Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Asociaţia Obştescă „Artemida ” anunţă concurs pentru identificarea a unui/ unei expert/ experte sau companie pentru facilitarea atelierului de instruire în domeniul “Prevenirea arderii profesionale si comunicarea internă” adresat specialiștilor
TERMENI DE REFERINȚĂ

CONTEXT

Asociația Obștească „Artemida” este o organizație non-guvernamentală, non-profit cu sediul in or. Drochia st. N. Testemițanu 2/3, înregistrată în anul 1998, care are misiunea de promovare a drepturilor persoanelor afectate de fenomenul violenței în familie și contribuirea la integrarea lor psiho-socială, prin acordarea asistenței informaționale, prestarea serviciilor sociale, abilitare economică, dezvoltare personală și dezvoltarea capacităților purtătorilor de obligațiuni (reprezentanții serviciilor de stat și reprezentanții societății civile) în domeniul prevenirii și combaterii violenței în bază de gen și violenței în familie la nivel național.

N.B. Mai multe detalii despre organizație poate fi găsită la adresa www.artemida.md

OBIECTIVE

Obiectivul general al trainingului este deşfăsurarea atelierului şi instruirea specialiştilor şi consiliului de administrare al A.O. “Artemida”.

CERINȚE, ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI:

 • Trainingul va constitui 1(unu) zile calendaristice, offline, (8 ore de formare) pentru 10-14 participanți (trainingul va constitui 70% practică, 30% teorie).
 • Elaborarea agendei de instruirii, materialelor(teste,formulare ș.a.) și suportului de curs.
 • Elaborarea unui raport analitic în limba romana și engleză, cu formularea de recomandări concrete pentru fiecare participant /-ă.

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ ARTEMIDA VA ASIGURA:

 • Expertul / experții / compania de consultanță va asigura suportul necesar pentru petrecerea trainingului.

ASPECTE ORGANIZAȚIONALE ȘI TERMENII DE PRESTARE A SERVICIILOR

Activitățile menționate vor fi coordonate cu Directorul-Executiv sau Vicedirectorul al A.O. “Artemida”. Serviciile vor fi oferite în perioada 19.07.2021 – 08.08.2021. Data concretă și modul de desfășurarea atelierului de instruire va fi stabilit prealabil de către Expertul selectat şi Directorul- Executiv sau Vicedirectorul al A.O. “Artemida”.

PLATA PENTRU SERVICIILE PRESTATE:

Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată prin transfer bancar după finisarea trainingului şi a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între A.O. “Artemida” și Expert /-ă selectat.

CERINŢE FAȚĂ DE CANDIDAT:

 • Experiență demonstrată de prestare de servicii similare. Prezentarea unui portofoliu care să demonstreze capacitatea de petrecere a trainingului la tema menționată.
 • O bună cunoaștere și utilizare a metodelor interactive de predare .
 • Cunoașterea specificului de activitate al ONG-urilor.
 • Bune abilități de comunicare, inter-relaționare, flexibilitate.

OFERTA (DOSARUL) DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE URMĂTOARELE:

 • Denumirea ofertantului(persoană juridică/fizică), numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate în deşfăsurarea atelierului de instruire.
 • Descrierea companiei ofertante(CV-ul expertului, studiile, perfecționările, certificate de participare la diverse instruiri ș.a.), a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia.
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor, TVA - la cota 0%, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

CRITERII DE EVALUAREA OFERTELOR:

 • Calitatea ofertei tehnice .
 • Termenul de executare propus (este flexibil).
 • Oferta financiară .
 • Instituția contractantă va semna contract de prestări servicii cu persoana fizică sau juridică (expert / experți / compania de consultanță) care va prezenta cea mai bună ofertă, atât din punctul de vedere al ofertei tehnice, cât și a ofertei financiare.
 • Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.
 • Lipsa relațiilor de afiliere cu entitatea și/sau persoanele cu funcții de răspundere ale entității.
 • A.O. “Artemida” va oferi oportunități egale tuturor companiilor care vor participa la concurs.
 • A.O “ Artemida” asigură că deciziile luate în procesul de selecție vor fi bazate pe criterii obiective, nediscriminatorii, legate direct de concurs.
 • AO Artemida promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.
 • Doar compania selectată va fi contactată.

TERMENII ȘI MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI:

Data limită de prezentarea a ofertei : 23 AUGUST 2021

Oferta urmează a fi dată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la adresele:

paveltuvacov@yahoo.com  si simionsirbu@yahoo.com cu mențiunea ”Participare concurs”, sau depusă direct la oficiul A.O. Artemida or. Drochia str. N. Testemițanu 2/3, boc B, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului, cu mențiunea „Participare concurs”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +37369608041 Pavel Tuvacov 

Acestă instruire va fi realizată în cadrul Programului de suport instituțional pentru dezvoltarea organizației, finanțat de Suedia.


Distribuie prietenilor:


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman  | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan | Mihai Grosu | Oxana Iutes | Ina Puga | Sergiu Gurau | Mihaela Rimbu | Vladimir Tiltu | Otilia Sirbu |  Ana Gherciu | Daniela Munca