BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al Direcției consolidarea supravegherii financiareScopul general al activității Departamentului supraveghere bancară: supravegherea activității băncilor din Republica Moldova, ale sucursalelor și filialelor acestora stabilite în alt stat și ale sucursalelor băncilor din alt stat stabilite în Republica Moldova, a societăților de asigurare sau de reasigurare si  sucursalelor societăților de asigurare sau de reasigurare dintr-un stat terț, a altor participanți profesioniști  pe piața asigurărilor, utilizând abordările bazate pe risc, fiind orientate spre prevenirea riscurilor in viitor.

Scopul general al postului: Acordarea suportului Șefului Direcției Consolidarea supravegherii financiare în gestiunea activității Direcției, iar în lipsa lui îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale acestuia, astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare realizării atribuțiilor de bază a Direcției Consolidarea supravegherii financiare și a Departamentului Supraveghere Bancară.

Principalele atribuţii funcționale:

Șef-adjunct al Direcției acordă suport Șefului Direcției consolidarea supravegherii financiare prin realizarea următoarelor atribuții:

1.         Coordonarea realizării funcțiilor de serviciu ale Direcției, iar în lipsa Șefului direcției îndeplinește atribuțiile de serviciu ale acestuia

2.         Asigură analiza, evaluarea și supravegherea stării financiare a societăților de asigurare

3.         Asigură supravegherea altor participanți profesioniști pe piața asigurărilor

4.         Asigură evaluarea riscurilor la care se expun societățile de asigurare

5.         Asigură monitorizarea acționarilor societăților de asigurare sau reasigurare și a cerințelor față de aceștia

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1)    Studii și experiență:

-       Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

-       Experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul financiar – economic;

-       Un nivel înalt de cunoștințe profesionale, actualizate cu regularitate;

-       Cunoaşterea principiilor unei supravegheri eficiente;

-       Cunoştinţe generale cu privire la asigurarea supravegherii prudențiale în domeniul asigurărilor;

-       Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

-       Cunoștințe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

2)   Competențe comportamentale:

-       Capacitate de management și experiență de conducere a unei echipe sau a unui proiect;

-       Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

-       Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-       Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a tuturor riscurilor la care se pot expune companiile de asigurări.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 27 martie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.         LEGEA nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.         LEGEA nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;

3.         LEGEA nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;

4.         Regulamentul privind participațiile calificate în capitalul social al societăților de asigurare sau de reasigurare nr. 22 din 02.05.2023;

5.          Regulamentul privind rezervele tehnice de asigurare nr. 30/10 din 13.06.2023.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0