Un centru de zi pentru adolescenții cu autism a fost deschis la Chișinău cu suportul Uniunii Europene și al Fundației Soros MoldovaAdolescenții cu tulburări de dezvoltare din municipiul Chișinău vor putea frecventa Centrul de zi pentru adolescenți cu tulburări din spectrul autist „ADIR”, inaugurat astăzi în sectorul Botanica, unde își vor putea dezvolta abilitățile de viață independentă, vor participa la ateliere vocaționale și la ședințe de reabilitare. Centrul a fost creat de Asociația Obștească „SOS Autism” în parteneriat cu Consiliul Municipal Chișinău, cu suportul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova.

18

În cadrul centrului, tinerii, îndrumați de specialiști, vor avea activități de ergoterapie - cu ajutorul cărora își vor dezvolta deprinderile de trai independent, vor participa la ateliere vocaționale de confecționare a obiectelor din ceramică, din ceară, din textile. Cei care au programe individuale de recuperare vor avea ședințe de masaj și kinetoterapie. De asemenea, se vor organiza activități de socializare.

13

„Vedem că familiile în care sunt persoane cu autism întâmpină dificultăți, aceste persoane sunt închise în case, nu au unde să descopere și să-și dezvolte aptitudinile. Centrul vine să-i ajute să-și identifice potențialul și să-l dezvolte”, a spus, la inaugurare, Viorica Vornicescu, coordonatoare de proiect la Asociația ”SOS Autism”. „Când copilul cu autism ajunge la vârsta adolescenței, părintele este deja foarte obosit emoțional, psihologic și financiar. La această etapă acești copii devin practic invizibili. Nu prea beneficiază de asistență când devin adulți. Pentru a-i ajuta să se integreze și, eventual, să-și găsească o meserie, îi antrenăm în ateliere vocaționale și, unde e posibil, îi orientăm spre antreprenoriatul social”, a completat Aliona Dumitraș, directoarea AO „Sos Autism”.

Spațiile Centrului au fost reparate, mobilate și echipate corespunzător. Specialiștii angajați aici au parcurs stagii de formare profesională pentru a lucra cu această categorie de benficiari. „În municipiul Chișinău avem mai multe servicii sociale. Totuși, până acum, toată lumea s-a concentrat pe depășirea situațiilor de criză pentru copii, dar e enevoie să consolidăm și serviciile pentru tinerii care ies din școli și nu reusesc să se integreze sau să-și găsească un loc de muncă”, a spus Angela Cutasevici, viceprimară a municipiului Chișinău pentru probleme sociale.

1

„Misiunea acestui centru nu este de a crea un mediu excluziv si marginalizant, dar de a asigura incluziunea socială a tinerilor cu tulburări din spectrul autist. El va servi drept pistă, punct de pornire, care va facilita accesul la alte servicii din comunitate”, a adăugat Marcela Dilion, manageră de proiecte la IP Keystone Moldova.

„Centul ADIR este unul dintre cele 40 de servicii sociale create în Republica Moldova în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, finanțat de Uniunea Europeană, confinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova. Am susținut serviciul nu doar financiar, dar și, împreună cu organizațiile partenere – Keystone Moldova și Institutum Virtutes Civilis, oferim tot suportul pentru instruire și capacitarea personalului, mentorat, astfel ca serviciul să fie calitativ și să răspundă nevoilor specifice ale beneficiarilor. De asemenea, insistăm ca serviciile create să fie sustenabile, de aceea apreciem deschiderea autorităților publice locale din Chișinău, care au preluat acest serviciu și îl vor finanța în anul viitor”, a spus Daniela Leahu, directoare de proiect, Fundația Soros Moldova.

19

Bugetul proiectului este de 57 709 de euro. Pentru anul viitor, Consiliul Municipal Chișinău a planificat în buget peste 3 milioane de lei pentru gestionarea și întreținerea Centrului ADIR.

Persoană de contact: Aliona Dumitraș, directoare executivă, AO „SOS Autism”

Tel: 068878788