Apel pentru expimarea interesului pentru dezvoltarea serviciilor sociale sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități

Apel pentru expimarea interesului pentru dezvoltarea serviciilor sociale sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități (termen extins)

Introducere

Caritas Cehia în Moldova reprezentată prin intermediul Asociației Obștești „Pro-Development”, anunță apel pentru exprimarea interesului de dezvoltare a serviciilor sociale (aplicații) din partea autorităților publice locale, care cu sprijin financiar și tehnic, au capacitatea și își asumă angajamentul de a implementa proiect privind crearea/dezvoltarea serviciilor sociale „Locuință Protejată” sau „Casă Comunitară”.

Această inițiativă face parte din proiectul „Consolidarea capacităților pentru asigurarea schimbărilor durabile în sistemul de asistență socială al Republicii Moldova” implementat de Centrul pentru Dezvoltarea Sănătății Mintale din Praga în parteneriat cu Caritas Cehia în Moldova și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Informații despre proiect

Scopul: În contextul promovării incluziunii comunitare a persoane cu dizabilități intelectuale și tulburări mintale, care trăiesc în instituțiile rezidențiale din subordinea Agenției Naționale Asistență Socială și procesului de dezinstituționalizare, pilotarea unor servicii sociale de îngrijire comunitară pentru grupul țintă de beneficiari și susținerea autorităților administrației publice locale în procesul de creare/dezvoltare a serviciilor sociale vizate.

Serviciile sociale create urmează să asigure dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități și asigurarea traiului independent pe cît de mult posibil în comunitate.

Acestea vor răspunde următoarelor ținte:

1.      crearea/dezvoltarea și prestarea unui serviciu social inovativ

2.     incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din instiuțiile rezidențiale.

 Grupul-țintă de beneficiari:

Serviciile sociale care urmează a fi dezvoltate se vor focusa crearea/dezvoltarea unor servicii sociale inovatoare pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale (adulți), care locuiesc la moment în instituțiile rezidențiale de profil și persoanele cu probleme de sănătate mintală din comunitate.

Persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale  sunt persoane cu anumite limitări la nivelul funcționării mintale și al abilităților de comunicare, sociale și de autodeservire. Aceasta este o stare permanentă, prezentă la naștere, sau care este dobândită pe parcursul vieții. Dizabilitatea intelectuală se caracterizează prin afectarea facultăților de inteligență, adică a capacităților cognitive, de comunicare, motorii și sociale.

Perioadă de implementare:

Proiectele sunt așteptat să înceapă din septembrie 2022 și să continuie până în decembrie 2024.

Organizațiile eligibile pentru exprimarea interesului:

Acest apel este emis pentru autoritățile adminitrației publice locale.

Tipuri de servicii și activități eligibile și neeligibile

Tipul de serviciu social:

-           Locuințe protejate pentru grupul țintă;

-           Casă comunitară pentru grupul țintă.

Criterii de eligibilitate pentru autoritățile administrației publice locale:

1.   Pentru a aplica autoritate publică locală trebuie să-și exprima interesul prin următoarele criterii:

1.1.           să aloce o clădire/porțiune de clădire în stare bună care ar putea fi echipată și adaptată pentru serviciul social (criteriile pentru spații sunt                       enumerate mai jos). Fotografiile locației vor fi incluse în dosar;

1.2.          dețin experiență în dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar și au instrumente care să asigure sustenabilitatea financiară a acestora;

1.3.           să aibă cel puțin un parteneriat cu organizațiile societății civile;

1.4.          să aibă capacitatea să preia finanțarea serviciului odată cu finalizarea proiectului în 2025;

1.5.           parteneriat lucrativ cu un Centru Comunitar de Sănătate Mintală;

1.6.          cel puțin 4 persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din regiune/raion care locuiesc în instituțiile rezidențiale din țară (dovadă scrisă);

1.7.           interes în crearea spațiilor (un singur loc) pentru o persoană cu urgențe legate de sănătatea mintală în cadrul serviciilor sociale.

Pentru evaluarea criteriilor vizate completați chestionarul din Anexa nr. 1 la apel.

2.               În cadrul parteneriatului, autoritatea publică locală va beneficia de:

2.1.   Sprijin financiar pentru reconstrucția sau adaptarea spațiilor/cladirilor oferite de stat/APL pentru dezvoltarea serviciilor sociale, organizarea/dotarea serviciului în conformitate cu standardele minime de calitate în vigoare, plata salariilor personalului angajat în serviciu pe parcursul proiectului;

2.2.  Suport metodologic în pregătirea și supervizarea personalului angajat în noul serviciu, și conceptualizarea serviciilor dezvoltate;

2.3.  Suport metodologic în procesul dezinstitituționaizării.

 

Dosarul participantului

Solicitantul suplimentar la chestionarul completat va prezenta:

1.      Denumirea /serviciului care urmează a fi creat;

2.     Relevanța Serviciului pentru raion. Va fi inclusă o scurtă prezentare generală și o analiză succintă a problemei care va fi soluționată prin implementarea proiectului. Vor fi identificați clar beneficiarii, numărul și necesitățile acestora.

3.     Chestionar completat.

4.     Alte acte relevante.

Răspunsurile trebuie scrise în limba română și transmise în forma Word sau pdf și experiența de dezvoltare a serviciilor sociale în teritoriu. Subiectul e-mailului ar trebui să respecte următorul format: CCR/MD_numele organizației_interes.

Răspunsurile trebuie transmis la adresa ccrm@caritas.cz.

Termenul limită de prezentare este de pînă la 8 august 2022.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, A.O. „Pro-Development” poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la A.O. „Pro-Development”.

A.O. „Pro-Development” își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.