Completează formularul de aplicare la un start-up și câștigă 10.000 USD din partea programului „Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in Moldova”Datele statistice arată tendința de creștere a producerii tehnologiilor curate, iar adoptarea acestora în mare parte depinde de impactul pozitiv asupra mediului. Tot mai multe instituții publice și private caută în mod activ să reducă costurile, potențialul risc juridic și reputațional prin îmbunătățirea gestionării mediului. Progresele tehnologice contribuie la îmbunătățirea masivă a practicilor de mediu care asigură o lume mai curată și mai durabilă.

Clean technology innovation programme for SMEs and start-ups in Moldova (GCIP) este dezvoltat pentru a sprijini întreprinderile care își propun să dezvolte soluții inovatoare și să extindă adoptarea pe piață a inovațiilor tehnologice. Prin programul de accelerare pentru IMM-uri și startup-uri noi ne propunem să  identificăm antreprenori creativi, care își vor valorifica abilitățile pentru a-și crește ideile inovatoare în tehnologii complet dezvoltate, gata să între      pe piețele naționale și globale.

Apelul Propunerilor de Proiecte lansat de către GCIP Moldova https://gcip.tech/register/?country=10 are drept obiectiv identificarea ideilor inovaționale aflate la etapa incipientă și premierea acestora cu câte 10.000 USD. Anume acest obiectiv face ca procesul de aplicare, compus din 8 etape, să fie unul simplu și ușor de completat.

1.    În prima secțiune a formularului de aplicare se va completa informația de bază despre aplicant și compania acestuia.

2.    A doua secțiune este dedicată membrilor echipei de proiect. Ne dorim ca echipele să      fie formate din minimum 2 participanți. Acest lucru ne va permite să  interacționăm  mai ușor cu deținătorii proiectului.

3.    La secțiunea a 3-a se va include datele de bază despre ideea de proiect      sau tehnologie. Se va atrage o atenție specială informației cu privire la Proprietatea Intelectuală     și investițiile realizate. Ținem să subliniem că investițiile realizate înainte de aplicare pot fi cuantificate sub forma de lucru realizat individual de către aplicanți.

4.    În secțiunea a 4-a se va descrie mai detaliat ideea care urmează a fi implementată.

5.    La secțiunea a 5-a se va descrie detaliat problema abordată și cum ideea de proiect sau tehnologia propusă va soluționa problema menționată.

6.    Secțiunea a 6-a va descrie piața țintă pentru produsul sau serviciile inovaționale propuse din cadrul proiectului.   

7.    La secțiunea a 7-a se va prezenta informația de bază   despre abilitățile echipei. Aici se va pune un accent important pe abilitățile echipei, în special cele legate de implementarea proiectului specific.

8.    Iar la secțiunea a 8-a se va include informația despre experiența anterioară a aplicantului.    

Acest  video explicativ descrie pașii de aplicare.          

Completează formularul și câștigă 10.000 USD pentru ideea ta inovațională.

Termenul limită de aplicare: 10 Septembrie 2022!

Dacă mai aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la procesul de aplicare vă rugăm să ne contactați.

Nicolae SOLOVIOV, Coordonator național     :

Tel: +373 60767572, email: nicolae.soloviov@aee.md

Natalia OCHINCA, Asistent a     dministrativ:

Tel: +373 79092976, email: natalia.ochinca@gmail.com