ONG-urile: Dacă avem aspirații europene, Legea privind Combaterea Discriminării este o necesitate

Organizaţiile pentru drepturile omului din Republica Moldova salută aprobarea proiectului de Lege privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării de către Guvern şi îndeamnă Parlamentul RM să-l adopte în urma consultărilor cu societatea civilă. Totodată ei îşi exprimă îngrijorarea faţă de cererile din partea anumitor grupuri ca Legea nediscriminare să fie retrasă de la vot.

„Un studiu sociologic, efectuat în Moldova recent, arată percepţiile oamenilor de rând despre fenomenul discriminării. S-a evidenţiat că deseori sunt supuşi discriminării oameni cu dizabilităţi fizice şi mentale, minorităţi etnice şi sexuale, persoanele în vârstă şi femei. Este clar că legislaţia existentă nu este suficientă pentru combaterea discriminării. Astfel, Legea privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării este o necesitate pentru Moldova”, se spune în declarația oficială, semnată de 6 organizații.

Potrivit notei informative a proiectului de Lege, aspiraţiile Republicii Moldova de integrare europeană, necesită ajustarea cadrului legislativ naţional la cel internaţional. „Aderând la anumite instrumente internaţionale (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, CEDO) Republica Moldova şi-a asumat obligaţii primordiale de a respecta demnitatea şi drepturile omului pentru fiecare persoană ce se află sub jurisdicţia sa”, se spune în nota Ministerului Justiției.

Începând cu anul 2000 în statele membre ale Uniunii Europene, pe lângă prevederile destinate să asigure egalitatea de tratament între femei şi bărbaţi, se aplică o legislaţie antidiscriminare pentru a garanta niveluri minime de egalitate de tratament şi de protecţie pentru toţi cetăţenii care trăiesc şi muncesc în Europa. Aceste dispoziţii vizează garantarea aplicării unui tratament egal pentru toţi, indiferent de: origine rasială sau etnică, religie şi convingeri, handicap, orientare sexuală, vârstă.

Includerea în șirul de domeniii de discriminare a noțiunii de „orientare sexuală” a stârnit nemulțumirea multor organizații creștine din Republica Moldova, precum și a Partidului Popular Creștin Democrat. Potrivit lor, având o lege care îi va proteja, minoritățile sexuale vor încerca să-și afirme în mod agresiv practicile homosexuale, fapt ce ar putea aduce dupa sine legalizarea căsătoriilor între minoritățile sexuale.

Proiectul de Lege privind Prevenirea şi Combaterea Discriminării a fost avizat de Guvern și urmează a fi examinat în Parlament.

Sursa: UNIMEDIA