Dialogul persoanelor cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului - creat prin intermediul fotografieiChișinău, 23 iunie 2014 – în cadrul celui de-al doilea modul de trening, cei 16 tineri cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului au pus bazele unui dialog socio-cultural, prin care au învățat împreună pașii necesari a fi întreprinși ca vocea lor să fie auzită, iar opinia lor să fie luată în considerație. Atelierul " Dialogul persoanelor cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului" a fost organizat, în perioada 20-21 iunie, de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) în cooperare cu Centrul de Reabilitare şi Consiliere pentru Copii şi Tineri cu Dizabilităţi mentale şi fizice de Dezvoltare "OSORȚ" din Tiraspol. Acest modul face parte dintr-un proiect realizat cu asistența financiară a Uniunii Europene și PNUD în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii".

Participanții la atelier au însușit tehnicile de fotografiere în metoda Photovoice cu ajutorul trainerilor Ion Bulicanu și Nicolae Cușchevici. Aceștia au prezentat temele de acasă, și au elaborat cîte o legendă la fiecare fotografie, evidențiind prin aceasta barierele de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități de pe ambele maluri ale Nistrului.

La întrebarea Ce au învățat in cadrul Programului Photovoice, participanții au răspuns: „La acest program Photovoice am învățat că prin intermediul imaginei poți reda problemele cu care se confruntă tinerii cu dizabilități din ţara noastră și aceste poze pot sensibiliza opinia autorităților, aceştia luând atitudinea de a schimba ceva în societate. La fel, poți reda sentimentele, problemele, precum şi bucuriile unor oameni!" – a menţionat Gherciu Cristina, mun. Chișinău, sat. Hulboaca.

Covaleova Tatiana din or. Bender este de părere că: "Prin intermediul Photovoice-ului omul are posibilitatea de a transmite mesajul său, despre toate aspectele vieții sale, dificultăți și realizări, bucurii și greutăți. Atragerea atenției opiniei publice la probleme sale și facilitarea de a formula imaginea reprezentativă a persoanelor cu dizabilități într-o regiune cu vechi prejudecăți, ce împiedică interconectarea persoanelor cu dizabilități."

Participanţii la training au analizat fotografiile realizate cu subiectul "Rampe de acces peste Nistru". Textele acestora au accentuat drepturile, barierele dar şi istoriile pozitive ale persoanelor cu dizabilităţi de pe ambele maluri.

Rezultatele photovoice-ului vor fi prezentate publicului larg prin intermediul unor expoziţii care se vor desfășura în septembrie-octombrie 2014 în orașele Chișinău și Tiraspol precum și prin intermediul diferitor evenimente mediatice care vor înfăţişa fotografiile şi semnificaţiile acestora.

Scopul programului Photovoice este de a facilita dialogul dintre tinerii cu dizabilităţi şi de a duce la stabilirea unui grup de interese commune care pe viitor să creeze noi oportunităţi de comunicare între tinerii cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului. Pe lîngă programul Photovoice în cadrul acestui proiect s-au mai organizat traininguri, vizite și schimb de experiență în scopul de a consolida capacitatea ONG-urilor din domeniu cu referire la apărarea şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, de a consolida relaţiile între ONG-uri, precum și de a promova practicele pozitive de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de pe ambele maluri ale Nistrului.

Persoana de contact:
Mariana Țîbuleac,
Coordonator Relații Publice, CAJPD
Tel/Fax: 22 – 28 70 90
info@advocacy.md