TOEFL Overview ProgramRo

Traducere Automata

Programul de prezentare generală TOEFL

Event

Obținerea unui scor ridicat TOEFL (Test de limba engleză ca limbă străină) vă crește șansele de a fi acceptat la universități din întreaga lume și vă face eligibil pentru multe alte oportunități.
Dacă doriți să aflați la ce ar trebui să vă așteptați de la acest examen, unde să găsiți materiale utile și cu ce să începeți, America House Chișinău vă invită la Programul de prezentare generală TOEFL cu Andrei Fiodorov, instructor TOEFL.
🕐Programul sesiunilor:
🔴Ziua I (24 ianuarie, 4-6 PM): Introducere în TOEFL
🟢Ziua a II-a (26 ianuarie, 4-6 PM): Secțiunea de lectură
🔵Ziua III (31 ianuarie, 4-6 PM): Ascultare Secțiunea
🟡Ziua IV (2 februarie, 4-6 PM): Vorbind Secțiunea
🟣Ziua v (7 februarie, 4-6 PM): Secțiunea de scriere
👉Dacă sunteți interesat și puteți participa la toate sesiunile, completați Formularul de înregistrare: https://forms.gle/Lrh8VxvvD5VxJNwcA  

En

Articol Original

TOEFL Overview Program

Event

Getting a high TOEFL (Test of English as a Foreign Language) score raises your chances of getting accepted to universities worldwide and makes you eligible for many other opportunities.
If you want to find out what you should expect from this exam, where to find helpful material, and what to start with, America House Chisinau is inviting you to the TOEFL Overview Program with Andrei Fiodorov, TOEFL Instructor.
🕐The Schedule of the Sessions:
🔴Day I (January 24, 4-6 PM): Introduction to the TOEFL
🟢Day II (January 28, 4-6 PM): Reading Section
🔵Day III (January 31, 4-6 PM): Listening Section
🟡Day IV (February 2, 4-6 PM): Speaking Section
🟣Day V (February 7, 4-6 PM): Writing Section
👉If you are interested and able to attend all sessions, fill in the Registration Form: https://forms.gle/Lrh8VxvvD5VxJNwcA  

It

Traducere Automata

Programma di panoramica TOEFL

Event

Ottenere un alto punteggio TOEFL (Test of English as a Foreign Language) aumenta le tue possibilità di essere accettato nelle università di tutto il mondo e ti rende idoneo per molte altre opportunità.
Se vuoi scoprire cosa dovresti aspettarti da questo esame, dove trovare materiale utile e da cosa iniziare, America House Chisinau ti invita al programma di panoramica TOEFL con Andrei Fiodorov, istruttore TOEFL.
🕐Il programma delle sessioni:
🔴Giorno I (24 gennaio, ore 16-18): Introduzione al TOEFL
🟢II giorno (28 gennaio, ore 16-18): sezione lettura
🔵III giorno (31 gennaio, ore 16-18): Sezione ascolto
🟡IV giorno (2 febbraio, ore 16-18): Sezione Speaking
🟣V giorno (7 febbraio, ore 16-18): sezione di scrittura
👉Se sei interessato e in grado di partecipare a tutte le sessioni, compila il modulo di registrazione: https://forms.gle/Lrh8VxvvD5VxJNwcA  

Ua

Traducere Automata

Оглядова програма TOEFL

Event

Отримання високого балу TOEFL (тест з англійської мови як іноземної) підвищує ваші шанси бути прийнятим до університетів по всьому світу та дає вам право на багато інших можливостей.
Якщо ви хочете дізнатися, чого варто очікувати від цього іспиту, де знайти корисний матеріал і з чого почати, America House Кишинів запрошує вас на оглядову програму TOEFL з Андрієм Фіодоровим, інструктором TOEFL.
🕐Розклад сесій:
🔴День I (24 січня, 4-6 вечора): Вступ до TOEFL
🟢День II (28 січня, 4-6 вечора): Розділ читання
🔵День III (31 січня, 4-6 вечора): секція аудіювання
🟡День IV (2 лютого, 4-6 вечора): Мовленнєва секція
🟣День V (7 лютого, 4-6 вечора): Письмова секція
👉Якщо ви зацікавлені та можете бути присутніми на всіх сесіях, заповніть реєстраційну форму: https://forms.gle/Lrh8VxvvD5VxJNwcA  

Bg

Traducere Automata

Програма за преглед на TOEFL

Event

Получаването на висок резултат от TOEFL (тест по английски като чужд език) повишава шансовете ви да бъдете приети в университети по целия свят и ви прави допустими за много други възможности.
Ако искате да разберете какво трябва да очаквате от този изпит, къде да намерите полезен материал и с какво да започнете, America House Chisinau ви кани на програмата за преглед на TOEFL с Андрей Фиодоров, инструктор на TOEFL.
🕐График на сесиите:
🔴Ден I (24 януари, 16-18 ч.): Въведение в TOEFL
🟢Ден II (28 януари, 16-18:00): Раздел за четене
🔵Ден III (31 януари, 16-18 ч.): Раздел за слушане
🟡Ден IV (2 февруари, 16-18 ч.): Говореща секция
🟣Ден V (7 февруари, 16-18 ч.): Раздел за писане
👉Ако проявявате интерес и възможност да присъствате на всички сесии, попълнете регистрационната форма: https://forms.gle/Lrh8VxvvD5VxJNwcA  

Ru

Traducere Automata

Обзорная программа TOEFL

Event

Получение высокого балла TOEFL (Test of English as a Foreign Language) повышает ваши шансы на поступление в университеты по всему миру и дает вам право на многие другие возможности.
Если вы хотите узнать, чего следует ожидать от этого экзамена, где найти полезный материал и с чего начать, America House Chisinau приглашает вас на обзорную программу TOEFL с Андреем Федоровым, инструктором TOEFL.
🕐Расписание сессий:
🔴День I (24 января, 4-6 вечера): Введение в TOEFL
🟢День II (28 января, 18-18:00): Раздел «Чтение»
🔵День III (31 января, 4-6 вечера): Секция аудирования
🟡День IV (2 февраля, 4-6 вечера): Секция выступлений
🟣День V (7 февраля, 4-6 вечера): Написание раздела
👉Если вы заинтересованы и можете посетить все сессии, заполните регистрационную форму: https://forms.gle/Lrh8VxvvD5VxJNwcA