Selectare de formatori în aplicarea de instrumente on-line în educația adulților

Distribuie prietenilor:DVV International Moldova (www.dvv-international.md ) este Asociația Germană pentru Educația Adulților. Una dintre aspirațiile-cheie ale DVV International este crearea și consolidarea unor Centre pentru Educația Adulților (CEA). CEA sunt instituții care contribuie la bunăstarea oamenilor, la reducerea sărăciei și la încurajarea schimbărilor pentru dezvoltare prin educația adulților. DVV International colaborează cu organizații partenere - ONG-uri teritoriale active în oferirea de servicii de educație a adulților. Proiectul de țară este realizat cu sprijinul BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică din Germania.

În  condițiile actuale, DVV International Moldova anunță selectare de formator (i) independent sau membru al unei organizații cu experiență în desfășurarea de activități de formare care va elabora și desfășura un training privind ”Modul de organizare a instruirilor pentru adulți în format on-line”. Instruirea va fi oferită în limba română unui grup de aproximativ 20-25 participanți (reprezentanți ai aproximativ 5 ONG-uri).

Grupul țintă al instruirii:

 • Formatorii din cadrul Centrelor de Educație a Adulților
 • Directorii și managerii de proiecte ale organizațiilor partenere din teritoriu

Instruirea trebuie să includă, fără a se limita la, următoarele blocuri tematice:

 • Valorile și principiile organizării procesului de învățare on-line: formarea unui curriculum bazat pe o analiză de nevoi educaționale ale publicului țintă.
 • Mecanisme de comunicare eficientă on-line între formatori și cursanții adulți.
 • Serviciile și instrumentele on-line disponibile și modul de aplicare acestora.

 Rezultatele anticipate ale instruirii:

 1. Participanții au o înțelegere de bază a principiilor planificării și proiectării unui curriculum pentru predare-învățare on-line, conforme nevoilor educaționale ale diferitelor grupuri-țintă și le pot aplica în practică;
 2. Participanții cunosc abordări pentru a ajunge la publicul țintă și a menține o comunicare eficientă cu formabilii adulți;
 3. Participanții cunosc elementele de bază de utilizare a serviciilor și instrumentelor on-line moderne pentru a motiva participanții, a transfera cunoștințe și a dezvolta abilități și atitudini;
 4. Participanții au instrumente on-line (automatizate) pentru evaluarea cunoștințelor și abilităților formabililor.

Instruirea trebuie să aibă un caracter aplicativ pronunțat, cu clarificări metodologice și exerciții practice, astfel încât participanții să obțină un set de instrumente aplicabile.

 Responsabilități și cerințe față de formator(i):

 • Experiență în dezvoltarea și desfășurarea de programe educaționale pentru adulți în format on-line;
 • Identificarea nevoilor de formare ale grupului țintă și formularea obiectivelor instruirii;
 • Structurarea conceptului instruirii, inclusiv elaborarea agendei și materialelor educaționale;
 • Evaluarea activității și elaborarea raportului de activitate;
 • Cunoașterea limbii române.

Perioada de desfășurare a instruirii este în intervalul de timp 26-28 mai 2020. Durata instruirii: până la 16 ore

Modalitatea de participare la ofertă:

 • Scurt concept al programului de formare (activități, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire; agenda preliminară).
 • Oferta financiară.
 • CV-ul formatorului și CV-ului organizației, dacă este cazul.

Ofertele sunt așteptate la [email protected] până pe 15 mai 2020, ora 24:00. Vă rugăm să indicați în subiect „Oferta de instruiri on-line.” Persoana de contact: Vasilov Ludmila, coordonator de proiect al DVV International Moldova.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.