De ce dezvoltăm competențele angajaților noștri?În  “Building the Future” (show televizat), secretarul general a indicat că punctul forte al organizației, și totodată cheia spre success, este calitatea personalului și a managementului. El a subliniat, că axându-ne pe punctele forte, e nevoie să creăm o cultură organizațională și un mediu care va motiva angajații să contribuie la potențialul lor maximal. Experiența în alte organizații a arătat faptul că odată ce dorești să creezi o nouă cultură și să construiești capacitatea resurselor umane pentru viitor, este important să definim competențele esențiale ale organizației- combinația dintre abilități, însușiri și comportament- de altfel, și competențe adiționale obligatorii pentru managementul superior. Odată cu definirea competențelor organizaționale, acestea pot fi utilizate ca o bază pe care se vor construi și fortifica alte sisteme ale resurselor umane, cum ar fi: recrutarea, plasamentul, dezvoltarea și evaluarea.

Astfel, nu poate exista o întreprindere cu un înalt grad al profitului dacă nu lucrează în cadrul ei un personal cu un nivel ridicat al competențelor, un personal profesionist, cu tendința de dezvoltare continuă, aducînd firmei randamentul cel mai înalt și respectiv satisfacție, atît clienților, cît și angajaților.

Interesant este faptul precum competențele sunt în permanență cerute și analizate în procesul de recrutare, dezvoltare, evaluare al angajaților, însă în Republica Moldova nu se pune accent pe ridicarea nivelului acestora. Și dacă am dori să contribuim la dezvoltarea competențelor angajaților, putem utiliza instrumente care sunt ușor de implementat și care nu necesită costuri sporite. Printre acestea am putea include programe de mentoring și coaching, programe de leadership, stabilirea sistemului de competențe, evaluarea sistemului și dezvoltarea lui continuă, ciclul educațional compus din conferințe și seminare, program de dezvoltare a echipelor și un plan individual de dezvoltare. Aceste acțiuni ar contribui nemijlocit la sporirea productivității muncii cu 65,4% și a calității produselor și serviciilor cu 63,5%, conform Expert-Grup.

Orientarea spre dezvoltarea resurselor umane, capătă contur, în urma formării unui climat puternic în care sunt educate valori, principii și se pune accent pe competențele oamenilor. Este evidentă utilizarea capacităților salariaților pentru a aduce o rată înaltă a profitului, ceea ce presupune căutarea continuă a modalităților de sporire a competențelor resurselor umane. Astfel, se poate concluziona că dezvoltarea competențelor angajaților întreprinderii este un factor indispensabil, care ar clasa organizația în top și ar aduce avantaje esențiale atît pentru mediul interior al firmei cît și pentru clienții acesteia.

Roșcov Mihaela

Business și Administrare, anul III

Articol adaugat de: Mihaela Roscov
Alte articole de la acest autor: