Guvernul trebuie să manifeste voinţă fermă în aprobarea Strategiei de DescentralizareInterviu cu Mihai Roşcovan, directorul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI)

- Dezbaterile publice pe marginea proiectului Strategiei de Descentralizare sunt pe final. Care sunt concluziile preliminare?

- Proiectul Strategiei de Descentralizare a fost elaborat printr-un amplu proces participativ, acum un an, şi în acest proces au fost implicate atât persoane din Guvern, cât şi reprezentanţi ai puterii locale şi ai societăţii civile. Au fost organizate două runde de dezbateri publice, până la începerea alegerilor locale (în luna aprilie au fost organizate 10 dezbateri publice în raioanele republicii) şi după scrutinul electoral, cu implicarea partenerilor noştri – Congresul Autorităţilor Locale din Moldova şi Consiliul Naţional pentru Participare. Concluziile principale sunt că această Strategie de Descentralizare este mult aşteptată, în special de reprezentanţii administraţiei publice locale. Obiectivele acesteia corespund aşteptărilor lor. Ceea ce doresc ei este ca Guvernul să manifeste voinţă fermă în aprobarea acestei strategii, pentru a-i acorda documentului statut de politică oficială a executivului şi să se purceadă mai rapid la soluţionarea problemelor reflectate în strategie.

- Care sunt obiectivele principale ale proiectului Strategiei de Descentralizare?

- Proiectul Strategiei de Descentralizare este un document amplu, conţine peste 80 de file. Problemele reflectate pot fi grupate pe mai multe compartimente. Primul se referă la competenţele administraţiei publice locale şi delimitarea acestor competenţe de cele ale administraţiei publice centrale. Urmează descentralizarea financiară sau cum vor fi finanţate aceste competenţe, delimitarea proprietăţii, implicarea în dezvoltarea economică. Un domeniu important va fi organizarea teritorial-administrativă a Republicii Moldova, care este strict legată de modul de finanţare a competenţelor. Relevant este şi faptul că la elaborarea politicilor incluse în strategie s-a luat în consideraţie principiul de respectare a drepturilor omului , inclusiv a persoanelor vulnerabile, cu nevoi speciale, a categoriilor de populaţie marginalizate dintr-un motiv sau altul şi egalitate gender. Pentru fiecare compartiment sun stabilite obiective clare, unde ar vrea să ajungă Moldova .

- După alegerile locale din vară în administraţia locală au venit multe persoane noi. Cum vor fi familiarizate cu obiectivele strategiei, astfel încât să se implice cât mai rapid în implementarea prevederilor documentului?

Circa 30 la sută din primari sunt nou aleşi. O parte din ei cunosc mai puţin domeniul în care urmează să-şi desfăşoare activitatea în următorii patru ani. De aceea, la solicitarea Guvernului, vom organiza trening-uri, nu doar pentru primari, ci şi pentru consilierii locali. Va fi un training scurt, de o zi sau două. Vom implica şi Academia de Administrare Publică, principalele organizaţii neguvernamentale şi instituţii specializate pe acest domeniu. Astfel, timp de două luni, aleșii locali vor fi iniţiaţi în proiectul Strategiei de Descentralizare. PCDLI are mai multe activităţi. Una din acestea ţine de corectarea curriculei Academiei de Administraţie Publică , introducerea elementelor legate tocmai de descentralizare în programele instituţiei. Printr-o altă activitate ne propunem crearea unei reţele on-line, la care vor fi conectate toate APL şi care va avea drept obiectiv schimbul de experienţă, mediatizarea bunelor practici în APL, astfel ca să ajutăm aleşii locali să-şi facă mai bine meseria.

- Când presupuneţi că va începe propriu-zis implementarea Strategiei de Descentralizare?

Sperăm că Guvernul va aproba proiectul la sfârşitul acestui trimestru sau cel târziu în trimestrul patru al anului curent. Luând în consideraţie complexitatea acestei reforme, avem create grupuri de lucru în 10 ministere. Nu este exclus să fie solicitat şi Parlamentul să se pronunţe pe marginea strategiei, adică să fie aprobată printr-o hotărâre specială a legislativului. De îndată ce vom avea deciziile oficiale se va purcede la implementarea acţiunilor prevăzute în document. Din această perspectivă PCDLI pregăteşte platforma prin care va acorda asistenţă şi expertiză Guvernului în procesul de implementarea a Strategiei de Descentralizare.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată susţine Guvernul Republicii Moldova în procesul de dezvoltare a cadrului politic, sistemului administrativ şi procedurilor de delegare a competenţelor către administraţiile publice locale, descentralizare şi promovarea rolului APL în luarea deciziilor. Programul este implementat cu asistenţa PNUD Moldova, UN Women şi cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

 

sursa: www.info-prim.md