: 6 m/s
 • Viteză maximă pe orizontală: 20 m/s
 • Raza de acțiune: FCC Compliant: 7 km
  CE Compliant: 3.5 km
 • Autopilot:  
 • Revenire la punctul de decolare: 
 • Cameră Built-in
 • Rezoluție foto: 5472 x 3648
 • Rezoluție matrice: 20 Mp
 • Rezoluție video: 4K (60fps)
 • Interfață: Wi-Fi
 • Baterie: Capacitatea bateriei: 5870 mAh
 • Tip baterie:  Li-Po
 • Specificații carcasă: Screw protection
  Filters for the camera
 • Tip material: Alloy of titanium and magnesium
 • Sistem de operare                                       
 • Compatibiliate SO: Android / iOS
 • Garanție 24 luni

1.2. Geantă/Ruxac pentru păstrare/transportare multicopter, original sau compatibilă pentru modelul propus– 1 unitate

1.3. Baterie de rezervă – 1 unitate

2. Ofertanții vor depune oferta de preț care să includă toate produsele întregului Lot din cadrul prezentei cereri. Ofertele de preț vor fi evaluate pentru toate produsele împreună și contractul va fi acordat companiei care îndeplinește cerințele solicitate și oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, iar specificațiile tehnice corespund specificațiilor tehnice solicitate.

3. Oferta poate fi expediată prin email la adresa: aris.director@gmail.com

4.Oferta va fi însoțită OBLIGATORIU de următoarele documente:

4.1. Copia Certificatului de Înregistrare sau a Deciziei legale care să ateste că societatea este înregistrată ca persoană juridică;

4.2. Сopia Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu informații despre administrator, adresa juridică, numele proprietarilor);

4.3. Documentație tehnică, catalog sau alte materiale informaționale ce atestă corespunderea produsului la specificațiile solicitate.

 1. Termenul limită de prezentare a ofertelor este: 27 octombrie 2020, ora locala 16.00. Ofertele întârziate vor fi respinse.
 2. OFERTA va fi întocmită în conformitate cu prezentele instrucțiuni și prezentată în format semnat și legalizat de ofertant, care demonstrează corespunderea substanțială a produselor propuse conform specificațiile tehnice solicitate. Oferta trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de 15 zile calendaristice de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

Ofertantul trebuie să examineze toate instrucțiunile, termenii și specificațiile din Cererea de Ofertă. Necomunicarea tuturor informațiilor sau documentelor solicitate prin Cererea de Ofertă poate duce la respingerea ofertei.

 1. PREŢUL:  Prețurile vor fi indicate în Lei Moldovenești.

Prețul nu va include TVA, Taxe Vamale, Proceduri Vamale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 (articolul 1981) „Cu privire la aprobarea listei creditelor și granturilor acordate guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanție de stat din contul cărora vor fi importate, achiziționate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata TVA, Taxa Vamală și taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”, cu modificările si completările respective (Monitorul Oficial nr. 52-53/308 din 14.04.2010).

 1. EVALUAREA OFERTELOR se va efectua prin aplicarea procedurilor de achiziție stabilite de UE și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Ofertele considerate ca fiind adecvate din punctul de vedere al specificațiilor tehnice vor fi evaluate prin compararea prețurilor specificate în ofertă.
 2. ACORDAREA CONTRACTULUI: Contractul se va acorda companiei care oferă cel mai mic preț total evaluat per Lot, care prezintă documentația necesară și care respectă specificațiile menționate.
 3. Informații suplimentare pot fi obținute de la: Dna Diana Ikim, coordonator de proiect. Tel.: /+373/ 246 24018
 4. În orice moment înainte de termenul limită de prezentare a ofertelor, Cumpărătorul poate modifica Invitația de Participare/Cererea de Oferte prin emiterea unui amendament. Orice amendament emis va face parte din Invitația de Participare/Cererea de Ofertă. Documentul va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut Invitația de Participare direct de la Cumpărător.
 5. A.O. „ARIS” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de procurare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.