Consultanţa în management – factorul de succes al avantajului competitivÎntr-o societate în care accesul la resursele fizice tinde să devină din ce în ce mai dificil, recursul la inteligenţă este normal, iar consultanţii în management sunt o parte importantă a ”furnizorilor de inteligenţă”.

Fluiditatea accepţiunii serviciului de consultanţă în management în Republica Moldova este un proces dificil, cauzat, pe de o parte, de imaterialitatea domeniului, şi, pe de altă parte, de percepţia antreprenorială referitoare la serviciile de consultanţă. În aceste condiţii, consultanţii în management sunt cei care urmează să schimbe viziunea managerilor în funcţie de valorificarea transferului de cunoştinţă şi necesitatea pentru acestea.

Este regretabil faptul că Republica Moldova nu este actorul cheie în cadrul  programelor de finanţare ale UE şi, din aceste considerente, o atenţie deosebită trebuie acordată procesului de consultanţă şi a relaţiei consultant – beneficiar. Mai mult decât atât, companiile autohtone au acces limitat la serviciile de consultanţă în domeniul dezvoltării business – ului. În acest context, ambii, atât beneficiarul, cât şi consultantul sunt actorii cheie care facilitează obţinerea rezultatelor cuantificabile şi durabile ale afacerii. Şi, în cele mai optimiste cazuri, reuşesc să atragă imediat finanţări externe fie din asistenţă internaţională, fie de la potenţiali investitori/parteneri. Pe lângă aceasta, şi finanţatorii evaluează afacerile reieşind din planurile de dezvoltare/strategiile bine argumentate.

Cu toate acestea, pe piaţa autohtonă, beneficiarii deseori nu percep necesitatea apelării la serviciile unui consultant în management, iar rezistenţa este şi mai mare în cazul în care managerii companiilor nu sunt persoane flexibile, ci autocraţi cu vederi înguste.

De aceea, evident, în faza preliminară proiectului de consultanţă trebuie să se edifice o relaţie de confidenţă dintre consultant şi beneficiar. Menţinerea acestei relaţii consolidate dintre părţi nu este deloc facilă, şi, din aceste considerente, ambele părţi trebuie să conştientizeze necesitata efectuării unor eforturi speciale pentru a crea şi menţine o relaţie care să permită intervenţia unui expert cu viziune obiectivă asupra business-ului şi cu un set de soluţii şi strategii pentru dezvoltarea acestuia.

În esenţă, rezultatul final al eforturilor comune îl reprezintă obţinerea avantajului competitiv prin care afacerea clientului se va diferenţia de cele ale concurenţilor de pe piaţă. În acest context, "Cea mai bună lecţie învăţată vreodată constă în maximizarea intelectului unei companii. Este nevoie de acumularea cunoştinţelor, de transferul acestora şi de manifestarea lor în public. Acesta este modul prin care, în final, o companie se impune pe piaţă.” - Jack Welch, Ex Presedinte şi CEO al General Electric, 1981-2001

Pe măsură ce numărul afacerilor creşte, o importanţă tot mai mare în materie de  diferenţierea ce crează avantajul competitiv i se acordă managementului cunoaşterii. Acesta reprezintă procesul prin care se generează valoare adăugată capitalului intelectual al organizaţiei.

Un consultant sau o echipă de consultanţi în management, care percep esenţa procesului de consultanţă şi adoptă strategii orientate spre beneficiari, susţin organizaţiile bazate pe cunoaştere. Aceasta conduce nemijlocit la transferarea cunoştinţelor şi competenţelor consultanţilor, inclusiv a soluţiilor către organizaţia-beneficiar.

Ceea ce rezultă este transformarea companiei beneficiarului, iar aceasta se referă la reproiectarea proceselor, reorganizarea, automatizarea, schimbarea structurii, elementelor acesteia şi modului de comunicare.

Din experienţă, transformarea organizaţională, produsă ca rezultat al dezvoltării competenţelor resurselor umane prin transferul de cunoştinţe de la consultanţii în management, a condus la dezvoltarea unui avantaj competitiv în raport cu concurenţii de pe piaţă.

proconsulting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura de mai sus elucidează procesul de consultanţă în management drept instrumentul cel mai viabil de schimbare organizaţională. Consultanţa este cea care facilitează trecerea beneficiarului de la gândirea operaţională la gândirea strategică de amploare.

Astfel, schimbarea poate avea loc prin următoarele etape:

  1. Beneficiarul conştientizează necesitatea de schimbare şi de apelare la serviciile consultantului;
  2. Consultantul sensibilizează beneficiarul în materie de viziunea acestuia;
  3. Consultantul şi beneficiarul, de comun acord, cunosc perfect schimbările care vor urma;
  4. Beneficiarul realizează că organizaţia funcţionează eficient în rezultatul implementării schimbărilor;
  5. Beneficiarul evaluează, monitorizează şi efectuează controlul beneficiilor obţinute de pe urma transformărilor din organizaţie.
proconsulting1
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această figură demonstrează că procesul de consultanţă trebuie, în esenţă, perceput drept o activitate comună a consultantului şi a beneficiarului, destinată soluţionării anumitor probleme şi introducerii schimbărilor deziderate şi necesare companiei beneficiarului. Procesul descris anterior are un început, în care se stabileşte şi se dezvoltă relaţia dintre ambele părţi, şi un final, în care se implementează proiectul. Este evident că fazele din cadrul acestui proces trebuie înţelese de ambele părţi implicate. Acestea ajută atât consultantul, cât şi beneficiarul în vederea realităţii activităţii acestora în mod sistematic şi metodic, trecându-se de la o fază la alta în mod succesiv şi de comun acord.

În concluzie, orice companie, care îşi propune obţinerea avantajelor competitive pe termen lung, are nevoie de serviicile unei companii de consultanţă în management (chiar şi în calitate de coacher), misiunea căreia constă anume în soluţionarea problemelor beneficiarului şi asistenţă la obţinerea avantajelor competitive. Anume din aceste considerente, consultanţii în management redirecţionează beneficiarii spre  o viziune strategică, de perspectivă, trasată departe de orizontul actual al acestora. În acest context,  gândirea strategică a beneficiarului reprezintă factorul cheie de succes pentru atingerea performanţelor durabile pe piaţă.

 

 

 

STRATAN Dumitru, RADOV Mariana

Consultanţi Management Strategic

ProConsulting” SRL