Program de granturi pentru susținerea ONG-urilor în eforturile de promovare a alegerilor locale incluzive 2023Fundaţia Est-Europeană îşi propune să contribuie la scrutine electorale mai incluzive. Iniţiativa este parte integrantă a programului “Cetăţeni activi, comunităţi prospere”, finanţat de Suedia. Programul îşi propune să faciliteze dialogul societăţii civile cu partidele politice pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, persoanelor cu dizabilităţi.

În toamna anului 2023 în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale generale. Scrutinul va fi un test important pentru democraţia ţării, inclusiv respectarea drepturilor electorale şi conexe, incluziunea politică şi electorală.  

În urma scrutinului anterior (2019), Coaliţia civică pentru alegeri libere şi corecte a semnalat o serie de deficienţe, inclusiv carenţe privind incluziunea politică. Femeile au fost sub-reprezentate, în pofida introducerii cotelor de reprezentare și a cerințelor de poziționare a femeilor și bărbaților pe listele de candidaţi. Reprezentarea persoanelor de etnie romă în calitate de candidaţi la funcţia de consilieri locali şi raionali a fost redusă. Persoanele cu dizabilităţi s-au confruntat cu bariere de accesibilitate fizică şi informaţională. Peste 60% din secţiile de votare au fost  inaccesibile.[1]

În acest context, Fundaţia Est-Europeană îşi propune să contribuie la scrutine electorale mai incluzive, în conformitate cu recomandările şi angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova privind drepturile  omului şi egalitatea de gen. Iniţiativa este parte integrantă a programului “Cetăţeni activi, comunităţi prospere”, finanţat de Suedia. Programul îşi propune să faciliteze dialogul societăţii civile cu partidele politice pentru a spori participarea politică a femeilor, persoanelor de etnie romă şi a altor minorităţi etnice, persoanelor cu dizabilităţi. Iniţiativa va contribui la îmbunătăţirea progresivă a legislaţiei electorale din perspectiva recomandărilor observatorilor naţionali şi internaţionali privind incluziunea politică şi respectarea drepturilor omului. De asemenea, programul îşi propune să sporească participarea grupurilor sub-reprezentate în procesul electoral.

Fundaţia Est-Europeană nu va oferi asistență politică sau sprijin financiar partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor independenți în cadrul alegerilor autorităţilor publice. În cadrul campaniei electorale, Fundaţia nu va finanța și nu va face agitaţie pro sau contra partidelor politice, organizaţiilor social-politice, blocurilor şi candidaţilor aparte.

Pentru detalii despre acest concurs aceesați aici:Fundația Est-Europeană anunță lansarea Programului de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor locale incluzive 2023 - FUNDAȚIA EST-EUROPEANĂ (eef.md)

Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:

Întrebările privind acest concurs se acceptă la info@eef.md, cu subiectul „Întrebare concurs de granturi pentru promovarea alegerilor incluzive” până la data de 28 februarie 2023.

Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru promovarea alegerilor incluzive” , pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.

 Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 17 martie 2023.

Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.