CNPAC anunță concurs de selectare a ONG-urilor locale din 9 raioane ale țării, pentru un program de instruire în domeniul protecției copiluluiCNPAC anunță concurs de selectare a ONG-urilor locale din 9 raioane ale țării, pentru un program de instruire în domeniul protecției copilului

Context 

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală cu 25 ani experiență. Are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.  

În perioada mai – decembrie 2023, CNPAC în pateneriat cu Înaltulul Comisariat pentru Refugiaţi al Naţiunilor Unite (UNHCR), implementează proiectul „Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare socială sigură” în 9 raioane ale țării: Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești, Glodeni.   

Scopul proiectului constă în sporirea accesului copiilor refugiați din Ucraina la medii de viață și educație sigure pentru o integrare socială sigură, iar unul dintre obiectivele specifice este abilitarea a 9 ONG-uri locale din raioanele vizate în proiect, pentru a deveni actori comunitari mai activi și a sprijini autoritățile locale în abordarea fenomenului de violență împotriva copiilor la nivel comunitar. 

ONG-urile selectate vor beneficia de instruire și supervizare, schimb de experiență și practici bune în domeniul protecției copilului,  în perioada august-decembrie 2023. 

Cine poate participa la concurs: 

  • ONG-uri sau grupuri de inițiativă din Republica Moldova, ce își desfășoară activitatea în următoarele raioane: Dondușeni, Orhei, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești, Nisporeni, Hîncești, Telenești sau Glodeni și sunt active în domeniul drepturilor omului, protecției copilului,  dezvoltării comunitare, prevenirii violenței în bază de gen și alte domenii conexe. 

Criterii de selectare: 

  • ONG-ul sau grupul de inițiativă are experiență de colaborare cu APL; 
  • ONG-ul sau grupul de inițiativă are experință în lucrul cu refugiații (opțional); 
  • ONG-ul  sau grupul de inițiativă are o echipă motivată și pregătită pentru un proces de transformare asumat la nivel organizațional în domeniul prevenirii violenței împotriva copiilor. 

Dosarul de aplicare va include: 

  • Alte materiale relevante care demonstrează activitatea ONG-lui sau a grupului de inițiativă. 

Modalitatea de aplicare și termeni: 

Termenul limită de depunere a dosarelor de participare este 25 iunie 2023, ora 18:00 (ora locală). Scrisoarea de intenție trebuie să fie completată la calculator și semnată, aceasta poate fi depusă în limba română sau rusă, în format electronic, pe adresa de e-mail: concurs@cnpac.md. Subiectul mesajului trebuie să fie: „Concurs de participare – ONG”.  Detalii la numărul de telefon 079900963, Cristian Obrijanu. 

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: 

  1. La prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii aplicațiilor  cu cerințele concursului; 
  1. Cea de-a doua etapă presupune intervievarea reprezentanților ONG-urilor preselectate. Vor fi contactate doar ONG-urile preselectate pentru interviu.  

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului concursului. Rezultatele concursului vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor. 

 Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.