Concurs de granturi mici pentru activiste, femei lidere și grupuri de inițiativă conduse de femei organizat de Coaliția Națională „Viața fără violență”Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe, care are drept scop dezvoltarea mișcării feministe în Republica Moldova prin împuternicirea organizațiilor, activistelor și comunităților de femei, care își desfășoară activitatea în domeniul de promovare și apărare a drepturilor femeilor și/sau implementează inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova. Aplică aici.

 1. Despre Finanțare 

Fondul total de finanțare: 7 500 EURO 

Granturile feministe sunt acordate pentru: 

 • Implementarea inițiativelor locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei; 
 • Abilitarea economică a activistelor, femeilor lidere și comunităților de femei; 
 • Abilitarea profesională a activistelor, femeilor lidere și comunităților de femei; 

Pentru ce oferim finanțare în cadrul Granturilor Feministe: 

Granturi individuale 
Suma maximă per grant: 20 000 MDL 

 • prevenirea și/sau depășirea arderii psiho – emoționale, inclusiv bunăstarea emoțională și fizică: consiliere psihologică, activități sportive, de relaxare și de îngrijire a corpului, etc. 
 • suport pentru dezvoltarea personală și/sau profesională individuală: vizite de studiu, evenimente, conferințe, instruiri, mentorat, acoperirea unor necesitați, etc. 

 
Granturi colective 
Suma maximă per grant: 30 000 MDL 

 • inițiative locale în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în familie, destinate fetelor, femeilor și seniorelor, tinerelor/rilor și publicului larg, 
 • activități pe subiecte, precum feminism, egalitate de gen, educație sexual-reproductivă, sănătate mintală, etc.; 
 • crearea grupurilor de suport și cluburi de interese pentru fete și femei, etc. 
 • co-finanțarea pentru proiecte/activități/inițiative locale pe domeniile enumerate anterior. 
 • sesiuni de grijă colectivă pentru bunăstarea emoțională și fizică de grup: consiliere psihologică, activități sportive, de relaxare; etc. 
 • susținerea dezvoltării afacerilor înființate și gestionate de către femei. 

Cine poate aplica pentru Granturile Feministe:  

 • Femei și fete activiste, lidere comunitare, profesioniste în domeniul combaterii GBV și grupurile de inițiativă conduse de fete și femei.  
 • Sunt încurajate să aplice femeile trecute prin violență, femeile și grupurile de femei din mediul rural, refugiate, cu dizabilități, de etnie Romă, din comunitatea LGBTQI+ și alte grupuri de fete și femei. 
 1. Criteriile de selecție a cererilor de finanțare: 

În cadrul procesului de evaluare, se va ține cont de următoarele criterii: 

 • Proiect aliniat cu valorile Coaliției Naționale; 
 • Proiect bazat pe necesitățile reale ale comunității/aplicantei; 
 • Aplicanta trebuie să promoveze o inițiativă, care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor în comunitate; 
 • Acoperire geografică proporțională (prioritate se va oferi inițiativelor/aplicantelor din afara Chișinăului). 

*În cadrul programului de granturi, nu vor fi susținute activități religioase și inițiative ale oricăror culturi religioase și activități cu tentă politică. 

 1. Cheltuieli neeligibile: 

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanțare: 

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;  
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor; 
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;  
 • Credite oferite părților terțe;  
 • Produse sau servicii ilegale; 
 • Alcool, tutun și substanțe interzise prin lege; 
 • Echipament militar;  
 • Echipament de supraveghere;  
 • Mărfuri și servicii pentru susținerea activităților poliției sau ale altor organe de drept;  
 • Bunuri de lux și echipament pentru jocuri de noroc. 

VI. Durata activităților 

Activitățile din cadrul programului de granturi pot fi desfășurate în perioada 01 octombrie 2023-31 decembrie 2023 

VII. Procedura de aplicare  

Pentru a participa la concursul de granturi, persoanele/grupurile de inițiativă interesate vor completa formularul de pe link-ul de mai jos: Cerere Granturi Feministe 

Formularul cererii de finanțare este disponibil și poate fi depus în limba română sau rusă. 

VIII. Procesul decizional 

Decizia de finanțare va fi luată în maximum 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererii. Evaluarea este efectuată de către echipa CN.  

Decizia echipei de evaluare va fi comunicată atât aplicantelor selectate, cât și aplicantelor cererilor care nu au fost alese. 

Coaliția Națională își rezervă dreptul de a refuza (cu informarea ulterioară a solicitantului)  acordarea de fonduri, în cazul în care: 

 • Cererea de finanțare nu va fi în concordanță cu obiectivele și necesitățile finanțate în cadrul acestui apel de granturi mici; 
 • Calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare.  

IX. Adresa, informația de contact şi depunerea cererilor de finanțare: 

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la emailul grant@sdvmd.net cu subiectul „Întrebare Granturi Feministe” până la data de 19 septembrie 2023.  

Data limită pentru transmiterea cererilor este de 20 septembrie 2023, ora 18.00 (ora Moldovei). Pentru a aplica, completează formularul.

Atenție!  

 • Aplicațiile transmise după termenul limită de depunere nu vor fi evaluate. 

_________________________

Programul de Granturi Feministe a fost lansat de către Coaliția Națională în februarie 2023. În primul apel de granturi, 18 femei din întreaga țară au beneficiat de granturi individuale pentru a încuraja și susține dezvoltarea lor personală, precum și de granturi colective pentru inițiative locale de prevenire și combatere a violenței și pentru îmbunătățirea calității vieții femeilor din diferite regiuni. Programul de Granturi Feministe a fost lansat de Coaliția Națională „Viața fără Violență”, cu sprijinul financiar al Fundației OAK prin intermediul Fundației ARC.