Cerere de exprimare a interesului: Selectarea prestatorului de servicii pentru instruirea partenerilor de implementare în domeniul plante medicinale și aromatice (PAM)

AO PLAI din satul Viișoara, raionul Edineț, Organul Responsabil al Grupului de Acțiune Locală „Vasile Stroescu” este în căutarea  unui prestator de servicii pentru instruire în domeniul plantelor aromatice și medicinale ( 10 plante, 7 indicate mai jos iar 3 la recomandarea specialistului, conform zonei geografice de nord a RM ).

  1. Gălbenele
  2. Mușețel
  3. Sunătoare
  4. Monarda
  5. Pelinul
  6. Levănțica
  7. Măcieșul

Prestatorul de servicii selectat va fi contractat pentru a forma un grup de (cca 20)  antreprenori începători în domeniul PAM din/în localitățile-membre ale GAL „Vasile Stroescu” - Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Lopatnic, Viişoara, Gordineştii Vechi, Burlăneşti, Bleşteni, Brînzeni, Corpaci, Cuconeştii Noi, Terebna, Zăbriceni, Tîrnova ,Tinca, Hancăuţi si Feteşti, în vara-toamna anului 2021. Localitatea unde se va desfășura formarea va fi agreat în procesul de contractare.

Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1.Să fie o persoană fizică sau juridică de pe teritoriul Republicii Moldova;

2.Să aibă experiență în elaborarea recomandărilor agronomice pentru sectorul de Plante Aromatice și Medicinale;

Prestatorul de servicii va trebui să elaboreze și să prezinte caietul de sarcini, care va include și costurile la zi și per modul (plantă) pentru serviciile propuse spre prestare. Formările în domeniul PAM pot include și vizite de studiu la producători de PAM în Republica Moldova (a se indica separat în caietul de sarcini și oferta de preț).

Pachetul de documente solicitate:

  • Scrisoare de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei (în cazul persoanelor juridice);
  • Caietul de sarcini propus cu prețurile indicate în MDL fără TVA per modul (plantă) și per zi;
  • CV-ul persoanei fizice sau prezentarea succintă a persoanei juridice.

Pachetul de documente trebuie să fie transmis la adresa galvasilestroiescu@gmail.com până pe data de 20 iulie 2021.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos

galvasilestroiescu@gmail.com sau la nr. de telefon 060410351.

GAL „Vasile Stroescu”  beneficiază de suport  în cadrul procesului pilot- Inovatorii LEADER — UE, GAL — Model de Dezvoltare Tematică, care are loc în cadrul proiectului  „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova. 

Articol adaugat de: GAL Vasile Stroescu