Rețeaua centrelor de tineret își preia activitatea

După o pauză de mai mulți ani, centrele de resurse pentru tineret, s-au întrunit recent, pe 15 iunie în municipiul Chișinău, în cadrul unei ședințe de lucru, cu scopul de a reactualiza activitatea acesteia pe interior și de a îmbunătăți procesul de comunicare și cooperare cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.

Ședinta Rețelei centrelor de resurse pentru tineret

Ședința respectivă a rețelei centrelor s-a realizat la inițiativa Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Proiectului ”Consolidarea capacităţilor centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor”, unde au participat 10 centre regionale din Moldova.

Inițiativa a fost susținută plenar de către, Ion Cebanu, Ministrul Tineretului și Sportului, care a reiterat în cadrul ședinței, despre deschiderea și atenția sporită a Ministerului Tineretului și Sportului față de centrele de resurse pentru tineri, în vederea consolidării acestor structuri, cu perspectiva de a elabora și aplica mecanisme de cooperarea cât mai eficiente, la realizarea politicilor de tineret la nivel regional și local.

Ședinta Rețelei centrelor de resurse pentru tineretÎn cadrul ședinței, centrele și-au prezentat rezultatele obținute pe ultimul trimestru, au discutat deschis despre problemele cu care se confruntă și și-au prezentat propunerile față de colegi, în vederea cooperării dintre centre, inclusiv cooperarea cu Ministerul Tineretului și Sportului.

Toate centrele prezente la ședință, fiind beneficiare de suportul din partea bugetului de stat, au menționat despre confruntările cu unele obstacole în administrarea acestuia. S-a accentuat despre procesul excesiv de birocratic în utilizarea resurselor financiare, accesul în unele cazuri, la informația despre sumele alocate și distribuția acestora pe categorii de cheltuieli, etc. Majoritatea centrelor au menționat despre situația în care, specialiștii sau managerii acestora, nu sunt implicați în elaborarea proiectelor de buget. Astfel, bugetele acestora sunt în majoritatea cazurilor aprobate, fără a lua în calcul necesitatea reală a lor, și fără a consulta direct centrele despre activitățile și serviciile prestate tinerilor.

În cadrul discuțiilor s-a atins și problema legată de nivelul de remunerare a specialiștilor din cadrul centrelor, care fiind unul foarte mic, provoacă o fluctuație mare de cadre. În unele centre în ultimii doi ani, mai mult de 27 de persoane s-au concediat, cauza de bază fiind salariul foarte mic și nemotivat în dezvoltarea carierei ca specialist în domeniul tineret. Salariu specialiștilor din cadrul centrelor de tineret este în media de 700 – 1400 lei lunar, ce este foarte mic în comparație cu remunerarea din domeniul real al economiei. De menționat, că în cadrul centrelor de tineret, conform standardelor de calitate, promovate de UNICEF, sunt necesari profesioniști cu studii medii și superioare, din domeniul educație, social, drept, care în afară de studiile de bază, au nevoie și de o pregătire performantă în domeniul lucrului cu tinerii, care nu poate fi obținută de pe băncile universitate, astfel de pregătiri sunt oferite la moment doar de sectorul neguvernamental.

Ședinta Rețelei centrelor de resurse pentru tineret

Subiectul tematic din cadrul ședinței a fost legat de situația consiliilor locale ale tinerilor din Moldova. Mai multe centre sau referit la experiența deja căpătată și problemele care au apărut în promovarea acestor forme de participare a tinerilor. Centrele de tineret din Soroca, Ungheni, Fălești și Criuleni, care au o experiență mai vastă în acest domeniu, au punctat recomandări pentru eficientizarea suportului oferit de către centre consiliilor locale ale tinerilor. Una din ideile abordate din cadrul ședinței a fost îndreptată în vederea elaborării programelor de activitate din cadrul centrelor la capitolul ”participarea tinerilor”, elaborând pentru fiecare centru în parte, regulamente de funcționare a consiliilor locale ale tinerilor.

Participanții ședinței au planificat activitatea ulterioară în cadrul acestui proiect, unde se vor realiza treninguri pentru specialiștii din cadrul centrelor de tineret și pentru tinerii din cadrul consiliilor locale de tineret, o școală de vară pentru tinerii consilieri și o vizită pentru schimb de experiență pentru centre.

La finalul ședinței, Ion Donea, Șeful Direcție Programe Tineret, a intervenit cu propuneri de cooperarea rețelei centrelor de resurse pentru tineret cu Ministerul Tineretului și Sportului., astfel s-a accentuat necesitatea reluarea activității acesteia, oficializarea prin aprobarea unui regulament intern de funcționare, elaborarea unui plan de acțiuni și desigur desemnarea delegaților pentru relaționarea cu potențialii parteneri.

De menționat faptul, că primele centre de resurse pentru tineret, au fost constituite în Moldova în anul 2004, fiind susținute în procesul de creare de către fostul Minister al Educației, Tineretului și Sportului, Reprezentanța UNICEF din Moldova, Fondul de Investiții Sociale din Moldova, Banca Mondială prin Proiectul PASET, autorități publice locale și nu în ultimul rând, organizațiile neguvernamentale de tineret. Rețeaua centrelor de resurse pentru tineret a fost constituită în perioada anului 2005, inițiator fiind Centrul Național de Resurse pentru Tineret.

La moment rețeaua v-a suporta o reformatare a modalității de funcționare, pentru a asigura o eficiență la nivel de comunicare și cooperare cu structurile de tineret guvernamentale și neguvernamentale.

Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova – în cadrul Planului de acțiuni în domeniul tineretului pentru anul 2012, susține financiar Proiectul ”Consolidarea capacităților centrelor de resurse pentru tineret în promovarea participării tinerilor”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”.