ERIM: Apel pentru aplicații „Granturi pentru OSC-ri afectate în timpul pandemiei COVID-19 și după"ERIM: Apel pentru aplicații „Granturi pentru OSC-ri afectate în timpul pandemiei COVID-19 și după

CONTEXTUL ȘI OBIECTIVELE

“COVID-19: Civil Society Resilience and Sustainability” este un proiect regional implemnetat de către IREX Europe (activând sub denumirea de Equal Rights and Independent Media (ERIM)) și finanțat de către Uniunea Europeană. Proiectul își propune să sprojine organizațiile societății civile(ONG), activiști/te independenți/te, și mass-media independentă astfel încât să își poată continua activitatea în timpul dar și dupa pandemia Covid-19.

Granturile vor fi oferite pentru organizații ale societății civile (ONG) de dimensiuni mici și mijlocii și mass-media independente care au fost afectate de pandemie și care au nevoie de sprijin pentru a-și continua și dezvolta activitatea

Numărul de granturi: până la 4

Suma maximă pe grant: până la EUR 7,000 (în dependență de LOT-ul aplicat, asa cum este descris mai jos)

Durata Proiectului: Durata minimă de implementare este 3 luni  și durata maximă de 7 luni#

 

GRANTURILE DISPONIBILE

 Pentru organizațiile non-guvernamentale si mass-media independentă

Granturile sunt disponibile pentru ONG-urile cu o cauză socială sau de mediu clară, care au fost afectate de pandemia COVID-19 și de consecințele acesteia . Care nu dispun de resursele necesare pentru a-și continua activitatea în mod eficient dar  care au potențialul de a valorifica grantul și de a deveni mai reziliente dupâ implementarea acestuia. De asemenea, sunt disponibile granturi pentru mass-media independente și ONG-urile care lucrează în domeniul verificării faptelor și dezmințirea știrilor false, care la fel au fost afectate de pandemia COVID-19.

Următoarele LOT-uri de grant sunt disponibile :

LOT 1.  Campanii media de advocacy și sensibilizare exemple de acțiuni care includ (dar nu se limitează la) ;

 • Campanii media de conștientizare cu privire la dificultățile cu care se confruntă grupurile vulnerabile/sau legile și reglementările care ar trebui modificate pentru a le susține pe viitor;
 • Campanii de advocacy care vor reprezenta interesul cetățenilor (informarea publicului despre probleme existente, implicarea comunității, mobilizarea comunității, elaborarea de politici publice);
 • Campanii de advocacy pentru a influența o politică la nivel local/regional.

 Suma maximă pentru grant: până la EUR 7,000

 

LOT 2: Granturi de sprijin psihosocial și juridic pentru cei/cele care lucrează pentru ONG_uri și grupuri de inițiativă pentru a sprijini activități care includ (dar nu se limitează la):

 • sprijin psihosocial pentru activiste/ști/lucrătorii/toare a ONG-urilor care suferă de stres și epuizare ;
 • consiliere juridică pentru ONG-uri/activiștii/te care se confruntă cu urmărirea penală, care au nevoie de sprijin juridic pentru a gestiona procedurile administrative punitive;
 • Traininguri/suport în combaterea arderii profesionale;

Suma maxima pentru grant: până la EUR 5,000

 

LOT 3: Digitalizarea și support tehnic. Pentru a sprijini activități care includ (dar nu sunt limitate la):

 • suportul necesar pentru a lucra de acasă sau pentru a desfășura activități online (software, abonamente la servicii de conferințe online etc.);
 • consultanță, planificare strategică și formare pentru a utiliza noile tehnologii în vederea îmbunătățirii modalităților de lucru. (de exemplu, cum să organizeze evenimente sau campanii online, securitate online, inclusiv criptare, comunicare securizată și autoapărare digitală )
 • dezvoltarea de instrumente sau servicii care să permită acordarea de sprijin direct beneficiarilor online sau de la distanță, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile (de exemplu, linii directe de chat pentru victimele violenței domestice sau pentru tinerii LGBTQI+, linii directe telefonice pentru persoanele în vârstă aflate în situații de risc)
 • Sprijin pentru resurse online sau rețele online pentru ONG-uri
 • Producția de informații audiovizuale;
 • acțiuni de sensibilizare și de strângere de fonduri online.

Suma maxima pentru grant: până la EUR 5,000

 

GRUPURILE ȚINTĂ ȘI BENEFICIARII

 Activitățile noastre se adresează ONG-urilor și mass-media care au fost afectate de pandemie și de după pandemie, care nu dispun de resursele necesare pentru a-și continua activitatea în mod eficient și care au potențialul de a valorifica grantul și de a deveni mai sutenabile.   Sunt încurajate candidaturile care se concentrează pe probleme locale. Proiectele formate din parteneriate de către ONG-uri și de mass-media vor avea o valoare adăugată. Tipul și valoarea sprijinului vor varia în funcție de mărimea, impactul preconizat și proiectul propus.

Se va acorda prioritate organizațiilor și mass-mediei situate în afara Chișinăului din cauza disparităților economice și sociale dintre capitală și zonele îndepărtate, precum și celor care lucrează pentru a sprijini grupurile cele mai vulnerabile afectate în mod disproporționat de criza pandemică. De asemenea, vom sprijini o varietate de organizații care lucrează pentru a promova diferite cauze, cum ar fi drepturile LGBTQ, drepturile femeilor, activismul civic pentru protecția mediului etc.

Se va acorda prioritate aplicațiilor de la organizațiile care nu au beneficiat deja de sprijinul nostru în cadrul programului COVID-19: Reziliența și durabilitatea societății civile. Nu vor fi luate în considerare cererile din partea organizațiilor politice sau religioase.

 

Pentru mai multe detalii despre concurs, conditii de eligibilitate, metoda de aplicare, accesați link-ul: Concurs de granturi

Formularele de participare necesare pentru aplicare sunt: Descrierea narativă (Anexa 1) si Bugetul (Anexa 2), ce pot fi descărcate accesând link-rile: Anexa 1 si   Anexa 2

Formularele de participare pot fi depuse în limba română, rusă sau engleză până la  data de 25 octombrie 2023, ora locală 18:00

Articol adaugat de: Irina Cozma