Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție medicală

COP 22 din 17.09.2020

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție medicală.

Procurarea se efectuează în contextul desfășurării de către Asociația Promo-LEX a Misiunii de Observare a Alegerilor pentru funcția de Președinte a Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei/celor mai bune oferte pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție medicală.

Ofertanți eligibili: companii de profil din Republica Moldova.

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU ECHIPAMENTUL SOLICITAT
Cerințele tehnice detaliate pentru echipamentul solicitat (4 LOTURI) sunt indicate în ANEXĂ.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

 • Oferta tehnică, completată conform cerințelor specificate în ANEXĂ; Atenție! oferta tehnică va mai conține imagini/link-uri care ilustrează echipamentele individuale de protecție medicală propuse, precum și mostre ale acestora; De asemenea, oferta tehnică trebuie să includă în mod obligatoriu o Declarație în formă liberă cu privire la disponibilitatea/garanția de livrare a echipamentelor individuale de protecție medicală în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data anunțării rezultatelor concursului.
 • Oferta financiară în MDL, completată conform cerințelor specificate în ANEXĂ; Atenție! oferta financiară în mod obligatoriu trebuie să includă prețul cu TVA 20% inclus și prețul la cota TVA cu drept de deducere (condiție obligatorie);
 • Copia Certificatului de înregistrare al companiei / Licenței;
 • Extrasul din registru de stat;
 • Copia Avizului sanitar, valabil, și alte documente emise de autoritățile competente ce atestă conformitatea echipamentelor individuale de protecție medicală (conform cerințelor specificate în ANEXĂ), dreptul companiei de a produce și/sau distribui aceste echipamente.

Dosarul de aplicare mai trebuie să conțină:

 • Datele de contact ale ofertantului;
 • Numele persoanei de contact;
 • Date bancare;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila ofertantului.

NOTE!

 1. Oferta tehnică și financiară vor fi completate după modelul propus în ANEXĂ, în care ofertanții vor indica specificațiile tehnice ale echipamentelor individuale de protecție medicală propuse precum și informații despre prețul acestora.
 2. Perioada de valabilitate a ofertei va fi de minim 30 zile calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor;
 3. În cazul în care produsele propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Parametrii tehnici ai echipamentelor individuale de protecție medicală propuse corespund cerințelor stipulate în ANEXĂ, inclusiv cu respectarea condițiilor de formă a ofertei – 60%;
 • Prețul competitiv al ofertei integrale și/sau a fiecărui echipament în parte – 40%;

Formatul și termenul limită de prezentare a ofertelor:

Dosarul de aplicare trebuie completat în limba Română și va fi prezentat în format electronic prin e-mail la adresa: tender@promolex.md cu mențiunea „Ofertă de prețuri pentru achiziționarea echipamentelor individuale de protecție medicală”. Termen de prezentare a ofertelor – 24 septembrie 2020, ora locală 18.00.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate.

Important! Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a achiziționa echipamentele individuale de protecție medicală doar cu condiția și în măsura în care organizația donatoare va decide finanțarea costului acestora.

Pentru informații suplimentare contactați: Nicolae Panfil, Coordonator de Program, e-mail: nicolae.panfil@promolex.md.

Anexă: