Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a participantelor și participanților pentru cea de-a patra ediție a Programului PromoTEAsociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a participantelor și participanților pentru cea de-a patra ediție a Programului PromoTE

Asociația Promo-LEX anunță concurs de selectare a participantelor și participanților pentru cea de-a patra ediție a Programului PromoTE.

Despre PromoTE

Programul PromoTE este unicul program de capacitare a tinerilor din Republica Moldova în domeniul drepturilor omului, democrației și activismului civic. Programul a fost lansat în anul 2019 de către Asociația Promo-LEX.

Programul PromoTE este un curs intens de instruire cu durata de un an, destinat tinerilor din Republica Moldova, care oferă acces la experiența Asociației Promo-LEX de apărare și promovare a drepturilor omului.

Pe parcursul programului, participanții obțin cunoștințe teoretice în domeniile de activitate ale Asociației Promo-LEX, precum și în domenii conexe; dobândesc abilități practice de analiză și sinteză, monitorizare, raportare, scriere argumentativă, dezbateri, argumentare, discurs public, prezentare publică, creare de conținut (podcasturi, infografice, videouri scurte, postări tematice), scriere și implementare de proiecte ș.a.

Procesul de învățare se bazează pe înțelegerea și cultivarea valorilor umane, cum sunt demnitatea umană, empatia, acceptarea, toleranța, egalitatea, dreptatea, libertatea și responsabilitatea civică.

Cine poate să participe?

Sunt eligibili să participe tinerele și tinerii din Republica Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 28 de ani (elevi, studenți, tineri specialiști din diverse domenii, activiști civici etc.), care manifestă interes pentru domeniile programului.

Solicitanții trebuie să fie dispuși să învețe specificul activității de promovare și apărare a drepturilor omului, activism civic și monitorizare a proceselor democratice și să se implice în viitor în astfel de activități/domenii.

* Solicitanții trebuie să cunoască limba română cel puțin la nivel conversațional, inclusiv să dețină abilități de citire și scriere în limba română (toate activitățile programului se vor desfășura în limba română).

Structura programului

Ediția a patra a Programului PromoTE este structurată în 5 module tematice, care cuprind domeniile de activitate ale Asociației Promo-LEX, precum și domenii conexe:

 • drepturile omului, concepte generale;
 • drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova;
 • tortură, pedepse, tratamente inumane și/sau degradante;
 • drepturile omului în sistemul penitenciar;
 • discursul de ură și instigare la discriminare;
 • procese electorale și democratice;
 • mecanisme naționale și internaționale de apărare a drepturilor omului;
 • societate civilă, activism civic și de drepturi ale omului;
 • egalitate și nediscriminare;
 • egalitate de gen;
 • violență în bază de gen;
 • libertatea întrunirilor publice;
 • sistemul de azil în Republica Moldova și drepturile refugiaților;
 • crime de război, crime împotriva umanității, genocid;
 • alte domenii.

Activitățile programului includ:

 • ateliere de instruire tematice și ateliere practice;
 • vizite de studiu în cadrul organizațiilor și instituțiilor de profil;
 • întâlniri informale cu profesioniști și activiști din domeniu;
 • școli de vară/de toamnă tematice;
 • sarcini individuale și de grup;
 • creare de conținut (podcasturi, infografice, videouri scurte, postări tematice);
 • participare la activitățile curente ale Asociației Promo-LEX;
 • participare la campaniile de sensibilizare în domeniul drepturilor omului și la campaniile de educație electorală ale Asociației Promo-LEX;
 • mentorat și job shadowing;
 • scriere și implementare a proiectelor de grup;
 • alte activități.

Traineri/Mentori:

 • Programul va fi livrat de către o echipă de traineri/mentori din cadrul Asociației Promo-LEX, cu o experiență vastă în domeniul drepturilor omului (avocați, juriști, experți Promo-LEX).
 • În cadrul programului vor fi invitați și specialiști și experți din afara Asociației, inclusiv reprezentanți ai instituțiilor/organizațiilor naționale și internaționale.

Locația:

Activitățile de bază din cadrul programului se vor desfășura la sediul Asociației Promo-LEX, în or. Chișinău. Unele activități se vor desfășura în afara or. Chișinău (ateliere de instruire, școala de primăvară/de vară etc.; participanții vor fi anunțați din timp despre acestea). Programul se va desfășura cu prezența fizică a participanților.

Costuri:

Participarea în cadrul programului este gratuită. Promo-LEX va acoperi costurile de deplasare și cazare pentru participanții din afara mun. Chișinău, precum și alte costuri aferente programului. Participanții vor semna un acord de angajament de participare în cadrul programului

Investiția de timp a participanților:

 • 1 an/12 luni (estimativ: martie 2024 – martie 2025);
 • circa 520 de ore (ateliere de instruire, activități și sarcini practice, mentorat, proiecte de grup etc.) = în total, circa 65 de zile lucrătoare per program (circa 6 zile pe lună).

Ce urmează după PromoTE?

 • Absolvenții programului vor primi certificate, care vor confirma orele și temele de instruire, precum și implicarea în activitățile Asociației, după caz.
 • Absolvenții programului vor deveni membri ai rețelei Alumni PromoTE și vor avea acces la activitățile și proiectele Asociației, precum și la oportunitățile de angajare, voluntariat și instruire în cadrul acesteia, dar și în cadrul altor organizații și instituții de profil relevante.
 • Cunoștințele și abilitățile practice de lucru obținute în cadrul Programului PromoTE vor facilita implicarea absolvenților PromoTE în activități, proiecte, organizații sau instituții de apărare și promovare a drepturilor omului și a democrației.

Procedura de înscriere

Doritorii de a participa la program trebuie să completeze FORMULARUL DE ÎNSCRIERE până pe 28 ianuarie 2024, ora locală 23:59. Formularele incomplete sau depuse după termenul-limită nu vor fi examinate.

Evaluarea & selectarea participanților

Etapa I: Evaluarea formularelor de înscriere

Etapa a II-a: Interviul (prezență fizică sau online).

La interviu vor fi invitate doar persoanele preselectate în baza rezultatelor din etapa I.

Ediția a patra a Programului PromoTE este implementată în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate”, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

­­­­­­­­­Pentru mai multe detalii, contactați-ne:
Cristina Tîmbur
Asistentă de program,
Programul Drepturile Omului
Tel.:068551156
E-mail: cristina.timbur@promolex.md