Invitație de participare la Coaliția de monitorizare a achizițiilor publice în Republica Moldova 

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă invită organizațiile și persoanele interesate în monitorizarea achizițiilor publice pentru a adera în calitate de membri în cadrul Coaliției de Monitorizare a Achiziţiilor Publice  în cadrul proiectului „Consolidarea integrității în achizițiile publice”. Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

Membrii coaliției vor fi reprezentanți ai organizațiilor societății civile, jurnaliști de investigație, monitori independenți, experți şi alte persoanele interesate în monitorizarea achizițiilor publice (la nivel național și local).

Scopul Coaliției este de a contribui la sporirea transparenţei și integrității achizițiilor publice prin implicarea şi monitorizarea publică la toate nivelurile de guvernare în Republica Moldova. Coaliția va asigura o sinergie a eforturilor societății civile în monitorizarea achizițiilor publice, contribuind la asigurarea eficienței în utilizarea banilor publici, minimizarea riscurilor autorităților publice, și în final, asigurarea cetățenilor cu bunuri, lucrări și servicii publice de calitate.

Coaliţia de Monitorizare a Achizițiilor Publice îşi va desfășura activitatea începând cu luna iunie 2023, pe o durată de minim 12 luni și posibilitatea de continuare dacă membrii vor fi interesați. Cele mai bune practici și rezultatele tangibile remarcabile privind monitorizarea achizițiilor publice vor fi apreciate în cadrul unei ceremonii naționale de premiere.

În acest sens, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul" în colaborare cu Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă va oferi suport membrilor Coaliției și va susține organizațiile implicate de a aplica într-un mod consolidat expertiza, experiența, campaniile de advocacy și recomandările formulate în vederea îmbunătățirii achizițiilor publice în Moldova. De asemenea, va fi încurajată elaborarea diverselor materiale (articole privind monitorizarea achizițiilor publice, bune practici, rezultate ale recomandărilor propuse autorităților publice în domeniu etc.), iar unele materiale vor fi remunerate. Materialele elaborate şi recomandările formulate de către membrii Coaliției vor fi ulterior comunicate public şi transmise decidenților, contribuind astfel la îmbunătățirea legislației, politicilor și practicilor din sector.

Pentru a face parte din Coaliţia de Monitorizare a Achizițiilor Publice, vă invităm să completați formularul de înregistrare. Notă: din partea unei singure organizații sau instituții se pot înregistra mai mulți reprezentanți. Data limită de înregistrare este 1 iunie 2023.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la adresele de e-mail: mihai.turcanu@viitorul.org și ana.veverita@viitorul.org/veverita.maria@gmail.com.

….

Urmărește-ne:

  1. Twitter: @IDIS Viitorul@PTFund
  2. Facebook: @IDIS_Viitorul@Achizițiilepublice în vizorul societății civile / @Partnership for Transparency - PTF
  3. LinkedIn: IDIS ViitorulPartnership for Transparency

Proiectul „Consolidarea integrității în achizițiile publice” este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul", în parteneriat cu Fondul de Parteneriat pentru Transparență (SUA). Proiectul urmărește susținerea reformelor în domeniul achizițiilor publice în Moldova, care vor spori transparența și corectitudinea achizițiilor publice prin împuternicirea cetățenilor de a responsabiliza instituțiile relevante.

IDIS „Viitorul” este un think tank independent, înființat în 1993 care combină cercetarea socială, politică și economică cu componente solide de advocacy. Instituția realizează cercetări aplicate de monitorizare pe mai multe domenii: economie, politica socială, politicile UE, dezvoltarea regională, dar și riscurile de securitate și de politică externă.

Fondul de Parteneriat pentru Transparenţă (PTF) are sediul în Washington DC și are misiunea este de a promova abordări inovatoare conduse de societatea civilă pentru îmbunătățirea guvernanței, creșterea transparenței, promovarea statului de drept și reducerea corupției în țările în curs de dezvoltare și în curs de dezvoltare. Din 2000, PTF a susținut peste 250 de proiecte care vizează promovarea implicării ONG-urilor în decizii, procese și legi care impun transparența și responsabilitatea în achizițiile publice.