Concurs de proiecte didactice privind inserția finalităților educaționale la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică în organizarea activităților extrașcolareCONCURS DE PROIECTE DIDACTICE

privind inserția finalităților educaționale la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică în organizarea activităților extrașcolare

Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu PH International anunță concurs de proiecte didactice pentru activitățile extrașcolare ce includ inserția finalităților educaționale la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică în activitățile extrașcolare la nivel instituțional/raional/municipal.

 CONTEXT

Educație pentru socializare juridică este o disciplină școlară opțională din curriculumul național și include studiul despre instituțiile democratice ale statului și cele de aplicare a legii, despre drepturile și responsabilitățile cetățenești, despre răspunderea juridică și sancțiunile aplicate în caz de încălcare a legii, creând o opinie pozitivă despre funcționalitatea cadrului legal în statul de drept, precum și despre promovarea cunoștințelor, valorilor și capacităților inerente unor cetățeni responsabili, capabili de a face alegerea propriului traseu educațional, pornind de la necesitățile și interesele lor.

Disciplina opțională Educație pentru socializare juridică urmărește dezvoltarea și aprofundarea competențelor civice și sociale ale elevilor, contribuind la crearea unei culturi sociale bazate pe respectarea statului de drept. Această disciplina reprezintă o abordare inovativă a procesului educațional și urmărește modificarea opticii de percepere și deschidere a elevilor față de activitatea poliției, siguranța comunitară și educația juridică.

Scopul principal al disciplinei opționale este conștientizarea de către elevi a necesității de a respecta drepturile și obligațiile cetățenești, legea și cunoașterea principiilor culturii juridice, ceea ce reprezintă un indicator de bază al unei societăți democratice.

Curriculumul la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică pentru clasa a VIII-a a fost aprobat de Consiliul Național pentru Curriculum (proces verbal nr.28 din 28 iunie 2021) și prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (nr.914 din 16 iulie 2021).

Curriculumul la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică pentru clasa a XI-a a fost aprobat de către Consiliul Național pentru Curriculum (proces-verbal nr. 29 din 7 septembrie 2022) și prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării (nr.948 din 27 septembrie 2022).

În anul școlar 2022 – 2023, curriculumul la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică este implementat în 113 gimnazii și licee din 26 de regiuni ale țării.

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI CONDIȚIILE CONCURSULUI

Obiectivul general al concursului este de a asigura conexiunile dintre finalitățile educaționale la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică cu activitățile extraşcolare.

Obiective specifice:

 • Identificarea activităților educaționale de la disciplina Educație pentru Socializare Juridică care pot fi aplicate/încadrate în organizarea activităților extrașcolare;
 • Diversificarea activităților extrașcolare prin utilizarea resurselor didactice și experienţelor educaționale de la disciplina Educație pentru Socializare Juridică;
 • Facilitarea caracterului aplicativ al disciplinei opționale Educație pentru Socializare în vederea formării competenților civice și sociale la nivel instituțional.

 Grupul țintă/participanți la concurs:

 • Membrii echipelor comune de predare la disciplina Educație pentru Socializare în clasele a VIII-a și a XI-a;
 • Directorii adjuncți din instituțiile din învățământul general responsabili de activitatea extrașcolară.

Produsul de concurs va fi realizat în baza Curriculumului de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar și va ține cont de următoarele aspecte:

 • Produsul va fi un proiect didactic pentru activitatea extrașcolară ce va include inserția produselor curriculare de la disciplina Educație pentru Socializare Juridică;
 • Produsul va incorpora/include experiențele/ competențele elevilor obținute la disciplina Educație pentru Socializare Juridică;
 • Produsul va include trimiteri la surse informaționale din disciplina Educație pentru Socializare Juridică utile pentru realizarea obiectivelor activităților extrașcolare;
 • Se salută suplinirea proiectelor didactice cu materiale de suport (format video, PPT, etc).

Structura proiectului didactic propus:

 1. Instituția de învățământ, localitate, autor;
 2. Tematica activității extrașcolare;
 3. Obiectivele activității extrașcolare;
 4. Forma de desfășurare;
 5. Scenariul didactic;
 6. Resursele utilizate.

 Modul și criteriile de evaluare:

Evaluarea proiectelor didactice va fi efectuată de către o comisie, formată din experți naționali, reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratului General al Poliției și PH International Moldova conform cerințelor și structurii solicitate mai sus.

 Produsele selectate vor fi:

 • compilate într-o culegere de proiecte didactice pentru activitățile extrașcolare
 • publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării și pe portalul educațional: www.profesor.md.

Câștigătorii celor mai bune proiecte didactice vor fi premiați.

Prin înscrierea la concurs, autorii sunt de acord ca produsele didactice selectate să fie tipărite, folosite, partajate și promovate pe pagini web, rețele sociale și prin intermediul altor instrumente de diseminare online.

 Procedura aplicare:

Până la 14 decembrie 2022 doritorii de a participa la concurs vor completa un formular de înregistrare disponibil la următorul link: https://forms.gle/Fp2Ar2kvq7UusEit8

Dosarul de aplicare completat va fi expediat prin e-mail la adresa:  ph-moldova@ph-int.org  indicând la subiect: „Concurs de elaborare a proiectelor didactice_ESJ în activități extrașcolare”. Recepționarea dosarului va fi confirmată prin poșta electronică.

 Dosarul de aplicare va conține următoarele documente:

 • CV-ul actualizat;
 • Proiectul didactic elaborat cu anexe.

Termenul limită de depunere a dosarului de aplicare 31 ianuarie 2023.

 Resurse utile:

Curriculumului de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_de_baza_competente_eie_01.12.2020.pdf 

Cu referire la disciplina opțională Educație pentru Socializare Juridică:

 1. Curriculumul la disciplina opțională, clasa a VIII-a (limba română): https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_epsj-cl.viii_tipar.pdf
 2. Curriculumul la disciplina opțională, clasa a VIII-a (limba rusă): https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_esj_cl_viii_rus.pdf
 3. Ghidul facilitatorului pentru clasa a VIII-a: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_implementare_epsj.pdf
 4. Caietul elevului la disciplina opțională, clasa a VIII-a: https://mecc.gov.md/sites/default/files/caietul_elevului_epsj_cl_viii.pdf
 5. Culegere de studii de caz la disciplina opțională, clasa a VIII-a: https://mecc.gov.md/sites/default/files/studii_de_caz-clasa_8_21_07_21.pdf
 6. Curriculumul la disciplina opțională, clasa a XI-a(limba română): https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_pentru_disciplina_optionala_educatie_pentru_socializare_juridica._cl_xi_ro.pdf
 7. Ghidul facilitatorului în implementarea curriculumului la disciplina opțională, clasa a XI-a: (RO)  https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_ghidul_facilitatorului_ro.pdf
  (RU)  https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_ghidul_facilitatorului_rus_2022.pdf
 8. Caietul elevului la disciplina opțională, clasa a XI-a: 
  (RO) https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_caietul_elevului_ro_1.pdf
  (RU) https://mec.gov.md/sites/default/files/esj_cl_xi_caietul_elevului_rus.pdf

Acest concurs este inițiat cu susținerea Programului de Socializare Juridică în Școlile din Republica Moldova, finanțat de Departamentul de Stat al SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Internaționale în domeniul Combaterii Drogurilor și Aplicării Legii. Scopul Programului este de a contribui la consolidarea statului de drept, de a susține comunitățile din Republica Moldova în prevenirea delicvenței juvenile și de a dezvolta o cooperare pozitivă dintre tineri, instituțiile de învățământ şi instituțiile de aplicare a legii. 


telegram