HelpAge International anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de arendă sală de instruire, alimentare și cazareInformații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos.

În perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023, HelpAge International implementează proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de asistență și protecție pentru victimele violenței și adaptarea lor pentru a fi prietenoase vârstei” cu suportul financiar al Republicii Federale Germania. Unul din obiectivele proiectului își propune să susțină și să îmbunătățească nivelul de securitate economică al supraviețuitorilor violenței în familie și a celor expuși riscului, prin dezvoltarea modelelor de activități economice pentru vârstnici, încurajând astfel și competențe de generare ulterioară de venituri, inclusiv prin instruiri tematice.

În contextul celor expuse, HelpAge Internațional anunță concurs de selectare a unui prestator de servicii de cazare, alimentare și sală de instruire pentru 2 zile de instruiri planificate spre desfășurare la sfârșitul lunii iulie 2023, în orașul Chișinău.

Serviciile de închiriere sălii de instruire și a serviciilor de catering trebuie prezentate pentru 34 persoane, timp de 2 zile zile. Iar serviciile de cazare 34 persoane pentru 1 noapte.

Ofertele urmează să conțină următoarele informații specifice:

Servicii de închiriere a unei săli de instruire:

 • Închirierea unei săli pentru organizarea instruirilor, cu capacitatea până la 40 persoane, la sfârșitul lunii iulie 2023, cu participarea a 34 persoane. Se poate admite o deviere de ±2 persoane;
 • Durata de instruire timp de 2 zile;
 • Asigurarea conexiunii la internet;
 • Asigurarea spațiului de depozitare pentru desfășurarea instruirilor a echipamentelor și materialelor necesare aduse de organizator, în caz de necesitate;
 • Dotarea sălii cu echipamentului tehnic: proiector, laptop, ecran și flipchart și mobilier: mese și scaune cu tapițerie moale;
 • Sala de instruire să fie dotată cu aparat de aer condiționat de tip iarnă / vară și jaluzele/draperii.
 • Spațiul din sală trebuie să permită aranjarea meselor atât pentru prezentări, cât și pentru lucru în 2 și 3 grupuri.
 • Indicarea tarifului total pentru închirierea sălii pentru 1 zi și total pentru 2 zile.

 Servicii de cazare pentru participanți (specificați dacă micul dejun este inclus în prețul cazării):

 • Asigurarea cazării participanților pentru 1 noapte pentru fiecare grup de instruire, în camere duble şi triple cu paturi separate, cu duș, WC, chiuvetă, apă caldă, TV. Numărul estimat de persoane care necesită cazare: 34 persoane cu o posibilă deviere de ±2 persoane;
 • Indicarea tarifului pentru servicii de cazare pentru 1 persoană/zi şi total pentru 34 persoane.

Servicii de alimentare pentru participanți:

 • Asigurarea următoarelor servicii de alimentare pentru 34 persoane total cu o posibilă deviere de ±2 persoane pe durata instruirii a unui grup:
     

Tarif pentru servicii alimentare pentru 1 persoană

Tarif pentru servicii alimentare pentru 34 persoane

1

Prima zi de instruire

19:00 - pauză de cafea;

   

13:00 - masă de prânz;

   

16:00 - pauză de cafea;

   

19:00 – cina

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total prima zi

   

2.

A 2a zi de instruire

08:00 – mic dejun

   

11:00 - pauză de cafea;

   

13:30 - masă de prânz;

   

16:30 - pauză de cafea;

   

Apa pentru participanți 0.5 l - 2 buc./participant/zi

   

Total ziua 2a zi

   

Total servicii alimentare

   
 • Costul serviciilor trebuie indicat în lei moldovenești, separat pentru fiecare tip de serviciu.
 • Indicarea persoanei de contact din partea companiei în scopul discutării ulterioare a aspectelor organizatorice.

 Condiții de eligibilitate:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova;
 • Experiență în domeniul organizării evenimentelor de cel puțin 3 ani;
 • Reputație ireproșabilă;
 • Disponibilitatea infrastructurii de alimentare și sală de instruire la capacitatea solicitată.

 Cerințe pentru aplicare la concurs:

Persoanele juridice interesate vor depune dosarul pentru concurs, cu următoarele documente:

 • Oferta financiară, întocmită conform cerințelor specific menționate în anunț (semnată și ștampilată). Oferta financiară va fi valabilă cel puțin 30 de zile de la data prezentării ofertei;
 • Meniul propus separat pentru pauza de cafea, prânz și cină conform tabelului prezentat în anunț;
 • Autorizația de prestare a serviciilor solicitate.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

 • Disponibilitatea spațiului pentru organizarea evenimentului;
 • Oferta de preț (unde se va ține cont de raportul preț – calitate).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 15 iunie 2023, ora 15:00.

Doar compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

 Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs prestator de servicii de cazare, alimentare și sală de instruire iulie 2023” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069989827, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md 

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/