Schimb inedit de experiență în domeniul tineret

36 de profesioniști din domeniul tineret din Republica Moldova au participat recent într-o vizită de studiu în cadrul centrelor de resurse pentru tineretSoroca_4

Obiectivele acestei activități au fost axate pe schimbul de bune practici și experiențe performate din domeniul serviciilor oferite tinerilor de către centrele de tineret, inclusiv rolul acestora în promovarea și susținerea consiliilor de tineret, ca o formă democrată de participare a tinerilor în procesul de luare de decizii și de implicare la nivel local în elaborarea și implementarea politicilor de tineret.

O asemenea activitate a fost mult aşteptată de participanți, care a reunit specialiştii cadrul centrelor de tineret și specialiști din cadrul primăriilor și consiliile raionale din raioanele Soroca, Ocnița, Florești, Fălești, Ungheni, Cahul, Hăncești, Cimișlia, Criuleni, Edineț, Basarabeasca, Sîngerei, Leova și municipiul Bălți.

7 de centre de resurse pentru tineret au fost gazda în cadrul vizitei, care și-au prezentat cele mai de valoare rezultate, serviciile active destinate tinerilor, formele de colaborare cu autoritățile publice și sectorul neguvernamental și desigur cu un accent deosebit pentru această vizită, au fost prezentate programele și acțiunile legate de activitatea consiliilor locale de tineret. În cadrul prezentărilor activității centrelor au fost accentuate și problemele cu care se confruntă centrele, metodele și soluțiile de depășire și alte sarcini de viitor.

Centrele de resurse au vizitate au fost selectate ca cele mai cu experiență din Moldova, care reprezintă o diversă oportunitate de servicii și activități pentru tineri. Participanții au menționat importanța celor preluate din cadrul centrelor, acestea fiind adevărate laboratoare de idei din domeniul tineret. Ideea centrelor de tineret în Republica Moldova, a fost promovată din perioada anilor 2004, iar primele centre și-au început activitatea în 2005. De menționat că din acea perioada mai multe centre au fost deschise, iar aceasta vizită este prima care a cuprins un astfel de areal de studiu și un număr considerabil de participanți.

Vizita de studiu le-a oferit participanţilor numeroase oportunităţi, în special schimbul de experienţă la capitolul managementul centrelor, cooperarea cu parteneri locali și externi, forme de implicare a tinerilor, promovarea voluntariatului, atragerea proiectelor, susținerea consiliilor locale ale tinerilor, inclusiv consolidarea parteneriatului dintre centrele de tineret și a specialiștilor pe problemele de tineret din cadrul autorităților publice.

Această vizită a fost inițiată de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, care a identificat necesitatea de a consolida rețeaua centrelor din Moldova și activizarea acestora în realizarea politicilor naționale și regionale de tineret. Grație suportului financiar acordat de Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova, această vizită de studiu, inclusiv alte activități au fost posibil de realizat de către Centrul DACIA pe parcursul anului în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor”.

În cadrul vizitei din cadrul Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul prezentărilor au fost accentuată și experiența inedită a centrului în dezvoltarea Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca, care este o prioritate în activitatea centrului. Succesele Centrului DACIA la acest capitol, se datorează și unui suport deosebit acordat de-a lungul anilor de autoritățile publice, Consiliul raional Soroca și Primăria orașului Soroca. Iar pentru recunoașterea inițiativelor deosebite și dedicației excepționale în promovarea politicilor de tineret și susținerii Consiliului Local al Tinerilor din orașul Soroca, administrația Centrului DACIA a acordat o diplomă de excelență Președintelui raionului Soroca, ex-primar al orașului Soroca, Domnului Victor Său, care fiind în postură publică a tutelat activitatea tinerilor din consiliu.

La moment se pregătește spre lansarea constituirii unui consiliu al tinerilor la nivel de raion, care urmează să aibă o colaborare în elaborarea și realizarea politicilor raionale de tineret cu Consiliul raional Soroca. Această idee este susținută de Președintele raionului Soroca, care a menționat importanța implicării directe a tinerilor în procesele de luarea a deciziilor.

Vizita de studiu s-a finalizat cu o dezbatere și evaluare complexă a situației centrelor. Prima parte a ședinței de evaluare a fost axată pe actualizarea generală a situației din domeniul tineret, oferită de Ion Cebanu - Ministrul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova și Ion Donea – Șeful Direcției Programe Tineret, care fiind prezenți la ședință au accentuat faptul, că problemele cu care se confruntă centrele de tineret, sunt pe agenda Guvernului Republicii Moldova și la moment urmează să se elaboreze soluții concrete cu implicarea nemijlocită a reprezentanților centrelor.

Participanții din cadrul ședinței au format un grup de lucru, care urmează să pregătească un raport amplu cu privire la situația centrelor de resurse pentru tineret, inclusiv un pachet de propuneri cu privire la depășirea problemelor identificate și discutate în cadrul ședinței.

În prima decadă a lunii decembrie urmează ca rețeaua centrelor să se întrunească în altă ședință , unde vor fi discutate și aprobate propunerile pentru îmbunătățirea activității centrelor de tineret, inclusiv a specialiștilor din domeniul tineret din cadrul primăriilor și consiliilor locale ale tinerilor, care urmează a fi prezentate în cadrul comisiei parlamentare și la Guvernul Republicii Moldova. Ministerul Tineretului și Sportului urmează să faciliteze acest proces, acordând posibilitate ca inițiativele propuse, constructiv și la un nivel profesionist să fie prezentate spre analiză la factorii de decizie.