Deadline Extins - 10 decembrie 2023. Termeni și Condiții de Participare Festivalul de Un Minut: În MișcareTermeni și Condiții de Participare Festivalul de Un Minut: În Mișcare

 

 

La solicitarea unui număr mare de participanți data finală de transmitere a lucrărilor a fost prelungită până pe 10 decembrie 2023

Clauze Generale
1.1. Festivalul de Un Minut: În Mișcare, denumit în continuare Festivalul, este o inițiativă ce vizează adresarea și evidențierea provocărilor deplasării. Desfășurat în Republica Moldova, festivalul oferă o voce pentru a promova dialogul intercultural, toleranța și înțelegerea. Inițiativa este în acord cu viziunea Pactului Global pentru Refugiați (GCR), accentuând importanța răspunsului comunității și a solidarității. Misiunea Festivalului de Un Minut este de a încuraja coexistența pașnică și de a scoate în evidență problemele complexe care înconjoară deplasarea și mișcarea. Obiectivul Festivalului este de a inspira schimbarea și de a contribui la crearea unui mediu mai inclusiv care recunoaște și valorifică experiențele tuturor indivizilor aflați în mișcare.
1.2. Festivalul este organizat în comun de reprezentanța Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația Industriilor Creative din Moldova (COR).
1.3. Festivalul este un eveniment cu platformă deschisă, oferind oportunitatea de a participa prin trimiterea filmelor de un minut la concursul de filme, denumit în continuare concursul de filme. Participarea la concursul de filme este gratuită și este deschisă atât amatorilor cât și profesioniștilor din domeniul cinematografiei din Republica Moldova, indiferent de vârstă, gen, naționalitate, origine, rasă și credință.

 Participare 
1.4. Pentru a participa la concursul de filme, participanții trebuie să transmită lucrările lor până în data de 1 decembrie 2023
1.5. Producă filme de un minut și trimiteți-le la timp. Filmele trimise trebuie să respecte acești termeni și condiții, să fie aliniate la tema În Mișcare și să se încadreze într-o durată de un minut.

Regulamente de Participare 
2.1. Participarea la concursul de filme este deschisă tuturor așa cum este menționat în Clauza Generală
1.3, cu excepția angajaților și membrilor direcți ai familiei UNHCR și COR.
2.2. Copiii sub 18 ani care doresc să participe trebuie să obțină o autorizație explicită de la părinți sau de la persoanele care îi au în grijă, furnizată prin formularul de trimitere a filmului.
2.3. Concursul este deschis pentru toți cei care au un sejur legal curent în Republica Moldova.

Regulamente Tematice 
3.1. Contribuțiile trebuie să se raporteze la tema festivalului, În Mișcare. Această temă cuprinde diferite aspecte ale mișcării, cum ar fi deplasarea forțată și voluntară, refugiații, experiențele lor, originile și efectele asupra indivizilor și societății, fără limitări stricte.
3.2. Se așteaptă ca contribuțiile să nareze povești captivante și convingătoare, care provoacă la reflecție, într-un singur minut. Portretizând experiențele, obstacolele și reziliența persoanelor în mișcare.
3.3. Intrările care nu respectă direcția tematică pot fi descalificate.

Agenda Festivalului Eveniment de deschidere 

4.1. Festivalul va fi lansat cu un eveniment de deschidere, găzduit în data de 27 octombrie 2023, la ora 11:00, în clădirea Mediacor, strada Alexei Mateevici, USM 60, Chișinău. Sesiunea de deschidere va oferi un spațiu pentru a face cunoștință cu organizatorii, mentorii și membrii comitetului de juriu. Pentru a participa la evenimentul de deschidere, vă rugăm să completați acest formular.

 Învățare și Partajare 

 4.2. Festivalul oferă de asemenea oportunități de mentorat pentru a ghida participanții pe parcursul procesului. Participanții interesați pot alege un mentor dintre facilitatori. Toți participanții la ateliere vor beneficia de consultări gratuite ale mentorilor despre filmele lor înainte de a le trimite.
4.3. Festivalul va oferi o serie de ateliere profesionale gratuit de la 30 octombrie până la 5 noiembrie 2023. 

Atelierele vor fi organizate conform următorului program:
31 octombrie: Prezentare despre camerele video Sony. Lecție practică HandsOn.
1 noiembrie: Svetlana Grossu, Storytelling și Scenaristică.
2 noiembrie: Sergiu Pascaru, Producția de Film.
3 noiembrie: Alex Bred, Filmare în Mișcare.
4 noiembrie: Ilia Crestincov, Post-Productie: Video.
5 noiembrie: Roma Bordei, Post-Productie: Audio.
15 noiembrie: Monica Vazquez, Deplasarea Forțată.

Atelierele vor avea loc între orele 15:00 și 18:00. La Mediacor (str. Alexei Mateevici, USM 60), Chișinău. Pentru a participa la ateliere, trebuie să completați acest formular.

Cerințe de Trimitere 

4.5. Atât persoanele fizice, cât și grupurile pot trimite filme.
4.6. O persoană fizică sau un grup poate trimite doar 1 film.
4.7. Filmele trimise trebuie să aibă o durată între 1 și 60 de secunde. Este permis un timp de grație suplimentar de 3 secunde.
4.8. Filmele trimise pot fi înregistrate, animate sau generate prin AI.
4.9. Formatele video acceptabile includ: .wmv, .mov, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4v, .mp4v, .divx, .xvid, .avi și .h264. 4.10. Înregistrările nu trebuie să depășească o dimensiune a fișierului de 500 MB. Dacă sunt trimise gif-uri, acestea nu trebuie să depășească 50 MB.
4.11. Este responsabilitatea exclusivă a participanților să se asigure că conținutul lor nu încalcă legile drepturilor de autor, drepturile la intimitate și toate celelalte considerente legale relevante. 
4.12. Filmele trimise nu pot fi utilizate anterior sau în același timp la alte festivaluri și concursuri de natură similară.

Transmiterea lucrării va avea loc prin acest formular: https://forms.gle/n2fSbGuhoWRL9wvJ9 până pe 1 decembrie, 2023.
Notă: Uploadarea materialelor prin formularul Google necesită crearea/deținerea unui cont google din motive de securitate.

Drepturi și Responsabilități 

7.1. Prin trimiterea filmelor lor, participanții acordă Festivalului dreptul de a utiliza, reproduce și publica filmele trimise.
7.2. Tot conținutul trimis trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Acest lucru include muzica, elementele vizuale, materialele scrise și segmentele video.
7.3. Participanții trebuie să evite trimiterea de conținut care include discursuri de ură împotriva genului, rasei sau religiei.
7.4. Toate filmele care vor fi trimise nu au voie să fie proiectate sau publicate până la data de 28 februarie 2024.

Acordarea Drepturilor pentru Promovare și Diseminare Culturală 

8.1. Prin participare, deținătorii de conținut acordă Festivalului anumite drepturi pentru o perioadă de 5 ani (cu prelungire automată) în scopuri promoționale și culturale, inclusiv: Promovarea festivalului prin intermediul mass-media. Afișarea în spații culturale atât în țară, cât și în străinătate. Crearea de cataloage ale festivalului. Promovarea pe site-urile web ale festivalului și ale partenerilor. Promovarea prin parteneriate media. Promovarea pe platforme educaționale afiliate festivalului. Cu excepția cazurilor pre-acordate, se acordă drepturi de reproducere. Dreptul de a ajusta sunetul și de a redimensiona creditele în scopuri de afișare. Transferul de conținut pentru promovarea platformelor festivalului.

Licențe Creative Commons 

8.2. Festivalul utilizează licențe standard Creative Commons.
8.3. Participanții pot alege tipul de licență pentru conținutul lor, inclusiv cele menționate mai jos: Atribuire - CC BY. Atribuire-ShareAlike - CC BY-SA. Atribuire-NoDerivs - CC BY-ND. Atribuire-NonCommercial - CC BY-NC. Atribuire-NonCommercial-ShareAlike - CC BY-NC-SA. Atribuire-NonCommercial-NoDerivs - CC BY-NC-ND.

Desființări și Sancțiuni 

9.1. Participanții care nu respectă regulile și reglementările concursului vor fi descalificați.
9.2. Intrările care conțin conținut interzis, defăimător sau ilegal, sau încalcă drepturile altora, vor fi descalificate.
9.3. Participanții vor fi responsabili pentru orice probleme juridice care decurg din contribuțiile lor.

Prevederi Finale 

10.1. Participarea la concurs presupune acceptarea integrală a acestor reguli.
10.2. Orice situație neacoperită de aceste reguli va fi rezolvată de comitetul de organizare al Festivalului, ale cărui decizii sunt finale.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la: info@cor.md sau mdach@unhcr.org cu subiectul: Festivalul de Un Minut: În Mișcare.