IREX Moldova - Concurs privind producerea și difuzarea contentului original de divertisment în limba rusăIREX Moldova - Concurs privind producerea și difuzarea contentului original de divertisment în limba rusă

Fondul de dezvoltare a conținutului de divertisment în limba rusă este un proiect cu durata de 22 luni finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova și implementat de organizația IREX. Scopul proiectului este diversificarea contentului televizat de divertisment în limba rusă în Moldova prin intermediul producerii conținutului original și licențierea programelor TV regionale. Proiectul susține un mediu durabil și orientat spre creștere al industriei creative audiovizuale din Moldova prin diversificarea experiențelor de vizionare TV ale cetățenilor vorbitori de limbă rusă. 

Eligibilitate

Acest concurs este destinat consorțiilor dintre creatorii de conținut și televiziunile naționale care difuzează seriale și programe de divertisment și sunt dispuse să-și diversifice grila cu conținut de divertisment original pentru populația vorbitoare de limbă rusă cu vârsta cuprinsă între 30-45 de ani.

Consorțiile eligibile pot include posturi naționale independente de televiziune, case de producție, cineaști independenți și alți creatori independenți de conținut. Un consorțiu candidat trebuie să fie condus de o organizație sau entitate cu statut legal înregistrat conform legislației Republicii Moldova și poate reprezenta o televiziune națională independentă (partea de difuzare/partea producătoare) și/sau o casă de producție (partea producătoare).

Procesul de aplicare

Formularul de aplicare va consta din două părți:

  1. Propunerea tehnică care va include informație privind titlul, descrierea serialului TV și/sau a programului de tip reality, numărul de episoade, partenerii de difuzare și producție, impactul pe piață preconizat al conținutului de divertisment, CV-urile echipei dedicate.
  2. Bugetul de producție care va include descrierea detaliată a costurilor directe de producție, contribuție/cost-share și documente care confirmă statutul organizațiilor solicitante etc.

Depunerea dosarelor de aplicare

Pentru a aplica, consorțiile trebuie să transmită dosarul de aplicare complet la adresa tvgrant.md@irex.org până la 14 octombrie 2022, indicând în linia de subiect: Concursul privind producerea și difuzarea contentului original de divertisment în limba rusă.

Ghidul detaliat al Concursului și Formularul de aplicare pot fi descărcate de pe următorul link: https://bit.ly/3reDgzb

Sesiune de orientare

IREX va organiza o sesiune deschisă pe 5 octombrie, care va permite părților interesate să adreseze întrebări. Persoanele care sunt dispuse să participe la sesiunea de orientare menționată mai sus vor confirma participarea până la 3 octombrie 2022, ora 14:00 prin intermediul unui e-mail trimis la tvgrant.md@irex.org. Sesiunea deschisă va fi organizată în incinta biroului IREX, str. Ștefan cel Mare 202.

Despre IREX

IREX este o organizație internațională nonprofit care oferă leadership și programe inovatoare pentru a promova schimbări pozitive de durată. IREX colaborează cu parteneri din peste 100 de țări în patru domenii esențiale pentru atingerea progresului: formarea liderilor, abilitarea tinerilor, consolidarea instituțiilor și sporirea accesului la educație de calitate. IREX operează în Republica Moldova din 1997, susținând persoanele și instituțiile locale în dezvoltarea elementelor cheie ale unei societăți vibrante – inclusiv educația de calitate, accesul liber la informație și tehnologie în scopuri de dezvoltare, mass-media independentă și programe în domeniul abilitării tinerilor și promovării egalității de gen – rezultând în comunități locale mai puternice. Mai multe detalii despre organizație pot fi găsite pe www.irex.org