Centrul „Low Vision” angajează Psiholog/Psihologă în domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” (în continuare - Centrul „LOW VISION”)” implementează Proiectul „Servicii integrate de calitate adresate persoanelor cu dizabilități de vedere din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Proiectul se axează pe promovarea unui document de politici la nivel național privind Sănătatea Ochilor, activitate care vine ca răspuns la recomandările Rezoluției Adunării Mondiale a Sănătății (WHA73 –,,Provocarea pentru un nou deceniu”) și la Raportul Mondial Dedicat Vederii elaborat de OMS, precum și corelarea cu obiectivele-cheie de politică globală stabilite de Agenda ONU pentru dezvoltare durabilă 2030. Proiectul prevede inclusiv dezvoltarea Serviciului psiho-social destinat persoanelor cu dizabilități de vedere, în cadrul căruia vor activa un psiholog și un asistent social.

În cadrul proiectului se angajează Psiholog/Psihologă în domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate conform următorilor (accesați fisier) Termeni de referință (ToR).

Perioada prestării serviciilor: 01 ianuarie 2022 – 31 Octombrie 2023

Locul desfășurării activității: Centrul ”LOW VISION”, strada Romană 1, municipiul Chișinău, MD – 2025

Tipul de activitate: part-time

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea sarcinilor (max.4 pagini);
  • 2 contacte de referință.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 25 decembrie 2022, ora 16.30.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: lowvision2020@gmail.com, cu mențiunea Psiholog/Psihologă în domeniul asistenţei persoanelor cu dizabilități de vedere și asociate.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 068284528/022240330 sau la adresa de e-mail menționată.