Obstacole la inregistrarea ONGurilor din stinga Nistrului

În adresa Centrului de Resurse si Dezvoltare pentru Transnistria parvin adresari din partea fondatorilor asociatiilor obstesti din regiunea transnistreana referitor la obstacolele ce le sint create la inregistrarea organizatiilor. Examinarea sesizarilor mentionate, a permis juristilor PromoLex sa concluzioneze ca motivul producerii acestor incidente, in unele cazuri este indiferenta, iar in altele nedorinta organelor de resort de a inregistra asociatiile obstesti, activitatea carora sar desfasura in stinga Nistrului.

Principalul obstacol la inregistrarea ONGurilor din regiunea transnistreana se refera la stabilirea sediului asociatiilor, care practic sunt silite sa-si caute un oficiu intr-o localitate (sau la domiciliul unei persoane) pe malul drept al Nistrului (sau aflata sub jurisdictia RM ) doar ca sa functioneze legal si sa-si promoveze scopurile statutare. Daca sunt inregistrate in partea dreapta a Nistrului, asociatiile sunt mai sigure ca vor obtine finantarea proiectelor lor. Însa ideile organizatiilor nu vor avea efecte in stinga Nistrului, deoarece regimul separatist nu recunoaste si nu sustine activitatile ONGurilor din dreapta Nistrului pe asa zisul teritoriul r.m.n.

Mai mult, stabilirea sediului asociatiei in partea stinga a Nistrului nu permite autoritatilor de resort sa verifice si sa exercite controlul asupra respectarii prevederilor legislatiei in vigoare. Apare situatia cind principalul act verificat de organul de inregistrare este actul ce stabileste sediul si teritoriul de activitate a asociatiei. Elocvent este exemplul unei asociatiei din stinga Nistrului de tip local careia i-a fost respinsa cererea de inregistrare pe motiv ca intentiona sa desfasoare activitate pe teritoriul necontrolat de autoritatile constitutionale. Sediul organizatiei necomerciale poate fi domiciliul unui fondator-persoana fizica ceea ce reprezinta varianta cea mai simpla cu conditia ca locuinta sa fie in proprietatea acestuia. Prin urmare, daca un fondator doreste ca sediul asociatiei sa fie stabilit la locuinta personala, ultimul trebuie sa posede documentul de proprietate asupra acesteia. Însa, mentionam ca in regiunea transnistreana, cetatenilor Republicii Moldova, locuitori ai regiunii, li se interzice privatizarea locuintelor cooperatiste sau de serviciu, inclusiv instrainarea acestora sub orice forma cit si constructia caselor noi. De aceea, cetatenii, in marea majoritate nu poseda un act ce ar atesta dreptul de proprietate privata asupra locuintelor, iar asociatiile, din cauza data nu-si pot stabili sediul la domiciliul fondatorilor.

Conform prevederilor art.15 al Legii nr.837 din 17.05.1996, sediul asociatiei este adresa inscrisa in actele de constituire. Alte restrictii privitor la stabilirea sediului asociatiei nu exista, iar actiunile organelor de inregistrare, in cazurile descrise le consideram ca nejustificative si imprudente. O alta problema sesizata tine de mecanismul evidentei si atribuirii codului fiscal permanent organizatiilor. Potrivit informatiilor comunicate de catre inspectoratele teritoriale fiscale, asociatiilor obstesti din regiunea transnistreana, li se va permite atribuirea codurilor fiscale, doar daca vor fi inregistrate ca subiecte impozabile in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare a RM, adica vor dispune de sediu si contabilitate pe malul drept al Nistrului.

Autoritatile de resort motiveaza ca sunt incompetente la verificarea activitatii organizatiilor pe teritoriul necontrolat de autoritatile constitutionale (Transnistria), iar inlaturarea acestor dificultati va fi posibila odata cu solutionarea diferendului transnistrean. Atentionam, ca alin.1 al art.1 din Constitutia Republicii Moldova reglementeaza urmatoarele: Republica Moldova este un stat suveran si independent, unitar si indivizibil. De asemenea, art.17 din Legea nr. 191XIV din 12 noiembrie 1998 "Privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova” prevede ca localitatile din stinga Nistrului sunt parte integranta a organizarii administrative-teritoriale a Republicii Moldova. Prin urmare, este neintemeiat refuzul de a nu atribui codul fiscal ONGurilor din „incompetenta teritoriala”.

Cu toate acestea, exista unele dificultati la mecanismul si procedura de organizare a inregistrarii asociatiilor obstesti. În acest sens este exemplul Asociatiei obstesti „V.S.” din r.Grigoriopol, care sa adresat Ministerului Justitiei pentru a i se inregistra asociatia, insa functionarii din cadrul ministerului au indrumat-o sa depuna pachetul de documente in urna de adresari din holul cladirii. În asa mod, ultima a lasat actele in cosul respectiv, nefiind sigura ca acestea vor fi inregistrate in modul stabilit sau vor fi examinate. În fine, peste citeva zile a parvenit o scrisoare prin care a fost informata ca actele asociatiei urmeaza a fi perfectate in corespundere cu legislatia in vigoare, neindicinduse daca acest raspuns reprezinta un refuz sau o aminare a inregistrarii.

Avind la baza prevederile pct.1.8, 1.9 a Instructiunii cu privire la modalitatea de inregistrare a actelor ce vizeaza activitatea organizatiilor necomerciale aprobata prin Ordinul Ministrului Justitiei nr.231 din 15.06.2005 care stipuleaza ca „…Documentele ce vizeaza organizatiile necomerciale se depun la Secretariatul Ministerului Justitiei, se inregistreaza cu aplicarea stampilei de inregistrare pe care se fixeaza data si numarul primirii documentului. Dupa avizare de catre conducerea Ministerului, documentele parvin in Directia Principale Partide si Organizatii Obstesti, unde se inregistreaza in Registrul de evidenta a corespondentei” si exemplul asociatiei de mai sus, juristii PromoLex considera ilegal faptul de a impune cetatenilor sa depuna setul de documente pentru inregistrare in urna de adresari din holul institutiei, deoarece aceasta contravine cerintelor instructiunii in cauza si indeosebi afecteaza integritatea documentelor. Mai mult, informarea asociatiilor despre procesul de inregistrare, restituirea actelor, refuzul sau aminarea inregistrarii urmeaza a fi efectuata intr-un mod explicit si complet, indicindu-se pasii concreti pe care tinerele asociatii trebuie sa le urmeze pentru lichidarea incalcarilor depistate.

Deoarece starea de lucruri la acest capitol creaza conditii favorabile si cimp benefic pentru ingerinte si chiar abuzuri fata de potentialii fondatori ai ONGurilor din partea factorilor de decizie si reprezentantilor organelor de stat de inregistrare, PromoLex sa adresat catre Ministerul Justitiei al RM solicitind inlaturarea conditiilor ce creaza un tratament discriminatoriu si de birocratie la inregistrarea ONGurilor din stinga Nistrului.

Alexandru Zubco
Departamentul Juridic, CRDT

Sursa: Buletinul Promolex