În pragul scrutinului prezidențial CICDE anunță apel deschis de înregistrare la seminarul ”Integritatea Procesului Electoral„

Unul din elementele de bază a unei democrații consolidate sunt alegerile libere și realizarea dreptului fundamental al cetățenilor de a alege și de a fi aleși. În vederea asigurării legitimității alegerilor și a perceperii de către electorat a procesului electoral și a rezultatelor alegerilor ca fiind legitime, alegerile trebuie să se desfășoare în baza principiilor de integritate.

În astfel de condiții, procesul electoral conferă legitimitate persoanelor alese, oferă o încredere mai mare în liderilor aleși în instituțiile de stat pentru că cel mai bine un scrutin electoral se măsoară după nivelul de încredere al publicului larg în procesul electoral și în rezultatul alegerilor.

În acest sens, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul electoral pe lângă Comisia Electorală Centrală, în pragul alegerilor prezidențiale din 01 noiembrie current, organizează seminarul „Integritatea procesului electoral”, destinat membrilor organizațiilor neguvernamentale, cetățeni implicați activ în viața publică și politică a țări, reprezentanți ai concurenților electorali, jurnaliști, câți și alți actori interesați.

Integritatea este un factor important atât în ​​administrarea alegerilor libere şi corecte, cât şi în participarea partidelor politice, candidaţilor, grupurilor de interese şi a alegătorilor. Respectiv în cadrul seminarului participanții for fi familiarizați cu aspecte generale privind corupția cât și elemente ale procesului electoral.

Alte aspecte abordate la webinar se vor axa pe:

  • Integritatea electorală – precondiție a integrității politice;
  • Standardele internaționale privind integritatea electorală;
  • Cadrul normativ național privind integritatea electorală;
  • Cadrul normativ național privind integritatea electorală;
  • Restricții în utilizarea resurselor administrative în scopuri electorale;
  • Sancționarea încălcărilor electorale, în special a coruperii alegătorului;
  • Etica și integritatea profesională ale persoanelor care dețin o funcție electivă sau o funcție exclusiv politică.

Seminarul va fi facilitat de un formator CICDE, se va desfășura în regim online pe platforma de comunicare zoom.us în data de 20 octombrie 2020 ora 10:00 cu o durată de 3 ore astronomice.

Persoanele interesate se pot înregistra la link-ul https://forms.gle/4cuBH6VNN1Fa2gQg8 până la 18 octombrie2020 inclusiv, ora 23:59

Pe adresa electronică indicată în formular la data de 19 octombrie va fi remis link-ul conferinței zoom 

Pentru mai multe detalii apelați la 079904552