Victoria Morozov: "Voluntariatul este una dintre principalele valori europene şi internaţionale"

Distribuie prietenilor:


Munca de voluntariat în RM are o zi a ei cînd îşi strînge apogeul de lauri. Se întîmplă din 2003 pînă în prezent în cadrul Festivalului Voluntarilor "Jos pălăriaîn faţa voluntarilor". În cele ce urmează, vă prezentăm un interviu cu  Victoria Morozov, Coordonator Festivalul Voluntarilor, ONG “Serviciu pentru Pace" care ne va împărtăşi mai multe despre evenimentul ce răsplăteşte activismul civic. 

24052_1319964639377_1238614007_30896166_5764966_n

- Ce este „Festivalul Voluntarilor” şi cine sunt organizatorii acestuia ?

„Festivalul Voluntarilor” cu genericul „Jos pălăriaîn faţa voluntarilor ” este un eveniment care se organizează anual şi are drept scop recunoaşterea publică a muncii şi meritelor voluntarilor din întreaga Republică.
Acesta este organizat de către „Serviciul pentru Pace” şi alte ONG-uri din cadrul Coaliţiei pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat, în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Municipiului Chişinău şi Asociaţia „Prietenii Copiilor”.

-  De cînd îşi are originea Festivalul Voluntarilor ?  Festivalul Voluntarilor a fost organizat pentru prima data în anul 2003,  anul acesta fiind la cea de-a 9-a ediţie.

- Cine sunt iniţiatorii acestui eveniment ?

Iniţiatorii Festivalului sunt Asociaţia “Serviciu pentru Pace” din Moldova, iar primii parteneri care s-au alăturat la organizarea acestuia au fost Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova şi Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport al RM .

- Ce categorii de premianţi aveţi în cadrul Festivalului ?

Secţiunile de premiere sunt aproximativ aceleaşi în fiecare an, schimbîndu-se doar dacă în anul precedent nu au fost depuse suficiente dosare la o anumită secţiune, sau dacă organizatorii cred oportună schimbarea unei sau altei secţiuni reieşind din anumite cauze. Vedeţi mai jos secţiunile:

  • cea mai activă organizaţie care promovează voluntariatul în R. Moldova;
  • cel mai activ coordonator de voluntari;
  • cel mai activ voluntar;
  • cel mai activ jurnalist, care promovează voluntariatul;
  • cel mai bun eseu la tema prestabilită înaintea lansării concursului;
  • cel mai reuşit spot video de promovare a voluntariatului;
  • cel mai tânăr şi cel mai în etate voluntar;
  • cel mai activ CLT care a promovat voluntariatul pe parcursul anului 2011;
  • cel mai bun program de voluntariat elaborat /dezvoltat în 2011.


- Care este impactul acestui eveniment pentru voluntari ?
 

Prin acest festival urmărim recunoaşterea muncii voluntarilor, stimularea dezvoltării domeniului de voluntariat în RM cît şi familiarizarea populaţiei şi a tuturor structurilor de stat despre situaţia mişcării de voluntariat la momentul actual, obiective pe care cred că reuşim să le atingem prin acest eveniment. Calitatea şi importanţa acestui eveniment creşte din an în an, aceasta o demonstrează şi ediţia Festivalului din anul precedent care a fost una de excepţie, aceasta e de remarcat şi prin faptul că numărul de organizaţii şi voluntari care au ales să vină la eveniment ba chiar să şi  să se implice în organizarea lui a fost mult mai mare comparativ cu ediţiile precedente, fiind demnă de o ediţie de nota 10, fără dubii aceasta demonstrează că evenimentul este unul dorit şi aşteptat de către toţi cei cointeresaţi în domeniul voluntariatului.

Cred că prin aprecierea publică a activităţii lor, voluntarii simt importanţa lucrului pe care îl fac, ceea ce îi face să devină mai motivaţi în a-şi continua activitatea şi mai convinşi în fapul că societatea nu este indiferentă faţă de munca lor.

- Spune-ne te rog despre tîrgul de ONG-uri desfăşurat în cadrul festivalului?

Tîrgul ONG–lor active în domeniul promovării activităţilor de voluntariat este organizat cu scopul de a oferi organizaţiilor, CLT-lor, grupurilor de iniţiativă posibilitatea de a-şi promova activităţile, de a recruta noi voluntari şi a găsi eventuali finanţatori pentru proiectele lor.

Pentru a putea participa la tîrg aplicanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de participare:
•       organizaţia, grupul de iniţiativă sau instituţia publică trebuie să desfăşoare sau sa menţină un Program de Voluntariat
•       să completeze formularul de aplicare şi să-l expedieze la adresa indicată de către organizatori pînă la data prestabilită în anunţ.

 

 La tîrg se propune:
•       posibilitatea de a expune şi distribui materiale promoţionale (ex.: broşuri, fluturaşi, postere, ghiduri etc.)
•       un spaţiu unic de proiectare, astfel încît participanţii să-şi prezinte organizaţia prin material informativ proiectat (video, Power Point Presentation, flash, foto etc.)
•       organizarea expoziţiei cu vînzări şi posibilitatea de a comercializa lucrările realizate în cadrul organizaţiei.

- Ce alte manifestaţii mai aveţi pentru a încuraja voluntariatul?

Pentru a încuraja voluntariatul, la noi în ţară sunt organizate un şir de activităţi la nivel local şi naţional. La nivel local fiecare organizaţie care activează în domeniul voluntariatului îşi crează un plan de acţiuni a departamentului de voluntariat care cuprinde un şir de evenimente de promovare şi încurajare a acestuia precum: seminare de formare, schimburi de experienţă naţională şi internaţională, flash moburi, conferinţe, activităţi de coeziune etc. La nivel naţional există cîteva mari evenimente, coordonate de către Coaliţia de promovare a legii şi activitatilor de voluntariat, şi anume Festivalul Voluntarilor cu genericul “Jos pălăria în faţa voluntarilor” (care are loc în decembrie) şi Săptămîna Naţională a Voluntariatului - cu genericul “Hai în gaşca voluntarilor” (care are loc primăvara).Voluntariatul este una dintre principalele valori europene şi internaţionale, de aceea consider că trebuie promovat activ în rîndul populaţiei Republicii Moldova, aceasta fiind una dintre cheile succesului în calea noastră spre democratizare şi europenizare.

 

Iuliana Mămăligă

Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet