Bani publici pentru mass-media

Grupul de Lucru Public-Privat (GLPP) pentru Fortificarea Presei din Moldova cere transparenta in utilizarea banilor publici pentru achizitiile serviciilor media. GLLP este parte a unui program finantat de Corporatia Provocarile Mileniului (MCC), administrata de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID).

La sedinta care a avut loc vineri, 19 septembrie, Grupul de Lucru Public-Privat a examinat propunerile de modificare a Legii privind achizitiile publice (Nr. 96-XVI din 13 Aprilie 2007), elaborate de Centrul Independent de Jurnalism (CIJ). Modificarile urmaresc stabilirea unor proceduri mai clare si mai transparente de procurare de catre autoritatile publice din banii contribuabililor a serviciilor oferite de mass-media Transparenta achizitiilor publice in acest domeniu este importanta pentru a garanta prezentarea obiectiva si echilibrata a evenimentelor de catre mass-media aflata in serviciul comunitatii. Grupul de Lucru Public-Privat va solicita Agentiei Rezerve Materiale, Achizitii Publice si Ajutoare Umanitare sa examineze propunerile de modificare a Legii privind achizitiile publice pentru a le prezenta ulterior Guvernului Republicii Moldova cu titlu de initiativa legislativa.

La sedinta a fost examinat si demersul jurnalistilor de investigatie privind taxele incasate de Camera Înregistrarii de Stat pentru oferirea catre mass-media a informatiilor de interes public. Grupul de Lucru se va adresa Guvernului R. Moldova si Grupului pentru Monitorizarea Implementarii Planului Preliminar de Tara cu solicitarea de a modifica Hotararea Guvernului nr.926 din 12.07.2002 privind aprobarea tarifelor la serviciile cu plata, prestate de Camera Înregistrarii de Stat a Ministerului Dezvoltarii Informationale, prin introducerea unor stipulari clare de scutire a institutiilor si organizatiilor mass-media de plata taxelor pentru obtinerea informatiilor de interes public de la Camera Înregistrarii de Stat.

Urmatoarea sedinta a Grupului de Lucru Public-Privat pentru Fortificarea Presei va avea loc pe 17 octombrie 2008. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati Asociatia Presei Independente (API), persoana de contact – Petru Macovei (22) 22 09 96 sau pmacovei@api.md.

Grupul de Lucru Public-Privat (GLPP) pentru Fortificarea Presei a fost constituit in cadrul proiectului “Îmbunatatirea Cadrului Legal si Statutului Economic al Sectorului Mass-Media” care este parte componenta a programului Consolidarea Capacitatii de Monitoring a Societatii Civile in Republica Moldova, implementat de catre Academia pentru Dezvoltare Educationala (AED) cu asistenta tehnica acordata de catre Consiliul International pentru Cercetari si Schimburi (IREX). Programul este finantat de catre Corporatia Provocarile Mileniului (MCC) si administrat de catre Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) in cadrul Programului Preliminar de Tara (PPT) pentru Moldova. Scopul general al programului este de a consolida capacitatea de monitorizare si advocacy a organizatiilor societatii civile si mass-media in scopul prevenirii si combaterii fenomenului coruptiei in Republica Moldova.

GLPP reuneste 21 de reprezentanti ai institutiilor de media si functionari publici si are drept scop elaborarea unor recomandari concrete pentru imbunatatirea mediului de dezvoltare a mass-media din R. Moldova in conformitate cu prevederile PPT. Obiectivul general al GLPP este dezvoltarea si consolidarea unui dialog transparent dintre structurile publice si private in scopul sporirii capacitatii mass-media de monitorizare a politicilor publice, in special in ce priveste coruptia si accesul la informatie.