Termen extins. People in Need: Apel de Parteneriate în scopul militării pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor

Denumirea proiectului: Apel de Parteneriate în scopul militării pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor

Despre implementator:

People in Need (PIN) este organizația principală în proiectul întitulat „Programul de Solidaritate al UE împotriva COVID-19 pentru Parteneriatul Estic” finanțat de Uniunea Europeană. PIN este o organizație neguvernamentală cehă, care acordă ajutor de atenuare și asistență la dezvoltare promovând, în același timp, apărarea drepturilor omului și libertăților democratice. Pe parcursul existenței sale, PIN a devenit una din cele mai mari organizații non-profit din Europa Centrală. Până în prezent, aceasta a administrat proiecte în peste 40 de țări în ultimii 25 de ani. People in Need lucrează în Moldova începând cu anul 2003, implementând proiecte în domeniul dezvoltării economice, societății civile și dezvoltării tinerilor, educației, agriculturii organice și s-a implicat activ în procesul de dezinstituționalizare și elaborarea  strategiilor locale de incluziune socială. 

Despre proiect:

În cadrul Programului Uniunii Europene (UE) de Solidaritate împotriva COVID-19 pentru Parteneriatul Estic, PIN, NHC și AFEW și-au unit forțele pentru a propune un șir de intervenții în Armenia, Georgia, Republica Moldova și Ucraina pentru a reduce impactul pandemiei COVID-19 și a contribui la reziliența grupurilor vulnerabile pe un termen mai lung. Pentru a atinge acest scop, consorțiul recunoaște rolul critic pe care îl joacă OSC-urile în prestarea serviciilor, mobilizarea comunității, sensibilizare, implicarea în elaborarea politicilor și advocacy pentru protecția drepturilor omului și libertăților civice în timpul și după pandemie. Acțiunea îi va susține pe acești actori cheie să atingă scopul printr-un șir de activități interconectate orientate spre satisfacerea necesităților pe termen mediu și spre eliminarea barierelor instituționale pe termen mai lung ce stau în calea dezvoltării lor.

Obiectivul Apelului:

 

Obiectivul general al acestui Apel este de a împuternici OSC-urile locale să influențeze elaborarea pe termen lung de politici cu accent pe mecanisme de recuperare și reziliență incluzivă pentru grupurile vulnerabile abordate. Recuperarea incluzivă va fi facilitată prin aplicarea unei abordări multidimensionale. Abordarea multidimensională se referă la identificarea necesităților de advocacy ale beneficiarilor, consolidarea capacităților în vederea obținerii și aplicării schimbărilor sistemice și alocării timpului și energiei pentru a realiza îmbunătățiri specifice și cuantificabile prin activități de advocacy.

Acest Apel are două obiective specifice. Primul obiectiv este de a consolida capacitățile OSC-urilor pentru a putea realiza schimbarea dorită prin intermediul acțiunilor de advocacy. Acest lucru va fi posibil prin elaborarea/îmbunătățirea unei strategii de advocacy și a mentoratului pe termen lung. OSC-urile vor beneficia, de asemenea, de instruiri pentru consolidarea competențelor în domeniul advocacy. În baza necesităților identificate, organizațiile partenere vor beneficia de un șir de instruiri ajustate ce se vor axa pe diferite competențe de advocacy și comunicare de la formatori cu experiență. Pe lângă consolidarea capacităților, există și o componentă financiară. În baza strategiilor lor de advocacy, organizațiile partenere vor putea primi sprijin financiar (în valoare maximă de 4000 EURO), pentru a implementa activitățile de advocacy planificate în strategiile lor.

Al doilea obiectiv se referă la crearea unei rețele de parteneri, care vor milita pentru îmbunătățirea bunăstării psihologice a oamenilor. Rețeaua va influența pozitiv politicile și serviciile ce afectează bunăstarea psihologică a unui sau mai multor grupuri țintă (tineri, vârstnici și persoane cu dizabilități).

Domeniul tematic de intervenție:

Pandemia COVID-19 a avut un impact dezastruos asupra bunăstării psiho-emoționale a tinerilor, persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor. Dificultățile emoționale au fost exacerbate de stresul din familie, izolarea fizică, abuzurile sporite, procesul educațional întrerupt și incertitudinea în privința viitorului. Acestea constituie elemente cruciale pentru echilibrul emoțional al tinerilor. Potrivit analizei, aproximativ 20% din tineri au suferit o agravare a bunăstării psiho-emoționale în timpul pandemiei.[1] Impactul pandemiei a fost resimțit atât la nivel psiho-emoțional (stări de tristețe, frică, crize), cât și la nivelul bunăstării fizice (insomnie, lipsa poftei de mâncare, dureri de cap).

Persoanele cu dizabilități au suferit și mai mult din cauza restricțiilor impuse pe durata pandemiei. 38% din acestea au raportat un nivel mai înalt de anxietate comparativ cu perioada de până la pandemie. Măsurile de izolare au determinat o distanțare și mai mare a persoanelor cu dizabilități de alți membri ai societății, astfel fiind create condiții propice pentru marginalizarea sporită a acestora.

Printre alte probleme, vârstnicii au fost izolați digital, deoarece doar 10% din ei folosesc tehnologiile informaționale și internetul cu regularitate. Astfel, aceste circumstanțe perpetuează ciclul de marginalizare și auto-marginalizare a vârstnicilor în societate însoțite de un sentiment de singurătate și anxietate.

Îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice oamenilor se referă, dar nu se limitează la activități în domeniul violenței domestice, recuperării psihologice a copiilor, care au fost izolați de școală și de alte activități sociale, vârstnicilor a căror mobilitate a fost limitată, persoanelor cu dizabilități, care nu au putut primi asistență din cauza pandemiei, tinerilor care și-au pierdut locurile de muncă și sunt instabili din punct de vedere economic, persoanelor vulnerabile care i-au pierdut pe cei apropiați din cauza COVID-19.

Prin urmare, apelul de parteneriate are ca scop împuternicirea organizațiilor active în aceste domenii pentru a putea influența elaborarea politicilor pe termen lung cu accent pe recuperarea și reziliența incluzivă pentru grupurile vulnerabile țintă prin consolidarea capacităților de advocacy ale acestora și prin acordarea suportului financiar (a se vedea secțiunile „Obiectivul apelului” și „Domeniul de parteneriat”).

Domeniul de parteneriat:

Acest parteneriat este prevăzut pentru o perioadă de 12 luni. În cadrul acestui parteneriat, OSC-urile selectate vor beneficia de:

  • Sprijin strategic individual pentru advocacy. Partenerii vor avea posibilitatea de a lucra individual cu mentori cu experiență asupra elaborării propriei strategii de advocacy și la implementarea acesteia. Mentorii nu doar vor ajuta organizațiile la elaborarea strategiei, dar și vor oferi suport adhoc pe toată perioada parteneriatului.
  • Instruiri ajustate în domeniul advocacy. În perioada parteneriatului, vor fi organizate mai multe instruiri practice cu formatori experimentați pentru reprezentanții organizațiilor partenere. Instruirile vor fi organizate în baza necesităților identificate de către parteneri și vor acoperi diferite competențe de advocacy și comunicare (precum desfășurarea campaniilor de lobby sau lucrul cu diferite tipuri de mass media).
  • Partenerii vor putea beneficia de sprijin financiar pentru implementarea activităților de advocacy planificate în strategiile lor de advocacy în valoare maximă de 4000 EURO. Organizațiile pot aplica independent sau în cadrul unui consorțiu. Astfel de activități pot implica cercetări și pregătirea documentelor de politici (studii, rapoarte cu privire la politici sau note informative), dialog cu factorii de decizie prin intermediul organizării evenimentelor (precum sunt conferințele, mesele rotunde sau atelierele de lucru) și activități de sensibilizare și campanii de advocacy.

Ofertanți și parteneri eligibili:

  • Înregistrată legal ca OSC în Republica Moldova
  • Experiență demonstrată în implementarea inițiativelor la nivel comunitar
  • Capacitatea și disponibilitatea de a aloca timp pentru consolidarea capacităților de advocacy și implementarea activităților aferente
  • Experiență relevantă cu cel puțin unul din grupurile țintă de mai jos:
  1. Tineri
  2. Persoane cu dizabilități
  3. Familii vulnerabile, inclusiv femei și bărbați în vârstă

Criterii de evaluare: 

Criterii

Întrebări/Remarci 

Punctaj maxim 

 

Înțelegerea subiectului și a problemei

Nivel suficient de înțelegere a subiectului în care lucrează partenerii

35

 

Potențial de a obține și efectua schimbări sistemice ce afectează pozitiv beneficiarii

Claritate referitor la ideea de advocacy conform necesităților identificate. Descrieți schimbarea dorită

35

 

Disponibilitate de a aloca timp și energie pentru consolidarea capacităților de advocacy și de a se implica în activități de advocacy

Disponibilitatea de a participa la instruiri, dorința de a învăța și evolua, motivație puternică de a implementa activități de advocacy

30

 

Total 

100 

 


Procesul de selectare:

Procesul de selectare va consta din două etape: depunerea ofertei în scris și interviuri cu candidații preselectați. Partenerii vor beneficia de instruiri și îndrumări pe durata implementării proiectului. Formularul complet de aplicare trebuie să fie depus până la data de 16 august, 2021 la adresa concurs.moldova@peopleinneed.cz specificând Ref. în bara de subiect: „Apel de parteneriate în scopul militării pentru îmbunătățirea serviciilor și politicilor orientate spre reducerea impactului negativ al COVID-19 asupra bunăstării psihologice a oamenilor”. Aplicațiile pot fi depuse în română, engleză sau rusă. Pentru a depune o aplicație completă, sunt necesare următoarele documente: formularul de aplicare (în MS Word și PDF semnat), certificatul de înregistrare, raportul financiar pentru 2019/2020 aprobat de conducerea organizației. Aplicațiile incomplete nu vor fi examinate pentru finanțare. 

 

[1] COVID-19 și tinerii: Efectele pandemiei asupra bunăstării psiho-emoționale. Sursa: https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/covid_19_impactul_wellbeing_0.pdf

EU Covid consortium logo RGB noTEXT


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă