Program de Suport de tip Voucher (VSP) proiect ”Sprijin femeilor producătoare locale în dezvoltarea afacerilor, pentru creșterea durabilă și reziliența pe fonul pandemiei COVID-19”Sweet Mary SRL în colaborare cu UN Women Moldova și suportul financiar al Suediei anunță lansarea rundei II a Programului de Suport de tip Voucher (VSP). Programul de Vouchere este parte a proiectului ”Sprijin femeilor producătoare locale în dezvoltarea afacerilor, pentru creșterea durabilă și reziliența pe fonul pandemiei COVID-19”.

Etapa curentă a Programului de suport financiar (VSP – II) prevede finanțarea a minim 10 proiecte de dezvoltare a afacerilor conduse de femei din Republica Moldova in limita bugetului total al apelului de 600,000 lei.

Programul de Suport de tip Voucher este organizat în baza de proces competitiv.

Termen limită pentru aplicare 11 august 2022, ora 18.00.

Contribuția beneficiarelor va constitui cel puțin 10% din bugetul total (orice contribuție suplimentară este binevenita). Va fi acceptată doar contribuția FINANCIARĂ.

Condiții de participare și eligibilitate

Apelul de propuneri este deschis pentru femeile producătoare locale cu capacitate mică de producere, indiferent de forma juridică, amplasarea, activitatea, precum și experiența în afaceri.

Vor fi acceptate doar aplicațiile care corespund următoarelor criterii: persoană juridică înregistrată oficial (SRL, GȚ, ÎI), aplicanta să fie fondatoare/ administratoare ale întreprinderii, iar serviciul planificat sa corespunda criteriilor de eligibilitate ale programului.

Procedura de aplicare și documentele necesare:

Aplicația va fi depusă online, prin completarea Formular de Aplicare (la care se vor anexa următoarele documente):

 1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau
 2. Extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești(copie scanată)
 3. Buletinul de identitate al fondatoarei;
 4. Confirmarea rolului de administratoare/ fondatoare a întreprinderii

O solicitantă nu poate depune mai mult de o cerere în cadrul prezentului Apel și nu poate beneficia decât de un singur Voucher.

Costurile eligibile în cadrul Programului sunt procurările de servicii și echipament destinate direct pentru dezvoltarea afacerii care să contribuie la crearea mai multor oportunități de angajare pentru alte femei, la reducerea inegalităților și la durabilitatea mediului.

Costuri eligibile (dar nu numai):

 • Design pentru ambalaje, logo, carte de marcă;
 • Sprijin în accesarea finanțării, pregătirea dosarului pentru accesarea programelor de suport;
 • Ședința foto pentru look book;
 • Elaborarea de texte pentru promovarea online;
 • Elaborarea unui plan de comunicare online și reclame;
 • Dezvoltarea unei pagini de destinație (web page);
 • Alte servicii, cu impact direct asupra dezvoltării afacerii;
 • Echipament și utilaj de producere.

Următoarele costuri nu sunt eligibile:

 • Datoriile și taxe (inclusiv impozite achitate la stat), datorii, amenzi și penalități aplicate beneficiarului;
 • Deplasări în interes de serviciu;
 • Dobânzi sau plata pentru credite;
 • Costuri pentru servicii sau activități care au fost acoperite anterior din alte surse;
 • Achiziții de teren;
 • Lucrări de reparație sau întreținere clădiri.
 • Cheltuieli pentru ceremonii, petreceri, celebrări, dar și pentru a procura sau a produce băuturi alcoolice, articole din tutun, armament, produse de lux, alte mărfuri interzise în baza regulamentelor ONU, inclusiv cele ce țin de organizarea jocurilor de noroc;
 • Achiziții sau activități care nu sunt necesare pentru realizarea scopurilor Programului de Susținere a Femeilor Antreprenoare.

Depunerea propunerilor

Aplicațiile vor fi depuse online prin completarea formularului, în limba română sau rusă.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiPNdtVRdDEanB9NJEpGhujEMDtWQsMKX3_b657UraVUbcbQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_as0XpyksV5jQai5-yKWaaglm9baI9WeZ_Sg0CSOAKrJAWg/viewform

Informații și documentele necesare pot fi accesate aici:

Anexa 1. Metodologia VSP-II

Anexa 2. Formulare de aplicare

Detalii: 079533153; nicsson82@gmail.com ; dianacrudu@yahoo.com 

 

Articol adaugat de: Nicolae Tiltu
Alte articole de la acest autor: