Concurs de achizitii privind selectarea unei companii ce va furniza servicii tipografice

Distribuie prietenilor:Termeni de referinȚĂ privind

SELECTAREA COMPANIEI CE VA OFERI SERVICII TIPOGRAFICE

29.09.2020

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) anunţă lansarea competiţie deschise pentru selectarea unei companii care să presteze servicii de editare, machetare şi tipografie a Ghidului pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publiceîn cadrul proiectului „Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional”. Proiectul este implementat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Femei (UN Women), finanțat de către Guvernul Suediei și UN Women.

Descrierea proiectului:

Obiectivul proiectului „ Susținerea femeilor din Moldova în liderism și participare în procesul decizional” este de a consolida capacităţile instituţiilor publice în analiza şi îmbunătăţirea legislaţiei, a politicilor şi bugetelor pentru a îndeplini angajamentele cu privire la egalitatea de gen (cu accent pe ariile unde femeile participă la luarea deciziilor, bugetarea sensibilă la gen, abilitarea și promovarea femeilor, agenda păcii și securității).

Obiectivul concursului: Selectarea unei companii ce va oferi servicii de editare, machetare și tipografie a ”Ghidului pentru integrarea perspectivei egalității de gen în procesul de elaborare a politicilor publice”.

Cerințe minime de calificare: La concurs de admit companiile care au minim 2 ani de experiență în domeniu.

Dosarul va include:

Pentru ca ofertele să fie examinate, dosarul va include în mod OBLIGATORIU următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Oferta financiară în MDL, după modelul de mai jos;
  • Declarația de Integritate (anexa nr.1).

Notă: Oferta financiară va fi prezentată reieșind din faptul că materialele imprimate vor fi livrate la oficiul CPD.

Oferta va avea următorul conţinut:

Data. Xx.xx.xxxx

Nr.

Oferta per bucată

Preţ ofertă MDL/ per bucată

TVA la cota 20%

  1.  

Servicii editare -ro,65 pagini

 
  1.  

Servicii editare -ru,65 pagini

 
  1.  

Servicii machetare -ro-ru ,130 pagini*

 
  1.  

Servicii tipar ro-ru,130 pagini**

 

TOTAL

____,MDL

Semnătura

Ștampila

Datele bancare

* Versiunea ghidului în română și versiunea ghidului în rusă vor fi asamblate împreună.

** Vor fi imprimate în format B5, cu copertă moale 1300-1500 de buc, în dependență de bugetul disponibil.

Notă:Oferta financiară va fi prezentată doar în lei moldoveneşti (MDL). Semnarea şi ştampilarea acesteia este obligatorie. În caz contrar, oferta va fi considerată nevalabilă.

Plata pentru serviciile prestate

Plata va fi efectuată prin virament bancar în decurs de 5 zile calendaristice după livrarea bunurilor. Transferul către prestator va fi efectuat în lei (MDL).

Perioada de executare a contractului:octombrie – noiembrie 2020(contractul va fi semnat în Lei MDL).

Ofertele pot fi trimise în formă fizică sau în formă electronică la adresele de e-mail:  [email protected]şi [email protected].

Adresa poştală:

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare

str. Armenească, 13

MD-2012, Chişinău,

Republica Moldova

Ofertele sigilate vor cuprinde:

De la: Numele ofertantului, data, semnătura directorului, amprenta ştampilei, rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);

Denumirea concursului:Concurs de selectare a unei companii ce va furniza birotică.

Termenul de valabilitate a ofertei financiare este de 30 zile.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 7 octombrie 2020.

Pentru informații suplimentare:

Alexandra Ermolenco, tel. 069 627952 sau e-mail: [email protected].

Mai multe detalii a se vedea în Termenii de referință: http://progen.md/files/5444_termeni_de_referinta__cpd__servicii_tipografice_1.docx


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.