Întărirea suportului la nivel de comunitate pentru familiile cu multe generaţii

CONFERINŢA DE DESCHIDERE

a proiectului „Întărirea suportului la nivel de comunitate pentru familiile cu multe generaţii rămase în urma migraţiei” finanţat de Comisia Europeană-PNUD

Chişinău, 24 septembrie 2009

Conferinţa are loc în incinta Cantinei Aparatului Guvernului (str. A. Mateevici 79, Chişinău), sala de conferinţe „Sala Europeană”. Înregistrarea începe la ora 09:30 şi lucrările conferinţei durează până la orele 12:00.

Astăzi fiecare a treia persoană din R. Moldova este plecată peste hotare. Pentru a doua oară, la fel în cadrul proiectelor HelpAge International şi ONG „Respiraţia a Doua”, problema persoanelor în vârstă care îngrijesc de copiii părinţilor emigranţi este adresată la nivel naţional. În umbra migraţiei vârstnicii deseori preiau rolul părinţilor şi devin îngrijitori, iar problemele lor nu sunt încă recunoscute. Prin acţiunile sale proiectul urmăreşte lărgirea informării asupra vulnerabilităţii familiilor cu multe generaţii (FMG) afectate de migraţie în rândul organele de decizie politică şi instituţiilor furnizoare de servicii la toate nivelele, sporirea capacităţii societăţii civile şi autorităţilor statale în acordarea unui suport eficient, şi întărirea legăturilor intergeneraţii dintre bunei şi copii.

Proiectul dat este implementat de HelpAge International Moldova în consorţiu cu ONG „Respiraţia a Doua” din Bălţi în 10 localităţi din sudul şi nordul tării, pe o perioadă de 18 luni. Scopul proiectului este de a stabili legături benefice între migraţie şi dezvoltare în Moldova prin consolidarea capacităţii societăţii civile şi a instituţiilor de stat pentru apărarea drepturilor familiilor emigranţilor.

Astăzi, la Chişinău va fi prezentat scopul şi conceptul proiectului, planul de acţiuni şi descrierea activităţilor, rezultatele aşteptate în urma implementării lui. La lucrările conferinţei vin cu prezentări echipa de proiect a HelpAge International Moldova şi ONG „Respiraţia a Doua” şi reprezentanţii oficiului central HelpAge din Londra, Dna Karen Pesjak, oficiului regional HelpAge din Bişkek, Dna Eppu Mikkonen-Jeanneret.  

Invitaţi ai evenimentului sunt reprezentanţi ai Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului, Ministerului Economiei şi Comerţului, Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi alţi actori principali ai proiectului.  

HelpAge International lucrează în peste 75 ţări cu oficii centrale în Londra şi Bruxel, şi cinci oficii regionale care coordonează activitatea în Africa, Asia/Pacific, America Latină, Caraibe şi Europa de Est/Asia Centrală. În Moldova HelpAge activează din anul 2000 prin parteneri locali şi are o reţea de 14 ONG-uri locale.

HelpAge International are o viziune a lumii în care toate persoanele în etate îşi realizează potenţialul să ducă vieţi demne, sigure şi sănătoase. HelpAge este o reţea globală care luptă pentru drepturile persoanelor în etate dezavantajate, la o securitate economică şi fizică; asistenţă medicală şi servicii sociale; şi suport pentru rolul de a oferi grija lor peste generaţii.

Pentru informaţii suplimentare, sunaţi la +373 225098, persoana de contact Dina Sava, Project Officer, HelpAge International

sursa: Infotag