În atenția antreprenorilor: Proiectul BusinessUP a dat startul înregistrărilor IMM-urilor vulnerabile care au nevoie de sprijin pentru a menține performanțe optime în fața crizei COVID-19În cadrul proiectului BusinessUP, proiect care își propune să sprijine întreprinderile mici și mijlocii vulnerabile pentru a menține performanțe optime în fața crizei COVID-19 au început înregistrările pentru antreprenorii care au nevoie de ajutor în dezvoltarea afacerii. 

Acest proiect a fost produs prin intermediul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.

În rezultatul proiectului veți avea posibilitatea: 

  • Să Majorați vânzările 
  • Să Optimizați costurile 
  • Să Creați noi locuri de muncă 
  • Să Atrageți finanțare 

Sunt considerate eligibile:

- IMM-uri înregistrate oficial pe malul stâng sau drept al Nistrului

- IMM-uri cu cel puțin 2 ani de activitate pe piață și cel puțin 3 angajați 

- Întreprinderi fără datorii privind taxele și credite expirate

- Întreprinderile din zonele rurale vor avea prioritate

- Întreprinderile fondate sau conduse de femei vor avea prioritate

În cadrul proiectului veți beneficia de:

- Un diagnostic expres al companiei pentru a determina direcțiile schimbărilor

-  Consultații specializate 

-  Implementarea unui plan de acțiuni privind dezvoltarea afacerii pentru 2021

-  Șase luni de coaching în afaceri 

-  Schimb de experiență a antreprenorilor pe o platformă comună 

-  Întâlniri cu experți cheie în dezvoltarea diverselor domenii de afaceri 

 

Completați următorul formular: https://forms.gle/YGZBt4VyYEvKGUhh8 și în scurt timp veți fi contactați pentru a stabili următorii pași. 

Termenul limită de înscriere la proiect este până în data de 15 februarie 2021.

Pentru mai multe detalii despre proiect accesați pagina proiectului BusinessUP:​ http://aca-de.tilda.ws/businessup/ro 

*****

В рамках проекта BusinessUP, направленного на поддержку уязвимых малых и средних предприятий для поддержания оптимальной производительности в условиях кризиса, вызванного COVID-19, началась регистрация предпринимателей нуждающихся в помощи развитии бизнеса.

Этот проект был разработан в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и реализуемой ПРООН. Мнения, выраженные в данном документе, никоим образом не являются официальными взглядами Европейского Союза или ПРООН.

 

В результате реализации проекта у вас появится возможность:

- Увеличивать объем продаж

- Оптимизировать затраты

- Создать новые рабочие места

- Привлечь финансирование

 Кто может получить поддержку:

- МСП официально зарегистрированы на левом или правом берегу Днестра

- МСП, действующие  не менее 2 лет на рынке и имеющие не менее 3 сотрудников

- Обязательства без долгов и просроченных кредитов

- Бизнес в сельской местности будет иметь приоритет

- Бизнес, основанный или управляемый женщинами, будет иметь приоритет

В рамках проекта вы получите:

- Экспресс-диагностика компании для определения направлений изменений

- Специализированные консультации

- Поддержка в реализации  плана мероприятий по развитию бизнеса на 2021 год.

- Шесть месяцев бизнес-коучинга

- Обмен опытом предпринимателей на единой площадке

- Встречи с ключевыми специалистами по развитию различных направлений бизнеса

 

Заполните следующую форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr_FmSkd6p89l2lzHo3SfLQfD-oUHQFQinDaF_A5CUKPWJDw/viewform, и вскоре с вами свяжутся, чтобы определить следующие шаги.

 

Крайний срок регистрации на проект - до 15 февраля 2021 года. 

 

Для получения более подробной информации о проекте посетите страницу проекта BusinessUP: http://aca-de.tilda.ws/businessup/ruArticolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet