Concurs de înscriere la Programul de pregătire profesională și certificare a intervievatorilorCentrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs de înscriere la Programul internațional de pregătire profesională și certificare a intervievatorilor.

Context

Audierea copilului în cadrul procesului penal este una dintre procedurile ce completează imaginea generală a infracțiunii comise împotriva copilului, alături de declarațiile și dovezile acumulate în procesul de efectuare a urmăririi penale. La această etapă, este foarte important să fie întreprinse toate măsurile pentru a proteja copiii împotriva riscului unei traumatizări repetate.

Republica Moldova a prevăzut în legislația procesual penală (articolul 1101 din Codul de Procedură Penală) că, copilului victimă/martor al infracțiunii de violență în familie, abuz sexual, trafic de copii urmează a fi audiat în condiții speciale, prin intermediul unui intervievator calificat. Codul de procedură penală prevede nemijlocit instituția intervievatorului, definindu-l ca fiind persoană invitată într-un proces penal de către organul competent pentru a intermedia audierea minorului victimă/martor al infracțiunii în condițiile art. 1101. În calitate de intervievator sunt implicate persoane care au studii juridice sau în domeniul psihologiei, special instruite pentru această sarcină. Cu toate, acestea, la moment nu există un cadru de reglementare a activității intervievatorului, care să abordeze, inclusiv aspectul de certificare și consolidare a capacităților profesionale ale intervievatorilor.

În acest context, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță lansarea unui program internațional de pregătirea profesională și certificare a intervievatorilor.

Instruirea va avea loc în cadrul proiectului Sprijinirea serviciilor de tip Barnahus în Armenia, Estonia și Moldova prin schimb de experiență și instruire (PROMISE 4). PROMISE 4 sprijină Estonia, Armenia și Moldova să facă următorii pași în dezvoltarea serviciilor de tip Barnahus, pe baza resurselor și experienței rețelei PROMISE Barnahus, care este găzduită de Consiliul Secretariatului Statelor Mării Baltice.

Republica Moldova va putea înscrie în acest program maximum 10 participanți, care sunt implicați la moment sau au inclusă în fișa de post facilitarea audierii copiilor victime/martori ai infracțiunilor în condiții speciale, în calitate de intervievatori.

Concept

Programul va fi livrat online de către formatori internaționali, cu experiență vastă în domeniu și va debuta în a doua jumătate a lunii ianuarie 2022. Cursul include, de asemenea, o componentă de lucru individual care presupune exersarea abilităților obținute în cadrul sesiunilor teoretice.

Limba de instruire va fi engleza, cu posibilitatea de a asigura traducerea simultană în română. Costurile de participare la program vor fi acoperite în totalitate de organizatori.

Instruirea se va realiza în mai multe etape obligatorii, după cum urmează:

Nr.

Activitate

Data

Durata

1.

Ședință introductivă pentru toți participanții

27 ianuarie

16:00 – 18:00

2.

Reuniune cu grupul de țară pentru a loga toți participanții pe platforma de exersare, unde va fi realizat lucrul individual și simulările. Tutorial

Orice zi în perioada 14 ianuarie – 4 februarie, comodă pentru participanți

Aproximativ o oră

3.

12 ore de instruire teoretică, divizate în 5 zile de training

7 februarie

16 februarie

3 martie

9 martie

14 martie

14:00 – 19:00

4.

Lucru individual, în perechi. Exersarea și înregistrarea pe platforma electronică a audierilor realizate în 3 cazuri oferite de către formatori. Completarea manualului de feed-back

14 martie – 30 mai, în orice zi și oră comodă pentru participanți

Participanții vor trebui să programeze aproximativ două ore pentru fiecare caz și completarea manualului

5.

Ședință de încheiere

30 mai

16:00 – 18:00

NOTĂ: Pentru a facilita procesul de instruire, CNPAC va organiza ședințe de coordonare. Data și durata vor fi anunțate ulterior.  

Condiții de participare

Persoanele care sunt interesate să aplice pentru aceste program, trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • să aibă studii juridice sau psihologice;
  • să aibă relevanță cu activitatea profesională desfășurată;
  • să aibă acordul scris al conducătorului instituției în care activează pentru a participa la programul complet de instruire;
  • să fie dispus de a semna un angajament de urmare a programului până la final.

 

Modalități de depunere a dosarului

Pentru a se înscrie în concurs, doritorii sunt invitați să transmită dosarul de participare până în data de 6 ianuarie 2022, la email-ul office@cnpac.md cu subiectul Concurs internațional intervievatori.

Dosarul va conține toate documentele enumerate mai jos:

  1. CV, cu indicarea obligatorie a unei adrese de email active;
  2. Copia diplomei de licență, care atestă obținerea specializării în unul din domeniile solicitate;
  3. Scrisoare de motivare (volum maxim – o pagină);
  4. Acordul scris al conducătorului instituției în care activează pentru a participa la programul complet de instruire (formă liberă);
  5. Angajamentul de urmare a programului până la final, semnat (formă liberă).

Certificare

Pentru a promova cursul și a obține certificatul internațional participanții trebuie să parcurgă în mod obligatoriu seminarul teoretic de cinci zile și să finalizeze activitatea practică individuală. Este admisă o singură absență de la cursul teoretic. Totodată, aceste sesiuni nu pot fi înregistrare și în cazul absenței, participantul nu va avea posibilitate de a recupera materialul predat.

Selectarea participanților

Comisia de concurs, în baza dosarelor depuse, va selecta 10 candidați care vor întruni condițiile stabilite de participare la program, ținând cont de experiența relevantă și motivația descrisă.  Lista participanților selectați va fi anunțată după 10 ianuarie 2022.