Rezultatele proiectului desfăşurat în ASEM „Dezvoltarea Politicilor pe Piața Muncii în Vederea Sporirii Ocupării Forței de Muncă”Alic Birca 1 raport
În perioada 2020-2023 în ASEM derulează Proiectul „DEZVOLTAREA POLITICILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN VEDEREA SPORIRII OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ” cu cifrul: 20.80009.1606.09.

Scopul proiectului este de cercetare a comportamentului pieței muncii din Republica Moldova, inclusiv cererea de forță de muncă exprimată prin aspectele calitative cu referire la necesitățile de competențe generale și profesionale solicitate din perspectiva angajatorilor, precum și analiza cantitativă privind implementarea politicilor pieței muncii prin prisma indicatorilor de performanță.

Pentru atingerea scopului proiectului, au fost stabilite OBIECTIVELE ETAPEI 2022:

 • Evaluarea aspectelor cantitative ce caracterizează piața muncii din Republica Moldova, prin evidențierea riscurilor din partea angajatorilor în ceea ce privește asigurarea organizațiilor cu resursele umane necesare, în contextul înregistrării unui deficit sporit de forță de muncă.
 • Analiza pe bază de chestionar a consecințelor economice și sociale ale crizei pandemice COVID-19 asupra activității organizațiilor, precum și impactul acestora asupra parcursului profesional al angajaților.
 • Aprecierea elementelor flexicurității muncii din partea angajatorilor autohtoni, ca opțiune strategică de implementare a acestora pe piața muncii din perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu impact pozitiv asupra sporirii nivelului de ocupare a forței de muncă.
 • Evaluarea aspectelor calitative ce caracterizează piața muncii din Republica Moldova, inclusiv a competențelor generale și profesionale care asigură un nivel mai înalt de ocupare a forței de muncă.
 • Aprecierea factorilor determinanți cu efecte directe și indirecte asupra dezvoltării capitalului uman pe piața muncii din perspectiva implementării sistemului de învățare pe parcursul întregii vieți.
 • Determinarea necesităților viitoare de competențe profesionale în vederea reorientării programelor de formare profesională continuă care să asigure un nivel mai mare de ocupare a forței de muncă.
 • Evaluarea metodologiei pentru implementarea politicilor pe piața muncii și a indicatorilor aferenți care vizează anumite categorii de forță de muncă.
 • Analiza tendințelor demografice și a consecințelor acestora asupra viitorului pieței muncii din Republica Moldova.

REZULTATELE PRINCIPALE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI PENTRU ANUL 2022 sunt:

 1. Procesul de îmbătrânire a populației și migrația forței de muncă, în special a celei tinere, accentuează deficitul forței de muncă în Republica Moldova. Deficitul sporit de forță de muncă face ca rata șomajului să fie destul de mică în Republica Moldova. Există discrepanțe destul de mari în ceea ce privește rata de ocupare în aspect teritorial.
 2. Deficitul sporit de forță de muncă face ca tot mai multe organizații autohtone să se confrunte cu acoperirea posturilor vacante, respectiv cu atragerea forței de muncă necesară. Cele mai multe din organizațiile respondente se confruntă cu atragerea muncitorilor calificați (48,9%), apoi urmează cele care au probleme în atragerea muncitorilor necalificați (46,6%). Aproape 1/3 din organizațiile respondente se confruntă cu probleme în atragerea specialiștilor cu studii superioare.
 3. Elementele ce caracterizează flexibilizarea muncii, ca prim element al flexicurității muncii, au fost apreciate diferit de angajatorii autohtoni. Or, diversificarea formelor de flexibilizare a muncii are efecte pozitive asupra creșterii nivelului de ocupare a forței de muncă.
 4. Calitatea resurselor umane are un rol esențial pe piața muncii care contribuie în mod direct la asigurarea unui nivel înalt de ocupare. Nivelul calității resurselor umane, exprimat prin profesionalismul acestora, depinde de mai mulți actori: instituțiile guvernamentale, instituțiile de învățământ, organizații profesionale, companiile și, nu în ultimul rând, de fiecare persoană în parte.
 5. Rezultatele cercetării dovedesc faptul că angajatorii simt un deficit de competențe în domeniul IT și cel lingvistic pentru toate categoriile de angajați. Aceste 2 competențe au fost cel mai slab apreciate de respondenți pentru toate categoriile de angajați (personal auxiliar, muncitori, specialiști și manageri).
 6. Piața educațională de formare profesională continuă în Republica Moldova nu este suficient de dezvoltată, (doar o apreciere de 3,46) iar multe organizații au anumite reticențe în ceea ce privește calitatea programelor de instruire profesională. Aceasta determină și o apreciere de doar 3,44 din totalul de 5,0 a volumului resurselor financiare alocate pentru instruirea angajaților.
 7. În condițiile reducerii populației cu un milion de persoane, în mare parte datorită emigrării populației, forța de muncă s-a redus cu 10%. Îmbătrânirea populației este însoțită inevitabil din perspectiva demografică și de o îmbătrânire a forței de muncă, la care are implicații evoluția speranței de viață care este într-o creștere modestă, comparativ cu statele UE. Reproducerea populației dezavantajează formarea forței de muncă tinere iar migrația reduce participarea în câmpul muncii unde ultimele studii confirmă că încă 15% în special tineri au intenții de strămutare.

REZULTATE CUANTIFICABILE PENTRU ANUL 2022: 

 1. A fost elaborat un capitol din monografie care reflectă viziunea angajatorilor privind principalele dimensiuni ale pieței muncii și a modului de implementare a politicilor pieței muncii, în urma prelucrării datelor din chestionar.
 2. A fost organizată o manifestare științifică (Masă Rotundă) cu genericul „Politici active pe piața muncii: realități, provocări și perspective pentru Republica Moldova” (26 octombrie 2022) la care au participat peste 60 de invitați din Republica Moldova, reprezentanți ai mediului academic, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale aferente domeniului de cercetare, precum și reprezentanți ai patronatului din Republica Moldova.
 3. Au fost elaborate și publicate 24 de lucrări, dintre care 8 lucrări în Reviste științifice indexate în Baze de Date Internaționale și 16 lucrări în Volumele unor Conferințe Științifice Internaționale desfășurate atât în țară, cât și în străinătate.
 4. Au fost înregistrate 16 participări din partea membrilor echipei de cercetare la Conferințele Științifice Internaționale desfășurate atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.

Coordonatorul Proiectului „DEZVOLTAREA POLITICILOR PE PIAȚA MUNCII ÎN VEDEREA SPORIRII OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ” cu cifrul: 20.80009.1606.09 este Alic Bîrcă, dr. hab., prof. univ