OPINIE IPRE privind activitatea Procuraturii în anul 2020 și 2021 pe cauze de rezonanțăInstitutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a elaborat o opinie, care se expune cu privire la activitatea Procuraturii în anul 2020 și 2021 pe cauze de rezonanță și constată că acțiunile Procuraturii Generale pe dosarele de rezonanță prezentate în opinie au fost fie modeste, fie contrare legii.

Astfel, experții IPRE constată încălcarea prevederilor Legii nr. 3/2016 cu privire la procuratură, în partea ce ține de oferirea îndemnizației procurorilor în demisie, dar și a prevederilor Codului de Procedură Penală, în speță articolul 274, inclusiv modul în care procuratura s-a expus cu privire la denunțurile depuse față de Igor Dodon.

De asemenea, se constată o lipsă de acțiune pe dosare de rezonanță, cu implicarea persoanelor publice, inclusiv a persoanelor controversate cum este Veaceslav Platon. Deși au fost întrunite condițiile de aplicare a măsurilor preventive față de acesta, ele nu au avut loc, iar Platon a părăsit Republica Moldova.

Progresul în elucidarea episoadelor ce țin de frauda bancară este modest. Deși obiectiv există limitări cu privire la urmărirea bunurilor care se află în afara țării și care necesită efort adițional, inclusiv negocierea de acorduri internaționale, crearea de grupuri comune de investigație, formularea comisiilor rogatorii, repatrierea mijloacelor obținute ilegal, în cadrul acțiunilor de urmărire penală nu s-a reușit timp de peste 1,5 ani obținerea extrădării lui Vladimir Plahotniuc și ale lui Ilan Șor.

În acest context, experții IPRE au elaborat o următoarele recomandări:

  1. Modul în care a fost aplicată legea de către Procuratură și de către Procurorul General ar urma să constituie obiectul analizei activității acestora în ultimul un an și jumătate. În special, este vorba despre modul în care s-au gestionat dosarele de rezonanță și de profund impact pentru societate, cu implicarea persoanelor controversate Platon, Șor, Plahotniuc, Dodon. Urmează a fi analizată și legalitate acțiunilor întreprinse de Procurorul General, în special față de modul în care a fost admisă demisia onorabilă a fostului șef al PCCOCS Chitoroagă.
  2. Pe dosarele pe care organele procuraturii au înaintat învinuirea și le-au transmis în instanța de judecată este necesar de stabilit o examinare în regim prioritar, cu implicarea conducerii judecătoriei Chișinău dar și a Curții de Apel Chișinău. Examinarea rapidă și obiectivă a dosarelor ar oferi o finalitate, inclusiv aplicarea confiscării asupra bunurilor pe care sunt aplicate sechestre.
  3. Continuarea eforturilor de negociere și implementare a acordurilor bilaterale pe schimb de date, grupuri comune de investigație, repatrierea bunurilor dar și extrădarea persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală.
  4. Capacitatea PG, PA, PCCOCS, CNA și ARBI cu abilități de formulare rapidă a cererilor de cooperare juridică internațională în materie penală, inclusiv formularea cererilor, prezentarea și traducerea materialelor solicitărilor, stabilirea punctelor de contact.

Pentru mai multe detalii consultați OPINIA aici.

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului IPRE „Consolidarea rezilienței față de cleptocrația sistemică din Republica Moldova” susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Conținutul publicației reprezintă opinia experților IPRE responsabili de elaborare acesteia și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.


telegram