Call for proposals to award Grants for non-governmental organisations

T

Proiectul Consiliului Europei „Sprijin în implementarea Convenției de la Istanbul în Republica Moldova” lansează un apel de propuneri pentru acordarea de Granturi pentru organizații neguvernamentale (ONG-uri) pentru a realiza campanii de conștientizare privind violența împotriva femeilor/violența domestică (VÎF/VD) și Convenția de la Istanbul. Consiliul Europei intenționează să acorde 3 granturi în valoare maximă de 6.200 (șase mii două sute) de euro fiecare.

Granturile vor finanța proiecte de scară mică pentru a concepe și implementa campanii de creștere a gradului de conștientizare în lumina celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen (25 noiembrie-10 decembrie). Prin urmare, proiectele urmează să fie axate pe prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice și promovarea standardelor stabilite în Convenția de la Istanbul ca cel mai cuprinzător tratat internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (VÎF/VD).

Proiectele ar trebui să vizeze unul sau o combinație dintre următoarele părți interesate cheie:

 • Femei migrante, refugiate, solicitante de azil și femei în mișcare (din cauza războiului din Ucraina și fluxului de refugiați spre Moldova):
 • Femeile, inclusiv cele din grupuri defavorizate (minorități etnice, femei cu dizabilități, femei în vârstă, femei din mediul rural etc.);
 • Victime și potențiale victime ale VÎF/VD;
 • Potențiali agresori și agresori de VÎF/VD.

Pe lângă obiectivul general, vor fi preferate:

 • Proiecte sau acțiuni care vizează creșterea gradului de conștientizare la nivel național și promovarea unui impact direct și semnificativ asupra creșterii gradului de înțelegere și conștientizare cu privire la VÎF/VD;
 • Proiecte sau acțiuni care implică diferite părți interesate din diverse sectoare, inclusiv instituțiile și autoritățile de stat;
 • Proiecte sau acțiuni care promovează standardele și valorile Consiliului Europei și care urmăresc o abordare bazată pe drepturile omului, inclusiv principiile participării și incluziunii, egalității și nediscriminării, răspunderii, transparenței și accesului la informații.

CUM SE APLICĂ:

 • Formularul de aplicare completat și semnat, împreună cu documentele justificative, trebuie depus în format electronic (de preferință Word și PDF) – vezi Anexa I;
 • Bugetul estimat completat și semnat trebuie transmis în format electronic (Excel) – vezi Anexa II.

Alte documente justificative (suplimentare) includ:

 • Copie scanată a certificatului de înregistrare și a statutului organizației.
 • Extras de cont și raportul financiar.
 • Lista membrilor echipei implicați în activitate cu descrierea profilului.

Termenul limită pentru depunerea cererilor 04 august 2022 (până la 23:59, ora de vară a Europei de Est (UTC+3)

Cererile primite după data menționată mai sus nu vor fi luate în considerare.

Aplicațiile trebuie trimise la următoarea adresă de e-mail: vaw.gender.cooperation@coe.int

E-mailurile ar trebui să conțină următoarea referință la subiect: Granturi VAW.

Toate întrebările referitoare la această cerere specifică de propuneri trebuie trimise cel târziu cu o săptămână înainte de termenul limită de depunere a propunerilor, în limba engleză, și vor fi trimise exclusiv la următoarea adresă: vaw.gender.cooperation@coe.int , cu următoarea referință în subiect: Granturi VAW – întrebări.

Mai multe informații despre cererea de propuneri și procedura de aplicare pot fi găsite la:

 

Apelul de propuneri 

ANEXE pentru apelul de propuneri:

   Anexa I - Formularul de aplicare- Appendix I - Application Form;

  Anexa II – Bugetul estimativ- Appendix II – Estimated Budget;

  Anexa III - Modelul Acordului de Grant (doar pentru informare) - Appendix III - Template Grant Agreement (for information only);

  Anexa IV - Ghid pentru utilizarea modelului de buget pentru Acordul de Grant - Appendix IV - Guidelines for using Grant Agreement budget templates.