Invitație de participare la programul de asistență pentru desfășurarea cursului "STEM în Criminalistică" pe parcursul anului de studii 2023-2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la programul de asistență pentru desfășurarea cursului „STEM în Criminalistică”

pe parcursul anului de studii 2023-2024

Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, implementat în baza Memorandumului de Cooperare dintre Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul General al Poliției și PH International, anunță o noua rundă de selectare a 30 de școli/profesori pentru participare la programul de asistență pentru desfășurarea cursului „STEM în Criminalistică” pe parcursul anului studii 2023-2024.

 

În anul școlar 2022-2023 oferta educațională „STEM în Criminalistică” pentru elevii din clasele VIII-XI este implementată în 67 de școli din 25 regiuni ale țării, sub forma orelor de disciplina opțională/ cerc, cu participarea a peste 1400 de elevi.

Scopul acestui curs este de a furniza o abordare educațională inovatoare, care să faciliteze conexiunea dintre teorie și practică în cadrul disciplinelor STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), precum și în diverse domenii de aplicare a legii, oferind astfel participanților un instrument transdisciplinar util pentru a-și dezvolta abilitățile și competențele necesare pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare.

 

Cursul „STEM în Criminalistică” a fost proiectat pentru a putea fi implementat sub formă de:

 1. disciplină opțională (1 oră săptămânal proiectată pentru 2 ani de studii consecutiv: în clasele VIII-IX din învățământul gimnazial sau în clasele X-XI din învățământul liceal).
 2. activitate extrașcolară (cerc), proiectată săptămânal cu durata de 90 minute sau două ședințe săptămânale cu durata de 45 minute fiecare.

Curriculumul disciplinei opționale „STEM în Criminalistică” și Curriculum orelor de cerc. Curriculumul țintește o orientare către interdisciplinaritate și formarea unor competențe de specialitate și transversale necesare vieții cotidiene prin îmbinarea cunoștințelor, atitudinilor și valorilor dobândite în sala de curs cu situațiile reale în care acestea trebuie aplicate.

 Programul de asistență pentru desfășurarea cursul „STEM în Criminalistică” include următoarele:

 1. Instruirea cadrelor didactice. Atelierul de formare a cadrelor didactice pentru predarea cursului „STEM în Criminalistică” va fi desfășurat în perioada 15-17 august 2023. Programul de formare va include prezentarea documentelor curriculare, materialelor didactice și activităților practice ale cursului cu implicarea echipei de autori și experților din cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției.
 1. Dotarea cu manuale pentru predarea cursului. Manualul include subiecte teoretice cu exemple practice de cercetare criminalistică prin care elevii sunt încurajați să „exerseze/ exploreze” modul în care experții din diferite domenii de expertiză sunt implicați în diverse activități ce țin de investigarea infracțiunilor. Subiectele incluse în manual se bazează pe subiectele incluse în manualele de chimie, biologie, IT, fizică și matematică pentru clasele VII-X.
 2. Dotarea cu boxe criminalistice improvizate. Boxele includ instrumente, materiale şi substanțe necesare desfășurării exercițiilor practice de cercetări și investigații improvizate.
 1. Acces la o bibliotecă bogată de materiale de suport în format on-line (Classroom, Grup facebook). Biblioteca include materiale didactice, tutoriale video cu explicații pas cu pas și exemple practice de desfășurare a orelor de cerc pentru diferite teme incluse în curriculum și manual.
 1. Acces la rețeaua comunității implementatorilor cursului „STEM în Criminalistică”. Deveniți parte a comunității noastre și beneficiați de oportunități unice de învățare și dezvoltare personală și profesională într-un mediu stimulativ și inovativ.
 1. Concursul republican pentru elevi „Tânărul Cercetător Criminalist”. Concursul este organizat în baza Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului republican ,,Tânărul Cercetător Criminalist”, aprobat prin ordinul MEC nr. 233 din 09.03.2023, în două etape online și o etapă finală la Chișinău. Organizarea următoarei ediții a concursului este planificată pentru perioada martie-aprilie 2024.
 1. Concursul pentru profesori „Abordări inovative STEM în Criminalistică”. Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 1255 din 19.12.2022. Scopul concursului constă în promovarea abordărilor inovative inter- și transdisciplinare pentru facilitarea conexiunii dintre teorie și practică în cadrul disciplinelor școlare: chimie, biologie, fizică, matematică și IT, precum și eficientizarea desfășurării cursului „STEM în Criminalistică”.
 1. Activități de mentorat și consolidare a comunității de implementatori. Scopul activităților este de a oferi asistență pe subiecte specifice identificate în cadrul discuțiilor cu comunitatea de implementatori. Aceste activități sunt planificate și implementate în mod sistematic, cu un set clar de obiective și o abordare orientată către nevoile comunității de implementatori.

Modalitatea de aplicare:

Condițiile de selecție a școlilor/profesorilor:

 1. Demers de participare la programul de asistență care va specifica:
  1. confirmarea de către directorul instituției de învățământ a planificării cursului „STEM în Criminalistică în programul de studii 2023-2024;
  2. delegarea cadrului didactic (profesor de chimie, biologie, IT, fizică sau matematică) de a desfășura cursul ”STEM în Criminalistică”;
  3. confirmarea participării cadrului didactic la programul de formare, planificat pentru perioada 15 - 17 august 2023.

(Modelul demersului poate fi accesat aici: https://rb.gy/urb5o )

Instituțiile interesate de implementarea cursului ”STEM în Criminalistică” vor completa formularul, accesând următorul link: https://forms.gle/UoFK2qKRZPjpgRxr7

Notă: Nu sunt eligibile instituțiile care au beneficiat de susținere în edițiile precedente ale programului.

Data limită de aplicare la concurs: 15 iunie 2023.

 

IMPORTANT: Programul de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova poate acorda asistență numai pentru 30 de școli/profesori noi, prioritate în program va fi oferită instituțiilor care își vor asuma implementarea disciplinei opționale.

Doar instituțiile selectate vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare privind activitatea PH International Moldova vă rugăm să accesați link-ul: https://www.facebook.com/PHInternationalMoldova, sau să ne contactați la numărul de telefon 069108780 / e-mail: ph-moldova@ph-int.org

Cover