Proiectul ERASMUS+, QFORTE ajuns la final. ASEM – partener instituționalthumbnail

Pe data de 01 mai 2024, în cadrul proiectului Erasmus+ QFORTE  - Enhancement of Quality Assurance in Higher Education System in Moldova”, număr de referință: 617490-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, cofinanțat de Uniunea Europeana s-a desfășurat Conferința de finalizare a proiectului.

În cadrul Conferinței au fost prezentate rezultatele implementării proiectului, următorii pași de parcurs în vederea consolidării asigurării calității în Sistemul de învățământ superior și în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Moldova, dar și tendințe, provocări, perspective de dezvoltare ale acestora.

IMG

Conferința finală a proiectului QFORTE a fost deschisă cu un discurs, de către Nadejda VELIȘCO, coordonator de proiect, cu o prezentare a obiectivelor, activităților și realizărilor importante ale proiectului QFORTE, urmată de discursul susținut de către oaspeții de onoare ai conferinței, precum Igor ȘAROV, Rectorul Universității de Stat din Moldova, Dan PERCIUN, Ministru al Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Claudia MELINTE, Coordonator național al Oficiului Național Erasmus+ din Moldova, Franci Demšar NAKVIS, președintele Rețelei Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est (CEENQA), prezent online.

Programul conferinței de finalizare a proiectului QFORTE a fost împărțit în sesiuni de lucru, unde prima sesiune, moderată de către Lilia PARHOMENCO, Șefă a Direcției coordonare de politici publice și integrare europeană în cadrul Ministerului de Educație și Cercetare, a fost dedicata consolidării proceselor de asigurare a calităţii în sistemul de învăţământ superior din Moldova cu prezentarea propunerilor de legislație națională privind asigurarea calității la nivel instituțional și instrumente de asigurare a calității, mecanism de asigurare a calității pentru programele de studii superioare comune și modificări ale profilului țării în asigurarea calității ca urmare a implementării proiectului QFORTE.

În sesiunea a doua, moderată de către Dr. Victoria REINHARD din Universitatea din Leipzig, participanții au discutat despre percepția actorilor interesați pe dimensiunea acreditărilor instituționale cu impactului activităților din cadrul proiectului în instituțiile de învățământ superior, realizate din perspectiva universităților partenere. În cadrul sesiunii, VACULOVSCHI Elena, Șefă a Departamentului de Asigurare a Calității din Academia de Studii Economice din Moldova a prezentat activitățile realizate și rezultatele obținute de către ASEM în cadrul proiectului QFORTE, cu axarea pe acreditare instituțională internațională, pe instrumente de asigurare a calității și pe impactul proiectului QFORTE asupra personalului academic.

Sesiunile trei și patru, moderate de către Dr. Rodica CRUDU, Coordonator instituțional al proiectului din partea ASEM, s-au axat pe dezvoltarea sistemului de asigurare a calității în învățământul superior din Republica Moldova, cu prezentarea viziunilor țărilor partenere. Conferința s-a încheiat cu prezentarea impactului proiectului QFORTE, realizată de către Dr. Nadejda VELIȘCO, coordonator de proiect, urmată de prezentarea planului de sustenabilitate al proiectului QFORTE, prezentat de Otilia DANDARA, Vice-Rector al USM.

IMG

Cele mai importante rezultate ale implementării proiectului QFORTE:

 1. Cadrul legislativ național avansat, modificări de reglementare efectuate cu privire la asigurarea calității în învățământul superior din Moldova;
 2. Strategii, manualele și instrumentele universitare de asigurare a calității elaborate și adoptate de universitățile partenere din Republica Moldova;
 3. Acreditarea instituțională internațională obținută de către cinci universități partenere;
 4. Capacitățile instituționale ale universităților partenere îmbunătățite pentru implementarea eficientă și eficace a reformei asigurării calității;

 

În consorțiul proiectului QFORTE au participat 14 parteneri din Moldova și UE.

Parteneri din Republica Moldova:

 1. Universitatea de Stat din Moldova
 2. Academia de Studii Economice din Moldova
 3. Universitatea de Stat ”A. Russo” din Bălți
 4. Universitatea de Stat ”B.P. Hașdeu” din Cahul
 5. Universitatea de Stat din Comrat
 6. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
 7. Universitatea de Studii Politice Economice Europene „C. Stere”
 8. Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare
 9. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Parteneri UE:

 1. Universitatea din Montpellier, Franța
 2. Universitatea din Salamanca, Spania
 3. Universitatea din Leipzig, Germania
 4. Institutul European de Dezvoltare și Cercetare a Politicilor din Maribor (EPDRI), Slovenia
 5. Reţeaua Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din Europa Centrală și de Est, Germania

Echipa QFORTE ASEM este compusă din trei grupuri de lucru, în frunte cu dr. Olesea SÎRBU co-coordonatoarea grantului şi dr. Rodica CRUDU, coordonatoarea instituţională ASEM.

Pentru a cunoaște mai multe despre rezultatele proiectului QFORTE, accesați pagina oficială a acestuia: https://qforte.usm.md/

Agenda evenimentului poate fi consultată accesând următorul link.

IMG