Invitație de participare la programul de asistență în vederea implementării disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică (clasele a VIII-a și a XI-a) în anul școlar 2023-2024

Invitație de participare la programul de asistență în vederea implementării disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică (clasele a VIII-a și a XI-a) în anul școlar 2023-2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la programul de asistență în vederea implementării disciplinei opționale

Educație pentru Socializare Juridică (clasele a VIII-a și a XI-a)

în anul școlar 2023-2024

Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, aplicat în parteneriat de către Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International, anunță o noua rundă de selectare a școlilor pentru participare la programul de asistență în vederea implementării disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică pe parcursul anului de studii 2023-2024.

Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova are scopul dezvoltarea cooperării strânse dintre instituțiile educaționale, instituțiile de aplicare a legii și elevi, prin valorificarea ofertei educaționale a disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică atât în cadrul activităților formale cât și non formale în domeniul drepturilor și responsabilităților civice ale tinerilor, prevenirii infracționalității juvenile și soluționării problemelor de siguranță școlară și comunitară. Programul este finanțat de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii.

Oferta educațională a disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică contribuie la facilitarea gradului de înțelegere de către elevi a libertăților și responsabilităților într-o societate bazată pe principiile statului de drept. Prin această disciplină elevii și părinții acestora sunt invitați să participe la crearea unui parteneriat eficient între comunitate, școală și instituțiile de drept ale statului în dezvoltarea spiritului comunitar și creșterii nivelului de siguranță.

Elevii ai posibilitatea de a afla despre rolul și responsabilitățile instituțiilor de aplicare a legii, despre riscurile ce îi înconjoară și diferite forme de prevenire a comportamentului delincvent, despre modul în care pot să răspundă unor asemenea riscuri, despre securitatea în diferite medii (școlar, comunitate, online etc.),  despre prevenirea violenței între semeni, despre tinerii în contact cu legea și manifestarea responsabilității civice etc.

Elementul inovativ al disciplinei este faptul că demersul educațional la disciplină este asigurat obligatoriu în mod sincron de o echipă comună formată dintr-un cadru didactic și un angajat al poliției. Aceste echipe sunt instruite pentru a lucra în tandem în cadrul unor ateliere de formare.

Evoluția disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică a inclus etapa de pilotare (anul de studii 2020-2021) în 22 de școli-pilot din 6 regiuni (Chișinău, Soroca, Strășeni, Florești, Ungheni, Cahul). În anul 2022 – 2023, disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică a fost predată în 112 școli din 20 de regiuni - în 39 de clase de a XI-a, 118 clase de a VIII-a și 4 cercuri cu participarea a peste 3800 elevi.

 Disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică (clasa a VIII-a)

 Scopul principal al disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică pentru treapta de gimnaziu (clasa a VIII-a) este conștientizarea de către elevi a necesității de a respecta drepturile și obligațiile cetățenești, legea și cunoașterea principiilor culturii juridice, ceea ce reprezintă un indicator de bază al nivelului de dezvoltare a democrației în societate.

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică (clasa a VIII-a) pentru treapta gimnazială contribuie la:

 • promovarea unei mai bune înțelegeri a cadrului normativ în vigoare; sporirea gradului de respectare a legii prin conștientizare și implicare;
 • reducerea cazurilor de încălcare a legii prin comportament decent și acțiune responsabilă;
 • creșterea gradului de percepere de către elevi a normelor și a regulilor pe care urmează să le adopte în timpul procesului de studii, precum și în societate;
 • informarea cu privire la răspunderea juridică și sancțiunile prevăzute de legislația națională pentru comiterea contravențiilor/infracțiunilor;
 • reducerea fenomenului delincvenței juvenile, precum și al victimizării în rândul adolescenților;
 • conștientizarea acțiunilor de depășire a situațiilor de risc.

Pachetul curricular la disciplina opțională Educație pentru socializare juridică (clasa a VIII-a) include:

 1. Curriculumul la disciplină, aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum, proces verbal nr.28 din 28 iunie 2021 și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.914 din 16 iulie 2021, https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_epsj-cl.viii_tipar.pdf
 2. Ghidul facilitatorului/profesorului cu proiecte didactice per unități de conținut, https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_implementare_epsj.pdf
 3. Caietul elevului, https://mecc.gov.md/sites/default/files/caietul_elevului_epsj_cl_viii.pdf
 4. Culegere de studii de caz, https://mecc.gov.md/sites/default/files/studii_de_caz-clasa_8_21_07_21.pdf
 5. Materiale video tematice

 

Disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică (clasa a XI-a)

Scopul principal al disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică pentru treapta de liceu (clasa a XI-a) este responsabilizarea în raport cu drepturile și obligațiile cetățenești pe care le au tinerii astăzi, ceea ce reprezintă un indicator important al unei societăți democratice.

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică la treapta de liceu implică procesul de cunoaștere a prevederilor legislative și instituționale legate de dezvoltarea tinerilor, cu scopul:

 • de a forma comportamente responsabile în raport cu cultura juridică;
 • de a promova înțelegerea complexă a cadrului normativ în vigoare;
 • de a elimina factorul necunoașterii ca motiv de justificare a unor comportamente social iresponsabile.
 • de a crește gradul de percepere de către elevi a normelor și regulilor pe care urmează să le adopte în timpul procesului de studiu, precum și în societate;
 • de a reduce fenomenul infracțional, precum și cel al victimizării în rândul tinerilor;
 • de a conștientiza particularitățile riscurilor cu caracter juridic și necesitatea depășirii acestora;
 • de a prezenta un algoritm comportamental aplicabil în diverse situații de risc cu caracter juridic;
 • de a cunoaște precondițiile care generează încălcarea legii și consecințele ei.

Pachetul curricular la disciplina opțională Educație pentru socializare juridică (clasa a XI-a) include:

 1. Curriculumul la disciplină, aprobat la Consiliul Național pentru Curriculum, proces verbal nr.29 din 7 septembrie 2022 și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.948 din 27 septembrie 2022, https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_disciplina_optionala_educatie_pentru_socializare_juridica._cl_xi_ro.pdf
 2. Ghidul facilitatorului/profesorului cu proiecte didactice per unități de conținut, https://mecc.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_ghidul_facilitatorului_ro.pdf
 3. Caietul elevului, https://mecc.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_caietul_elevului_ro_1.pdf
 4. Materiale video tematice

PROGRAMUL DE ASISTENȚĂ

pentru  implementarea disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică include:

 1. Instruirea cadrelor didactice (membri ai echipei comune). Atelierele de instruire a echipelor comune formate din cadre didactice și angajați ai poliției pentru predarea disciplinei Educație pentru Socializare Juridică sunt planificate în perioada 10-13 iulie (primul grup de aplicanți) și 24-28 iulie 2023 (al doilea grup de aplicanți). Programul de formare va include prezentarea documentelor curriculare, materialelor didactice și activităților practice ale cursului cu implicarea echipei de autori, echipelor de predare cu experiență și formatorilor din cadrul Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne.
 1. Asigurarea cu materiale didactice pentru implementarea disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică în clasa a VIII-a și a XI-a: Curriculum, Ghidul facilitatorului/profesorului, Caietul Elevului, Culegere de Studii de caz, materiale video tematice.

Facultativ, programul mai include acces la:

 1. Rețeaua comunității implementatorilor disciplinei opționale Educație pentru Socializare Juridică. Această rețea oferă o varietate largă de exemple de activități curriculare și extracurriculare și schimbul de experiențe între implementatori.
 1. Concursul republican pentru elevi „Ambasadorii Siguranței”. Scopul concursului este de a susține și promova inițiative de responsabilitate civică, prevenire a riscurilor și soluționare a problemelor de siguranță școlară și comunitară dezvoltate și implementate de elevi.
 1. Activități de susținere și schimb de experiență pentru echipele de predare. Scopul activităților este de a oferi asistență pe subiecte specifice identificate în cadrul comunității de implementatori.
 1. Participarea elevilor la programul „Academia de Poliție pentru elevi”. Programul oferă oportunitatea de familiariza elevii cu activitatea practică a diferitor instituții din domeniul de aplicare a legii și de a promova interesul pentru cariere în acest domeniu.

 

Criterii de eligibilitate pentru participare la programul de asistență

 1. Disponibilitatea și angajamentul instituției de învățământ de a include în programul școlar disciplina opțională „Educație pentru Socializare Juridică”.
 1. Disponibilitatea și angajamentul cadrului didactic desemnat de a participa la programul de formare. Este preferabil ca cadrul didactic selectat să reprezinte aria socio-umanistică.
 1. Acordul Inspectoratului de Poliției local de a susține predarea disciplinei opționale pe parcursului anului școlar și de a desemna un angajat al poliției pentru participare la programul de formare a echipei și procesul de predare a disciplinei.

Instituțiile de învățământ care doresc să participe la programul de asistență pentru predarea disciplinei opționale „Educație pentru Socializare Juridică” în anul școlar 2023-2024 vor coordona în prealabil cu Inspectoratele de Poliție locale asupra delegării angajatului poliției pentru participare la predarea disciplinei pe parcursul anului de școlar 2023-2024. 

 Modalitatea de aplicare la programul de asistență:

Pentru aplicare la program instituția va completa formularul de aplicare la programul de asistență care va specifica:

 1. confirmarea de către directorul instituției de învățământ a planificării disciplinei opționale „Educație pentru socializare Juridică” în clasa a VIII-a și/sau a XI-a în programul de studii 2023-2024;
 2. delegarea cadrului didactic de a preda disciplina opțională „Educație pentru Socializare Juridică” în clasa a VIII-a și/sau a XI-a;
 3. confirmarea participării cadrului didactic la programul de formare, planificat în perioada 10-13 iulie (primul grup de aplicanți) și/sau 24-28 iulie 2023 (al doilea grup de aplicanți).

Formularul de aplicare poate fi descărcat aici. Totodată, instituțiile de învățământ interesate, vor transmite, dacă este posibil, acordul semnat cu Inspectoratul de Poliție local.

Dosarul pentru participare la programul de asistență va fi expediat în format electronic, la adresa de email: ph-moldova@ph-int.org, cu mențiunea „Concurs – Programul de Socializare Juridică”

Data limită de prezentare a dosarului: 12 iunie 2023.

Evaluarea dosarelor va fi realizată de către Consiliul de Coordonare a Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova compus din reprezentanți ai PH International Moldova, Ministerului Educației și Cercetării și Inspectoratului General al Poliției în termen de cel mult 7 zile de la data limită de prezentare a dosarelor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:

Telefon fix: 022.234.777

Telefon mobil: 069.924.194 sau 069.566.966

e-mail: ph-moldova@ph-int.org

Mai multe informații despre Programul de Socializare Juridică în școlile din Republica Moldova puteți afla pe pagina de Facebook a Programului: https://www.facebook.com/PHInternationalMoldova

Mai multe informații despre activitatea tandemului cadru didactic – angajat al poliției la lecțiile de „Educație pentru Socializare Juridică” și părerea elevilor puteți afla din spotul video: https://www.facebook.com/PHInternationalMoldova/videos/680316759741828/

338716266 615812783300873 2861123003031414714 n

336910125 766798894963452 1686526706879846013 n