În căutarea soluțiilor pentru respectarea principiului egalității de gen în produsele mediaticeTimp de două zile, reprezentantele și reprezentanții Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) au participat la un training de inițiere în noi metodologii și instrumente de monitorizare şi promovare a egalității de gen în mass-media. Instruirea a avut loc în cadrul programului media „Click pentru egalitate de gen”, lansat în august curent de Reprezentanţa UN Women Moldova și Asociația Presei Independente (API). La începutul evenimentului, UN Women Moldova și CCA au semnat un Memorandum de înțelegere privind respectarea egalității de gen în audiovizual.

Asya Varbanova, reprezentanta interimară de țară a organizaţiei internaţionale UN Women, a subliniat că memorandumul este primul de acest gen și își propune sporirea calității conținutului mediatic din Republica Moldova prin prisma respectării drepturilor omului și asigurării egalității de gen. „Când deschizi televizorul sau radioul, nu prea auzi vocea femeilor, decât în emisiuni de divertisment. Femeile nu sunt reprezentate în toate domeniile, de obicei nu sunt invitate în calitate de experte în domeniul economic, politic sau social. Pentru a schimba situația din Moldova, vom discuta în aceste zile de training cum reducem această discrepanță, aceste stereotipuri. Vedem mici progrese înregistrate în Moldova, însă ele sunt prea mici și ineficente. Din acest motiv, UN Women și-a propus o serie de activități pentru următorul an, în special în domeniul mass-media, pentru că este un partener important pentru noi, dat fiind rolul său important în promovarea drepturilor omului”, a menţionat dna Varbanova.

La rândul său, Dragoș Vicol, președintele CCA, a confirmat că există multiple probleme în domeniul egalității de gen în programele audiovizuale: „Ne propunem, sub egida UN Women, să schimbăm situația. Acest memorandum semnat între CCA și UN Women are o importanță deosebită pentru că prevede pași concreți, care vor duce la un echilibru în domeniul egalității de șanse în domeniul audiovizualului”.

„Am monitorizat cum au respectat instituţiile mass-media Angajamentul de promovare a egalității de gen în produsele jurnalistice, pe care l-au semnat în anul 2017, şi constatăm că trebuie să depunem un efort mai mare și continuu pentru atingerea obiectivului de asigurare și promovare a echilibrului de gen în produsele mediatice. Echilibrul de gen trebuie să devină un reflex în activitatea jurnaliștilor”, a precizat Petru Macovei, directorul executiv API.

Participanții și participantele la training, alături de doi traineri internaționali, au analizat cum se respectă egalitatea de gen în conținutul mediatic, au identificat lacunele, dar și soluții pentru a îmbunătăți starea de lucruri în acest domeniu. Trainerii au venit cu exemple din alte țări și au propus o serie de recomandări pentru membrii CCA. „Conținutul media ne schimbă și formează viziunea noastră asupra lumii. Monitorizarea media este o unealtă puternică de a verifica dacă media utilizează stereotipuri, are limbaj corect, atrage atenția la egalitatea de gen. Putem observa în întreaga lume că la majoritatea televiziunilor, funcțiile femeilor sunt prezentate la genul masculin. A existat o luptă mare în media balcanică ca funcțiile femeilor să fie prezentate la genul feminin. La început jurnaliștii se amuzau, dar acum feminizarea funcțiilor este ceva firesc”, a povestit trainera Dragana Dardic. „O recomandare pentru CCA este ca înaintea perioadei de organizare a dezbaterilor electorale să le solicitaţi jurnaliștilor să atragă atenția ce limbaj folosesc candidații și candidatele, dacă e sexist sau nu, și să fie pregătiți să intervină în cadrul emisiunilor lor pentru a nu permite utilizarea limbajului sexist și a stereotipurilor de gen în discursurile politicienilor”, a sugerat trainerul Aleksandar Zivanovic.

Olga Guțuțui, membră CCA, consideră că training-ul a fost unul necesar și foarte util, oferind şi o platformă de discuții privind importanța integrării dimensiunii de gen în conținutul mass-media audiovizuale: „Dacă, luând în considerație faptul că, în ultimul timp, tot mai des, în programele audiovizuale sunt promovate mesaje denigratoare și discriminatorii, se impune aplicarea unor instrumente de contracarare a unor astfel de situații și pentru diminuarea dezechilibrului de gen”. Elena Merjan, șefă adjunctă a direcției Licențiere, Autorizare și Monitorizare din cadrul CCA, de asemenea a menţionat necesitatea integrării principiului egalității de gen în conținutul mediatic: „Tehnicile de monitorizare la nivel internațional, dar și practicile altor țări prezentate aici sunt foarte utile și pot fi luate în calcul de CCA care, în prezent, reactualizează metodologia de monitorizare a radiodifuzorilor din R. Moldova”.

Programului media „Click pentru egalitate de gen” a fost lansat de UN Women și API și se va desfășura pe parcursul anului curent. Programul include instruiri pentru jurnaliști și jurnaliste și membrii instituțiilor de reglementare, un concurs de materiale jurnalistice şi o vizită de studiu în una dintre țările europene cu experiență și bune practici în jurnalismul sensibil la gen.