OHCHR Moldova: Apel deschis pentru aplicații din partea OSC-urilor de a aplica pentru a beneficia de suport în desfășurarea activităților de advocacy la nivel internațional în contextul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală (EPU) a Re

Oficiul ONU pentru drepturile omului în Moldova (OHCHR) anunță apel deschis pentru aplicații din partea organizațiilor societății civile care au depus rapoarte alternative către Consiliul ONU pentru Drepturile Omului de a aplica pentru a beneficia de suport în desfășurarea activităților de advocacy la nivel internațional în contextul celui de-al treilea ciclu de Evaluare Periodică Universală (EPU) a Republicii Moldova. Revizuirea va avea loc în cadrul celei de-a 40-a sesiuni a Grupului de lucru a EPU, care va avea loc în perioada 24 ianuarie – 4 februarie 2022.

Pe data de 28 ianuarie 2022 va avea loc revizuirea Republicii Moldova și pe data de 1 februarie 2022 va fi adoptat raportul.

Recunoscând rolul important al societății civile în promovarea respectării drepturilor omului, inclusiv prin depunerea rapoartelor și desfășurarea activităților de advocacy în fața mecanismelor ONU în domeniul drepturilor omului, OHCHR în parteneriat cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, intenționează să susțină participarea a minimum trei reprezentanți/reprezentante ai societății civile care au depus rapoarte alternative la cea de-a 40-a sesiune a Grupului de Lucru EPU.

Pentru a participa la concurs, organizațiile urmează să expedieze până în data de 29 noiembrie 2021, pe adresa de e-mail: ohchr-moldova@un.org un mesaj cu subiectul "APLICAȚIE PARTICIPARE EPU" cu următoarele documente:

  1. CV-ul organizației și/sau a persoanei ce intenționează să desfășoare activități de advocacy la nivel internațional;
  2. Scrisoare de motivare în cadrul căreia se va reflecta de ce organizația/persoana dorește să beneficieze de suport pentru a participa la cea de-a 40-a sesiune a Grupului de lucru EPU cu prezentarea succintă a acțiunilor de advocacy ce intenționează să le desfășoare.
  3. Dovada depunerii raportului alternativ.

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului și Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare vor decide asupra organizațiilor/persoanelor ce urmează a fi susținute în baza documentelor depuse. Decizia urmează a fi anunțată nu mai târziu de data de 13 decembrie curent.

Pentru orice clarificări vă rugăm să expediați un e-mail cu subiectul "Clarificare concurs" la adresa menționată mai sus.

********

Представительство Управления по правам человека в стране (Управление ООН по правам человека/УВКПЧ) объявляет открытый прием заявок от организаций гражданского общества, подавших альтернативные отчеты в Совет по правам человека ООН, на получение поддержки в проведении адвокационной деятельности на международном уровне в контексте третьего цикла Универсального периодического обзора (УПО) Республики Молдова. Обзор состоится в ходе 40-й сессии Рабочей группы по УПО, которая пройдет с 24 января по 4 февраля 2022 года.

28 января 2022 года состоится обзор Республики Молдова, а 1 февраля 2022 года будет принят отчет.

Признавая важную роль гражданского общества в содействии соблюдению прав человека, в том числе путем представления докладов и проведения информационно-разъяснительной работы с правозащитными механизмами ООН, УВКПЧ в партнерстве со Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству намерено поддержать участие не менее трех представителей гражданского общества, представивших альтернативны отчеты, в 40-й сессии Рабочей группы по УПО.

Для участия в конкурсе организациям необходимо отправить сообщение с темой "UPR PARTICIPIPATION APPLICATION" со следующими документами до 29 ноября 2021 года на следующий электронный адрес: ohchr-moldova@un.org:

1. CV организации и/или лица, которое намерено осуществлять адвокационную деятельность на международном уровне;

2. Мотивационное письмо, отражающее причины, по которым организация/физическое лицо желает получить поддержку для участия в 40-й сессии Рабочей группы по УПО, с кратким изложением действий по адвокации, которые они намерены осуществить.

3. Демонстрация представления альтернативного отчета.

Управление ООН по правам человека и Швейцарское агентство по сотрудничеству и развитию примут решение об организациях/лицах, которым будет оказана поддержка, на основании представленных документов. Решение будет объявлено не позднее 13 декабря этого года.

Для получения каких-либо разъяснений, пожалуйста, отправьте электронное письмо с темой "Разъяснение о конкурсе" по вышеуказанному адресу.

Author: OHCHR

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă