Termen extins: Granturi pentru dezvoltarea capacităților pentru OSC și mass-media din Republica MoldovaTermen extins: Granturi pentru dezvoltarea capacităților pentru OSC și mass-media din Republica Moldova

CONTEXT ȘI OBIECTIV

„ProElect - Promovarea responsabilității în procesele electorale din Parteneriatul estic prin creșterea participării și capacității actorilor civici” este un proiect regional derulat de Transatlantic Foundation în parteneriat cu IREX Europe (operând ca Equal Rights and Independent Media - ERIM) și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să se asigure că actorii societății civile din vecinătatea estică sunt implicați, capabili și instruiți în monitorizarea alegerilor și promovarea mecanismelor democratice de răspundere. 

Scopul apelului este de a spori capacitatea actorilor civici, cum ar fi actorii media independenți și organizațiile societății civile din Republica Moldova de a concepe planuri de dezvoltare a capacității și de a le implementa prin următoarea schemă de finanțare pentru Dezvoltarea Capacității:

Granturi pentru dezvoltarea capacității

Termen mediu

Termen lung

Număr de granturi: până la 8

Dimensiunea maximă a grantului : până la 8.000 EUR

Durata proiectului : 6-9 luni

Număr de granturi: până la 2

Dimensiunea maximă a grantului : până la 15.000 EUR

Durata proiectului : 9-12 luni

Alocarea totală pentru acest apel este de 94.000 EUR. ERIM își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

Termenul limită de aplicare este extins până la ora locală 23:00, 30 iunie 2024. 

Anunțul inițial poate să fie consultat aici.

Organizațiile societății civile și actorii mass-media independenți pot aplica simultan și pentru Apelul de propuneri Granturi pentru alegeri libere și corecte în Republica Moldova.

 

GRUPURI ȚINTĂ ȘI BENEFICIARI

Apelul este deschis actorilor mass-media independenți și organizațiilor societății civile active în domeniul implicării civice, a organizării comunitare și a educației politice care nu dispun de resursele necesare pentru a implementa pe deplin acțiuni dedicate asigurării unor alegeri libere și credibile, promovării participării politice și combaterii discurs urii și a dezinformare în cadrul viitorului ciclu electoral pentru Republica Moldova.

Finanțarea va fi utilizată pentru a atinge unul sau mai multe obiective operaționale specifice în unul dintre următoarele domenii: (1) guvernanță, (2) strângere de fonduri, (3) dezvoltare și furnizare de servicii, (4) mobilizare, branding și comunicare externă, (5) managementul resurselor umane, (6) management financiar și (7) Monitorizare și evaluare (M&E).

Se va acorda preferință organizațiilor din afara Chișinăului din cauza diferențelor economice și sociale dintre capitală și restul țării. De asemenea, vom sprijini o varietate de organizații care lucrează pe probleme transversale, cum ar fi drepturile LGBTQ, drepturile femeilor, tineretul sau dizabilitățile etc.

Se va acorda prioritate aplicațiilor din partea organizațiilor care nu au primit deja sprijinul nostru în cadrul altor proiecte. Aplicațiile din partea organizațiilor politice sau religioase nu vor fi luate în considerare.

În urma acestui apel, ERIM va preselecta solicitanții eligibili pentru a dezvolta o autoevaluare a capacității lor organizaționale, precum și un plan de Dezvoltare a Capacității, în cazul Granturilor de Dezvoltare a Capacității pe termen mediu. Organizațiile interesate să primească Granturi pentru Dezvoltarea Capacității pe termen lung vor beneficia, pe lângă grant, de un consultant extern care va oferi o Evaluare a Capacității Organizaționale completă, precum și mentorat și consiliere pentru implementarea Grantului pentru Dezvoltarea Capacității.

CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI DE SELECȚIE

Aceste granturi pot fi utilizate pentru activități specifice de consolidare a capacităților care includ, dar nu se limitează la:

 • Consultanță și mentorat în dezvoltarea sau îmbunătățirea politicilor/documentelor de planificare, strategii, structuri și procese : planuri strategice, planuri de dezvoltare profesională, strategii de comunicare, planuri de răspuns în situații de urgență, planificare de afaceri, strategii de strângere de fonduri;
 • Cursuri de formare și asistență tehnică concentrată pe baza nevoilor organizaționale în domenii precum, dar fără a se limita la, dezvoltarea și guvernarea consiliului de administrație, relații publice, planificare strategică, management financiar, sisteme de voluntariat, advocacy și comunicare, securitate IT și digitală etc.;
 • Monitorizarea și evaluarea progresului dezvoltării organizaționale 
 • Alte nevoi identificate prin OCA

ERIM este disponibil pentru a împărtăși beneficiarilor selectați o listă de formatori și experți în dezvoltarea organizațională. Organizațiile își pot selecta, de asemenea, proprii formatori, dar ERIM va trebui să aprobe toți experții, formatorii și consultanții angajați în cadrul fiecărui grant.

Următoarele sunt excluse din considerarea finanțării:

 • Evenimente/programe/conferințe internaționale;
 • Echipament, cu excepția cazului în care este furnizată o justificare solidă.

Criterii minime de eligibilitate

 • Solicitanții trebuie să fie înregistrați sau organizați legal în conformitate cu legislația Republicii Moldova; cetățenii, tinerii sau alte forme de grupuri informale care doresc să se dezvolte ca organizație independentă sunt eligibile să aplice printr-o organizație înființată cu care au avut un istoric relevant de cooperare .
 • Solicitanții trebuie să fi fost activi de minimum 2 ani.
 • Solicitanții trebuie să aibă cel puțin 2 angajați cu normă întreagă.
 • Statutul și misiunea actuală ale solicitantului sunt în conformitate cu principiile democratice și ale drepturilor omului
 • Solicitantul intenționează să implementeze acțiuni dedicate asigurării unor alegeri libere și credibile, promovării participării politice și combaterii discursurilor dăunătoare instigatoare la ură și a dezinformarii în viitorul ciclu electoral pentru Republica Moldova (Alegeri prezidențiale, Referendumul de aderare la UE și alegeri parlamentare).

Criterii de selecție:

 • Organizația a arătat stabilitate din trecut;
 • Organizația a evidențiat domenii clare în care caută îmbunătățiri;
 • Organizația a propus activități care le vor consolida organizarea;
 • Organizația a arătat disponibilitatea de a participa și motivația pentru a-și îmbunătăți procedurile interne și documentele strategice;
 • Potențialul de rezistență al solicitantului dincolo de sprijinul proiectului.
 • Organizația are o rotație scăzută a personalului.

PROCESUL DE APLICARE

Formularele de aplicare pot fi descărcat de la următorul link sau pot fi solicitate la adresa de e-mail: proelect.eap@proton.me . Formularul de înscriere poate fi depus în limba română sau engleză la adresa de e-mail: proelect.eap@proton.me  

Vă rugăm să precizați în subiectul „ProElect - Dezvoltarea capacităților pentru Moldova”. Aplicațiile trebuie depuse în format word, dacă este posibil, vă rugăm să furnizați o versiune în limba engleză a cererii dvs. la cea originală; Google translate este o metodă acceptabilă de traducere. Propunerile trebuie trimise online până la ora locală 23:0030iunie 2024.

Toate întrebările referitoare la acest apel vor fi adresate la proelect.eap@proton.me . Întrebările, comentariile și cererile de clarificări nu vor fi acceptate după 31 mai 2024 . ERIM nu este obligat să ofere clarificări întrebărilor primite după această dată. Răspunsurile vor fi date cu cel mult 5 zile înainte de data limită de depunere a cererilor.