Apel de granturi operaționale, lansat de People in Need MoldovaProiectul „Reziliența societății civile și răspunsul mass-media la războiul din Ucraina

APEL DE GRANTURI OPERAȚIONALE

Scurtă descriere a proiectului

Proiectul „Reziliența societății civile si răspunsul mass media la războiul din Ucraina” este un proiect regional implementat de consorțiul condus de ONG-ul ceh People in Need (PIN) în parteneriat cu Centrul Societății Civile din Praga și Comitetul Helsinki din Olanda. Proiectul este finanțat de Direcția Generală pentru Negocieri de Vecinătate și Extindere (DG NEAR) a Comisiei Europene. Scopul acestui apel deschis este de a selecta organizații ale societății civile (OSC) și grupuri de inițiativă pentru sprijin și cooperare pe durata perioadei de implementare a proiectului. PIN urmărește să sprijine OSC-urile în dezvoltarea competențelor și capacităților pentru a răspunde nevoilor populațiilor afectate de război, precum și pentru furnizarea unei game de servicii sporite și mai incluzive. Durata proiectului este cuprinsă între 1 iunie 2022 și 31 mai 2024.

Pe cine căutăm

Ne propunem să selectăm cel puțin 8 grupuri (4 OSC-uri emergente și 4 OSC-uri bine stabilite) din Moldova; 

OSC-urile și grupurile de inițiativă pot fi active în domenii care includ, dar nu se vor limita la:

 • Furnizarea de servicii pentru persoanele afectate de război,
 • Promovarea integrării cu comunitățile gazdă.

În cadrul acestui apel, cererile din partea întreprinderilor private, a partidelor politice sau confesiunilor religioase, a autorităților publice sau a organizațiilor conexe nu sunt eligibile, deoarece aceasta se adresează actorilor societății civile care nu au legături cu instituții mai mari.

 

Mai multe despre OSC/grupuri/inițiativele pe care le căutăm:

 • Organizații ale societății civile nou apărute (care funcționează și sunt înregistrate legal în termen de până la 3 ani înainte de depunerea cererii)
 • OSC de nivel mediu și/sau bine stabilită (cu experiență în gestionarea unor bugete mai mari de 20.000 EUR pe an)
 • Grupuri de inițiativă neînregistrate - locale sau create de cetățeni ucraineni și care activează pe teritoriul republicii Moldova pentru a răspunde necesităților refugiaților ucraineni care locuiesc/plănuiesc să ajungă în Moldova; (în cazul în care sunt selectate, pentru a putea primi fonduri, trebuie să conlucreze în parteneriat cu o OSC înregistrată pe teritoriul RM)
 • OSC strămutate din Ucraina; nou înregistrate și/sau înregistrate în Moldova, fie că doresc să se înregistreze pe teritoriul MDA (dacă sunt selectate, pentru a putea primi fonduri și, în conformitate cu legislația fiscală locală, înregistrarea este obligatorie; poate fi oferit sprijin în procesul de înregistrare).

Dacă:

 • lucrați în prezent pentru a răspunde necesităților pe termen scurt și mediu ale populației afectate de război din Ucraina în Republica Moldova.

Dacă aveți:

 • Resurse limitate pentru a oferi sprijin relevant;
 • Interes de a vă spori cunoștințele privind standardele umanitare, protecția și cadrele juridice;
 • Interes de a vă implica mai mult în adresarea necesităților refugiaților, în planificarea de redresare și în procesul de luare a deciziilor;
 • Capacitate operațională limitată de a vă relua activitățile ca și OSC după strămutare;
 • Experiență și instrumente limitate pentru a lucra în situații de urgență;
 • Acces limitat la mijloace financiare pentru a oferi servicii populației afectate de război.

Desfășurarea proiectului:

Activitățile proiectului încep cu selecția participanților pentru apelul de granturi operaționale și pentru viitoarele activități de consolidare a capacităților; Organizațiile selectate vor începe implementarea granturilor operaționale, în paralel, PIN oferă instruire specifică obligatorie, precum și sprijin de coaching și mentorat în funcție de necesitate, cât și consultanță internă; toate organizațiile selectate au posibilitatea de a utiliza versiunea simplificată a instrumentului PIN pentru evaluarea capacității organizației dumneavoastră (OCAT); ulterior, se va lansa un apel restrâns pentru OSC-urile selectate pentru acordarea de fonduri pentru furnizarea de servicii.

PIN are plăcerea de a lansa anunțul deschis despre oportunitatea de finanțare pentru potențialii participanți la proiecte pentru perioada 2022-2023. Finanțarea pentru acest apel este oferită de Comisia Europeană, DG NEAR.

La moment, organizația dumneavoastră are posibilitatea de a primi un singur tip de sprijin financiar în cadrul acestui apel și anume:

 1. Apel de Granturi Operaționale

Costurile operaționale vor include, dar nu se vor limita la: salariile membrilor de personal, chiria biroului, echipamente și materiale de birou, precum și costuri de comunicare care permit să se continue sprijinul oferit persoanelor afectate de războiul din Ucraina.

Suma totală pentru grantul operațional în funcție de organizație/grup de inițiativă:

 • Ø OSC-uri și grupuri de inițiativă noi / emergente:

Grant Operațional - Între 1,000 - 5,000 EUR

 • Ø OSC-uri cu un buget mai mare de 20.000 EUR pe an:

Grant Operațional - Între 8,000 - 15,000 EUR.

Date specifice și termene limită:

 • Deschiderea apelului pentru granturi: 09 septembrie 2022;
 • Sesiune de informare: 21 septembrie, 2022, ora 14.00 (vă rugăm sa expediați solicitarea pentru înregistrare si expediere Zoom link la adresa de mail: Moldova-CSA@peopleinneed.cz);
 • Termen limită pentru recepționarea cererilor: 07 octombrie, 2022;
 • Comitetul de selecție ia deciziile finale privind candidații preselectați: până la 30 octombrie 2022;
 • Interviuri cu candidații preselectați: 01- 04 noiembrie, 2022;
 • Decizia finală și contractarea: 11 noiembrie, 2022.

 

 1. Etapele următoare:

- După selectarea OSC-urilor pentru sprijin operațional, precum și pentru viitoarele activități de consolidare a capacităților și de sprijin financiar pentru furnizarea de servicii - noiembrie 2022.

Durata grantului operațional: 10 luni

- urmează Instruiri obligatorii și procedura de evaluare organizațională:  noiembrie - decembrie 2022.

- apoi, OSC care primesc, adițional, fonduri pentru prestarea de servicii: acestea vor fi plătite în perioada noiembrie 2022 - februarie 2023.   Scopul granturilor pentru furnizarea de servicii este de a sprijini OSC-urile care își pun ca scop să ofere asistență refugiaților și să îmbunătățească integrarea între comunitățile gazdă și cele strămutate prin următoarele activități / acțiuni:

 • Consiliere juridică pentru refugiați
 • Asistență privind acordarea de adăpost / locuințe temporare
 • Furnizare de produse alimentare și non-alimentare pentru refugiați
 • Advocacy in domeniul drepturilor omului
 • Sprijin psihosocial și în domeniul sănătății
 • Servicii sociale pentru grupurile vulnerabile, inclusiv copii cu necesități educaționale speciale, persoane cu dizabilități, supraviețuitori ai violenței sexuale și bazată pe gen, comunitatea LGBTI, minorități etnice etc.
 • Servicii educaționale pentru adulți și activități de ocupare a forței de muncă
 • Înființarea de întreprinderi sociale și crearea locurilor de muncă
 • Sprijin lingvistic
 • Campanii de advocacy
 • Îmbunătățirea serviciilor sociale existente pentru a promova incluziunea
 • Alte acțiuni relevante.

- Ciclul de instruiri suplimentare, în baza necesităților, mentorat și / sau consultări interne (identificate de OSC-uri prin intermediul instrumentului de evaluare organizațională) vor fi efectuate în timpul implementării programului până în februarie 2024.

Cererile vor fi evaluate de un comisie de selectare  formată din 5 membri independenți (din cadrul misiunii naționale PIN, de la sediul central și de experți externi invitați) în baza următoarelor criterii:

OSC-uri și grupuri de inițiativă emergente: 

Criterii

 Punctaj (%) 

Înțelegerea necesităților, a contextului social și a problemelor beneficiarilor țintă (refugiați ucraineni).

40

Exemple de acțiuni  anterioare de ordin civic sau comunitar de sprijinire a grupurilor vulnerabile din punct de vedere social (pot fi informale sau la scară mică)

20

Interesul de a sprijini refugiații ucraineni, de a implementa granturi pentru furnizarea de servicii de asistență pentru refugiați și integrarea acestora în comunitățile locale, de a obține schimbări și rezultate concrete.

25

Disponibilitatea de a dedica timp și energie semnificative pentru a-și evalua propriile necesități de dezvoltare a capacităților și, ulterior, pentru a îmbunătăți și dezvolta domeniile identificate.

15

 

OSC-urile de nivel mediu sau bine stabilite, vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

Criterii

 Punctaj (%) 

Înțelegerea necesităților, a contextului social și a problemelor beneficiarilor țintă (refugiați ucraineni).

30

Experiență în sprijinirea grupurilor vulnerabile din punct de vedere social, în special a persoanelor strămutate și a refugiaților.

20

Documente financiare care dovedesc o gestiune financiară de înaltă calitate a diferitelor fonduri ale donatorilor

20

Interesul de a sprijini refugiații ucraineni, de a implementa granturi pentru furnizarea de servicii de asistență pentru refugiați și integrarea acestora în comunitățile locale, de a obține schimbări și rezultate concrete.

20 

Disponibilitatea de a dedica timp și energie semnficative pentru dezvoltarea inițiativei/organizației/campaniei în următoarele 12 luni.

10

Data limită de depunere a dosarelor care vor conține: formularul de cerere, Anexa 1 – model de buget, Anexa 2 – Istoricul proiectelor implementate, este 07 octombrie 2022, și se vor expedia la următorul e-mail: Moldova-CSA@peopleinneed.cz

Sesiune de informare: ora 14.00, 21 septembrie, 2022; online (solicitarea pentru înregistrare si expediere Zoom link la adresa de mail: Moldova-CSA@peopleinneed.cz)

Vă rugăm să trimiteți întrebările dvs. referitoare la această invitație la următoarea adresă până la data de 19 septembrie 2022, la adresa: Moldova-CSA@peopleinneed.cz.

Logo UE si PIN Rom