Centrul CONTACT organizează instruiri pentru reprezentanții APL privind eficientizarea politicilor anticorupțieArticol adaugat de: Liliana Porumb

În perioada 12 februarie – 3 martie, în șase localități din țară se vor desfășura o serie de instruiri privind implementarea și monitorizarea politicilor de prevenire a corupției la nivel local în parteneriat cu ONG-uri și mass-media. Este vorba de oraşele Teleneşti, Criuleni, Călăraşi, Rezina, Cimişlia şi mun. Bălţi.

Instruirile sunt parte a proiectului „Transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”, implementat de Centrul CONTACT cu suportul financiar al Uniunii Europene. La seminare vor lua parte reprezentanți ai consiliilor locale şi raionale, lideri ai ONG, mass media, lideri comunitari. Experții facilitatori ai Centrului CONTACT sunt Vitalie Călugăreanu, Veronica Butnaru, Iana Spinei și Lilia Carasciuc.  

Obiectivul principal al proiectului constă în eficientizarea luptei împotriva corupţiei în sectorul public prin elaborarea şi implementarea a 6 planuri de prevenire a corupţiei la nivel local în 6 unităţi teritorial-administrative din Republica Moldova.

Amintim, că anterior au fost semnate șase acorduri de parteneriat cu localitățile partenere în eficientizarea activităţilor anticorupţie în sectorul public.

Proiectul „Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass-media și ONG-urilor locale și regionale”,  este implementat de Centrul CONTACT cu suportul financiar al Uniunii Europene și are scopul de a contribui la consolidarea rolului societăţii civile şi mass-media în monitorizarea şi prevenirea corupţiei la nivel local în Republica Moldova prin formarea de capacităţi comune ale ONG-urilor, mass-media şi autorităţilor locale de a implementa iniţiative participative.

Pentru mai multe informații, rugăm să contactați:
Valerian Tăbîrță
e-mail: valerian.tabirta@gmail.com
tel: 022 233447

telegram